Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS

Akce již proběhla.

Srdečně Vás zveme na veletrh URBIS, který se koná 4–6. června 25024 na Výstavišti v Brně zaměřený na téma chytrých měst a obcí a inovací pro rozvoj území.

Úterý 4.6.2024:

 Přednáška Perspektivy elektrické veřejné dopravy

První den, v úterý 4.6.2024 si nenechte si ujít od 13:00 do 15:15 hodin blok Chytrá energetika, kde vystoupí mimo jiné provozovatel našich portálů a uznávaný odborník na elektromobilitu a smart city Ing. jakub Slavík, MBA s přednáškou na téma Perspektivy elektrické veřejné dopravy. Tento odborný program bude probíhat v samostatném prostoru (Agora I), který bude součástí hlavní výstavní plochy v pavilonu A1.

Podrobný program tohoto bloku:  13h, Agora I, Pavilon A1

Moderátor: Ing. Jakub Slavík, MBA, uznávaný odborník na elektromobilitu a smart city

Lukáš Folbrecht, Elektromobilní Platforma
Elektromobilita ve městech: Příležitost pro lepší život

Jaroslav Kratochvíl, IONT tech
Dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola v praxi

Jakub Slavík, Consulting Services, Smart city v praxi
Perspektivy elektrické veřejné dopravy

Lukáš Jablončík, FT4U company
Wattee

Antonín Lupíšek, ČVUT UCEEB
Jak poznat kvalitní energeticky efektivní budovu?

Václav Straka, VisionQ
Eviduj spotřebu

Vít Král
FLOWBOX: Energy Intelligence – systémová služba E2E

Panelová diskuse

Středa 5.6.2024:

Aby chytré město nebylo hloupé

Užitečná i zajímavá publikace pro praxi a jedinečná možnost setkání s autory

Zveme všechny návštěvníky veletrhu Urbis 2024 na setkání s autory publikace Aby chytré město nebylo hloupé, na stánku MMR ČR, 5. 6. 2024 od 11 a od 13 hodin.

O publikaci

Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která vyšla v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací.

Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Z případových studií se tak čtenář například dozví:

•    jak připravovat nebo naopak nepřipravovat strategii smart city,

•    co se stane, když je vývojový projekt v ulicích města špatně komunikován veřejnosti,

•    jak se prakticky nebo naopak velmi vágně přistupovalo k autonomní mobilitě ve městě,

•    jak stávka zaměstnanců veřejné dopravy prokázala nebezpečnost málo regulované mikromobility,

•    jak zaručeně neřešit problémy města s parkováním,

•    proč nemusí být zapojení občanů do elektronické aukce energií vždy přínosné,

•    jak vypadá rozumné nebo naopak velmi nerozumné veřejné osvětlení,

•    jak a proč se po týdnu provozu zhroutil jeden velmi důležitý informační systém,

•    proč je černá netkaná textilie dobrá pro zelináře a velmi špatná pro městskou zeleň,

•    jak a proč se v téže evropské metropoli realizovalo úspěšné i velmi neúspěšné veřejně soukromé partnerství (PPP),

•    a také něco o tom, proč jsou takzvaně chytré veřejné toalety problematické po stránce provozní i etické.

Publikace je neprodejná a lze ji zdarma získat na stánku MMR na veletrhu Urbis 2024.

Setkání s autory

V druhý den veletrhu Urbis, 5. 6. 2024, bude ve dvou hodinových blocích, od 11 a od 13 hodin, na stánku MMR ČR přítomen hlavní autor publikace Ing. Jakub Slavík, MBA se spoluautorkami Ing. Pavlou Slavíkovou a Ing. Kateřinou Totovou. Konzultanti manželé Slavíkovi jsou zapojeni do rozvoje smart cities v ČR od samého začátku v roce 2015.

Návštěvníci veletrhu tak mají jedinečnou příležitost s autory pohovořit nejen o publikaci samotné, ale i o smart cities obecně a o tom, z čeho si vzít příklad a z čeho si jej zaručeně nevzít.

Vstupenka na veletrh URBIS

Zde na tomto odkaze https://etickets.bvv.cz/cs zadejte prosím při objednání vstupenek promo kód:

SLAVIK_URBIS24

S tímto kódem získáte 3denní na vstupenku URBIS zdarma.

Těšíme se na setkání!

Pavla a Jakub Slavíkovi

Akce již proběhla.

 Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services