Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Premiéra autonomního vlaku na českých železnicích

4.1.2022 V polovině prosince 2021 se odehrál důležitý milník pro automatizaci dopravy v ČR: Společnost AŽD prezentovala první veřejnou jízdu autonomního vlaku po digitální železnici na Švestkové dráze. Železniční vozidlo bez zásahu strojvedoucího při jízdě reagovalo například na porouchaný automobil stojící na železničním přejezdu.

Koncepce automatizace železniční dopravy u společnosti AŽD

Společnost AŽD intenzivně pracuje na zavádění pokročilých autonomních technologií do praxe a vytváří tak prostor pro novou filozofii vnímání řízení železničního vozidla. To může znamenat autonomní obsluhu bez jakékoliv posádky na regionální přípojné trati, ale také sadu tzv. asistentů, kteří ulehčí a podpoří práci strojvedoucího při specifických částech jízdy.

Postupnými kroky tak bude možné zvýšit efektivitu a snížit náklady na provoz železničních tratí. V blízké budoucnosti se bude přistupovat k plné automatizaci specifických provozních postupů (např. autonomní posun vlaků v depu) a bude možné nasadit inteligentní asistenční systémy, které ulehčí práci strojvedoucím. Navíc je nutné se připravit na možnost, kdy nedostupnost kvalifikované pracovní síly může výrazně omezit standard regionální dopravní obslužnosti.

Autonomní systém provozu vlaku kromě jiného implementuje funkce „nahrazující“ smysly strojvedoucího. V praxi to znamená instalaci řady senzorů, detektorů, umělé inteligence, podpůrných a diagnostických systémů na vozidle a na trati s cílem zajistit požadovanou bezpečnost a efektivitu provozu. Nemalá pozornost je také věnována problematice zajištění bezpečné interakce automatizované železnice se silniční dopravou. Zde se předpokládá využít kooperativní ITS systémy a výsledky projektu C-ROADS, v němž jde o přímou komunikaci mezi silničními vozidly či vozidly a infrastrukturou včetně železnice.

Přechodu k budoucí plně autonomní železnici brání také současné legislativní podmínky. Společnost AŽD tedy řeší nejenom technické výzvy, ale také problematiku legislativní, a to jak na národní úrovni, tak ve spolupráci s evropskými partnery a institucemi.

Kromě evropských projektů v rámci společného podniku EU a železničního sektoru Shift2Rail AŽD přímo kooperuje s českými výzkumnými centry včetně významných pracovišť v rámci ČVUT v Praze, ZU Plzni či VUT v Brně. AŽD jako zakládající člen Europe’s Rail (společný podnik EU a železničního sektoru) bude i nadále prosazovat vizi digitální železnice ve spolupráci s významnými evropskými partnery, jako jsou železniční správci, dopravci, velcí výrobci a dodavatelé či výzkumná centra.

Vývojové aktivity v oblasti systémů pro autonomní provoz vlaků přesune společnost AŽD v roce 2022 na svou druhou trať Kopidlno – Dolní Bousov. Tato trať je dnes bez pravidelné osobní dopravy a je v současné době významně technologicky modernizována. Zde budou mít vývojové týmy dostatek prostoru pro další rozvoj, ověřování, testování a uvádění autonomních technologií do běžného provozu.

Scénář jízdy autonomního vlaku

1. Vozidlo přijme segmentové profily z dispečerského centra, které poskytnou základní popis tratě z hlediska jízdních poměrů.

2. Vlak pro svou přesnou lokalizaci na trati využije systém ETCS (jednotný evropský zabezpečovač) a standardizované lokalizační prvky umístěné v kolejišti.

3. Automaticky se postaví vlaková cesta, která bude plně zabezpečena elektronickým stavědlem společnosti AŽD typu ESA 44.

4. Vlak počká na příjem jízdního profilu, který je možné generovat automaticky na základě jízdního řádu a ve vazbě na aktuální stav dopravní situace. To umožní dynamicky optimalizovat jízdu vlaku s přihlédnutím k energetickým úsporám a maximálnímu dodržení jízdních dob.

5. Systém je připraven na plně automatický odjezd vozidla bez zásahu strojvedoucího podle jízdního řádu. Vlak ale neodjede a začne autonomně houkat, protože před vozidlem stojí figurant vytvářející živou překážku.

