Přečtěte si:  10 let v internetovém prostoru: kulaté výročí portálu Proelektrotechniky.cz
Pozvánky na akce


Stalo se

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci

Smart city v praxi III

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

doprovodný program veletrhu AMPER 2018

20. března 2018 od 9:00 hodin Výstaviště Brno,
pavilon P, sál P4, 2. patro

Akce již proběhla. Zpráva z konference spolu s prezentacemi ke stažení je k dispozici zde.

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Již třetí ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, autor knihy  Smart city v praxi, která je první českou knihou o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě (více o knize zde), člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Odborná konference „Smart city v praxi III“ je určena především pro municipality, průmysl, školy či občany s odborným zázemím a zájmem o související technologie. Tato konference je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

Program konference bude rozdělen do opět dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

Akce již proběhla. Zpráva z konference spolu s prezentacemi ke stažení je k dispozici zde.

Program*:

BLOK „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor města Nitry
Aj Nitra chce byť Smart City

Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Podpora konceptu Smart Cities v ČR na úrovni státní správy, zejména MMR ČR

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Praktické postřehy konzultanta z aktuálního rozvoje smart city
Jak tu spoustu velkých slov a smart pojmů postavit na pevnou zem.

Ing. Jan Klepiš, ČSOB

Dopravní platební řešení, parkování

Ing. Michal Kraus, MBA, městský podnik Operátor ICT, divize Smart Prague
Smart Prague – Děláme to, co vyžaduje odvahu.

BLOK „Nové technologie pro smart city“

Aleš Neuschl, Porsche Česká republika
Elektromobil je realita, co nás čeká.
Prezentace bude o představení nových modelů Volkswagen, nových technologiích a budoucnosti v mobilitě.

Petr Semelka, EUROGREEN CZ
Užitkové elektromobily v provozu

Ing. František Nedvěd, ČD - Telematika
Inteligentní systém pro parkování ve městě
V dnešní době trpí města velkou dopravní zátěží, která se projevuje také nedostatkem míst pro parkování vozidel na místních komunikacích. Cílem našeho řešení je zajistit efektivní systém zón placeného stání, zlepšit nabídku parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích potřeb rezidentů.

Ing. Zdeněk Pokorný, VARS BRNO
„Objíždíte? Vylepujete? Nemusíte!
Uvádíme na trh nový zastávkový označník BiZON. Je silnou kombinací technologie e-paper a interaktivních funkcí pro cestující. A obstojí ve všech prostředích a podmínkách.“

Ing. Jaromír Klaban, TECO
Tecomat Foxtrot - Veřejné osvětlení úsporně, ale především zdravě.
Přednáška je mj. zaměřena na nové komplexní funkce veřejného osvětlení (VO). Včetně vlivu LED světelných zdrojů a jejich modré složky spektra na zdraví obyvatel, jak ukazují nedávné lékařské výzkumy. Bude představen sloup veřejného osvětlení jako energetický a komunikační a měřicí uzel ve městě i v obci. Tecomat Foxtrot zde bude na realizačních i pilotních projektech představen jako integrující platforma nové generace VO, která připojí všechny součásti instalovatelné na sloup veřejného osvětlení, který se tak stává energetickým, komunikačním i měřicím uzlem v síti Smart City. Tecomat Foxtrot integruje VO do internetu věcí (IoT) a zároveň do zavedených geoportálů měst a obcí tak, aby všechny funkce a nastavení byly přístupné z jednoho místa.

Lukáš Svoboda, MBA, E.ON Česká republika
Uplatnění chytrých technologií v praxi
Prezentace chytrých řešení a technologií, které přináší E.ON (se zaměřením na funkční a dnes již rozšířený systém detekce vozidel s technologií Spinwire®) a představení technologického parku Smart City Polygon v Plzni.

Závěrečné slosování vizitek účastníků o ceny a občerstvení

Během konference si budete moci prohlédnout v předsálí:

– řešení firem VARS (zastávkový označník BiZON) a ČD - Telematika (Inteligentní systém pro parkování)

– prezentaci Projektu CET‘C Europe, zastoupeného na evropském trhu společností Prokop technology s.r.o. a nabízejícího ucelené technologické řešení pro realizaci projektů smart city ve městech a obcích ČR a dalších zemí EU. Toto řešení pokrývá integrovanou infrastrukturu a potřebný software pro moderní veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, efektivní využívání energie, řízení městské mobility a monitoring životního prostředí. Použitá inovativní řešení jsou vyvíjena podle potřeb uživatelů s využitím odzkoušených a maximálně standardizovaných technických komponent a programového vybavení. 

* změna programu vyhrazena


     
Ve spolupráci:  Odborný garant:   Po záštitou:                                 
                      
                                                                              
     
                                                          
Generální partner:
   

Hlavní partneři:
                  
                           
    
                                       
Partneři:      
                                                 
                                                               
                                   
Mediální partneři:

                                                            

                                                           

Akce již proběhla. Zpráva z konference spolu s prezentacemi ke stažení je k dispozici zde.


 Přečtěte si také:

Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Naše tipy

Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services