Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, jejichž společným zájmem jsou energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Mezioborová spolupráce přináší komplexní pohled a inovativní řešení v oblasti udržitelné výstavby. UCEEB připravuje studenty pro praxi už na úrovni diplomových a disertačních prací a zapojuje je do mezinárodních studijních programů. Zároveň se zaměřuje na komercializaci výsledků výzkumu, spolupráci s průmyslem a rozvoj inovační kultury. Aktivně vyhledává potenciální produkty a nabízí je konkrétním firmám. Díky smluvnímu výzkumu chce pomáhat zvyšovat konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků.

Projekt na vybudování UCEEB byl navržen v rámci čerpání dotací z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v prioritní ose 2. Regionální VaV Centra. OP VaVPI je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Cílem Prioritní osy 2 je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Celková výše finanční podpory projektu činí 672 mil. Kč z toho příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 571 mil. Kč (85%) a příspěvek státního rozpočtu ČR: 101 mil. Kč (15%).

Kromě pracovníků a studentů ČVUT je budova UCEEB na vyžádání k dispozici i návštěvám a exkurzím, zejména ze středních a základních škol, v nichž si ČVUT tímto způsobem postupně vychovává budoucí mladé odborníky. Podobně se zájemcům ze škol nabízí k prohlídce například také dopravní sál, otevřený v dubnu 2014 na ČVUT, Fakultě dopravní.  

tisková zpráva ČVUT, redakčně upraveno

Foto nahoře: archiv redakce

Fotogalerie: © ČVUT

Další informace zde

Fotogalerie:
Přečtěte si také další související články z naší rubriky Vzdělávání:

Nová laboratoř výkonové elektroniky pro studenty

12.11.2013 Dne 11. listopadu 2013 byla na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni otevřena nová laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci. Jde o zcela unikátní laboratoř v ČR, která bude využívána při výuce předmětů Průmyslová elektrotechnika a mechatronika, Aplikovaná teoretická elektrotechnika a Regulační technika. Nová laboratoř dává studentům možnost seznámit se komplexně s problematikou realizace moderních řídicích systémů, běžně používaných v průmyslových provozech. Nová elektro-laboratoř pro studenty

8.10.2013 V září 2013 byla ve VOŠ a SPŠ dopravní v Masné 18 v Praze 1 uvedena do provozu nová elektro-laboratoř, která byla zcela rekonstruována během letních měsíců. Laboratoř je vybavena novými pracovními stoly s nástavbou, ve které jsou umístěny zejména laboratorní stejnosměrné a střídavé zdroje pevného a proměnného napětí. Měřicí technika je řešena externími přístroji. FD ČVUT: řízení dopravního provozu v reálných podmínkách

24.4.2013 Včera byl na Fakultě dopravní ČVUT oficiálně otevřen nový dopravní sál fakulty, kde mají studenti možnost zkusit si řízení železničního provozu v reálných podmínkách. Při této příležitosti byl hostům slavnostního otevření představen také nový letový simulátor sloužící výuce profesionálních pilotů. 
 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services