6. Poté, co figurant opustí kolejiště do jedné minuty od plánovaného odjezdu, systém obnoví automatický odjezd vlaku bez nutnosti dálkového manuálního potvrzení dispečerem.

7. Vlak bez zásahu strojvedoucího automaticky odjede ze stanice, přičemž systém pro detekci překážek monitoruje prostor v okolí vozidla. K tomu používá laserové systémy (LiDAR) pro 3D modelování okolí tratě, optické systémy a družicovou lokalizaci vlaku ve spolupráci s digitální mapou tratě. Systém je podpořen funkcemi pro identifikaci detekovaných objektů s využitím umělé inteligence.

8. Vlak se blíží k přejezdu, kde stojí porouchaný automobil, systém automaticky reaguje houkáním, a protože automobil neodjíždí, železniční vozidlo zastaví před překážkou bez zásahu strojvedoucího.

9. Po vyklizení přejezdu se vlak automaticky nerozjede. Čeká na souhlas od dispečera, který situaci na dálku zkontroluje prostřednictvím kamer na vlaku. Po vydání souhlasu vlak pokračuje do následující stanice, kde automaticky zastaví pro výstup a nástup cestujících.

AŽD Praha, redakčně upraveno

Foto © AŽD Praha

Další informace zde

Přečtěte si také:

Lidar napomáhá bezpečnosti a plynulosti na železničních přejezdech

9.11.2021 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Uplatňuje se v řadě odvětví včetně například autonomní mobility. S jeho možným využitím pro posílení bezpečnosti a plynulosti dopravy na železničních přejezdech byla odborná veřejnost seznámena na začátku listopadu 2021. 


Zabezpečovací technologie ETCS testována také pro historické parní a dieselové lokomotivy

19.10.2021 Moderní zabezpečovací systém ETCS by měl postupně nahradit cca dvacet různých národních systémů vlakových zabezpečovačů v Evropě včetně České republiky. Ačkoli je přednostně určen pro vysokorychlostní tratě, do budoucna by se s ním měly vyrovnat i historické parní a jiné lokomotivy, pokud pojedou na tratích vybavených tímto systémem. Prověřením této možnosti pověřil v polovině října 2021 britský správce železnic Network Rail inženýrskou a konzultační společnost Atkins a společnost Thales, jednoho z dodavatelů technologie ETCS. 


Technologie ETCS stále více střeží bezpečnost na české železnici, časový horizont je 2040

6.8.2021 Před schvalováním vládou je nyní dokument „Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace ETCS do roku 2040“ (Dále „Plán zabezpečení“), který stanovuje harmonogram dalšího zavádění evropského automatického zabezpečovače ETCS různých úrovní na všechny tuzemské tratě. V reakci na tragické události na železnici, které velmi nepříjemně potvrdily potřebnost tohoto zařízení, s ním na začátku srpna 2021 veřejnost seznámilo Ministerstvo dopravy ČR. 


Švestková dráha: nejmodernější a nejrychlejší česká lokálka bude mít unikátní bezúdržbový provoz

28.2.2020 Před časem téměř zrušená a díky okolním obcím a inovativnímu průmyslu opět zprovozněná Švestková dráha (trať Čížkovice – Obrnice na Ústecku) se stane technickým unikátem v oblasti provozu a údržby tratí. Jak v únoru 2020 oznámil její vlastník, společnost AŽD Praha, přejde tato trať na bezúdržbový provoz. Stane se tak první železniční tratí v naší zemi, která kromě pravidelných preventivních údržbových zásahů nebude potřebovat ani takzvané pochůzkáře, kteří pravidelně kontrolují technický stav tratě. 


Projekt Finch West LRT: systém CBTC se uplatní také na lehké městské železnici tramvajového typu

12.7.2019 Řídicí a zabezpečovací systém Communication based train control – CBTC, pracující na principu pohyblivých bloků nezávislých na pevných kolejových obvodech, a tudíž umožňujících větší hustotu provozu i větší flexibilitu při řízení provozu, je charakteristický zejména pro systémy městských rychlodrah/metra bez řidiče – viz publikovaná zpráva UITP. nabízí však možnosti využití i mimo tyto systémy, například u lehkých městských železnic tramvajového typu. Důkazem je připravovaný projekt Finch West light rail transit (LRT) v kanadském Torontu, který si na konci června 2019 vybral jako řídicí a zabezpečovací systém právě CBTC značky SelTrac od firmy Thales.


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services