Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
„Chytré“ přepěťové ochrany patentované technologie VG

25.3.2013 Jedním z exponátů, který soutěžil o ocenění Zlatý Amper 2013 a zaujal redakci našeho portálu, jsou přepěťové ochrany VG od společnosti CITEL. Princip této technologie je velmi jednoduchý: Jedná se o hybrid, tj. o sériové řazení výkonného varistoru (multivaristoru) a výkonného speciálního plynem plněného jiskřiště. Tím došlo k tomu, že tato kombinace odstranila jak problémové vlastnosti jiskřiště, tak i varistoru a zůstaly zachovány pouze výhodné vlastnosti obou prvků. To znamená, že u SPD CITEL s technologií VG neexistují žádné následné proudy, které by bylo třeba (často složitým elektronickým obvodem) zhášet jako u SPD na bázi jiskřiště a neexistuje ani žádný průsakový proud jako u SPD na bázi varistoru, tzn. že varistory stárnou podstatně pomaleji než u čistě varistorových SPD. Navíc tato technologie dovoluje zachovat vysokou schopnost SPD v odvedení bleskových proudů při zachování nízké ochranné hladiny (Up).

Proto byla původní řada CITEL DS 130, konstruovaná čistě na bázi varistoru, nahrazena řadou DS 130VG, která má Iimp12,5 kA na pól, Imax 50 kA při zachování velmi přijatelných hodnot Up (1,25 až 1,5 kV), má výměnné moduly, je dodávána v provedení jednopólovém, dvoupólovém (v řazení 1+1 nebo 2+0), třípólovém pro sítě TNC a čtyřpólovém pro sítě TNS (v řazení 3+1 nebo 4+0). Ochrany této řady mají zabudovaný kontakt pro dálkovou signalizaci (není tedy nutné dokupovat případně další modul).

Tato řada ochran ‒ jedná se o střídavé, kombinované (typ 1+2+3) přepěťové ochrany ‒ má univerzální použití, tj. jak pro ochranu proti přepětí v rodinných domech, bytech a bytových domech, tak i pro průmyslové nebo zemědělské objekty nebo pro střídavou stranu fotovoltaických elektráren, a to s dalším velmi výhodným parametrem, kterým je poměr kvalita/cena, jsou tedy dostupné pro běžného koncového uživatele.

Technologie VG přinesla i další nezanedbatelnou výhodu ‒ SPD CITEL s technologií VG už dnes splňují nově připravovanou mezinárodní normu IEC 61643-11, tzn. že mají výbornou odolnost proti tzv. TOV (dočasné přepětí), která bude uvedenou normou (od roku 2015) u SPD vyžadována, k tomu přistupují i minimální požadavky na kontrolu, údržbu atd.

Foto: Citel

Další informace zde

Přečtěte si také:

Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i  individuálních zátěží. 


Revoluce v sestavování přípojných míst

30.5.2013 Společnost Schmachtl CZ přichází s řešením, které významně usnadní uživatelům výpočetní techniky a spotřební elektroniky připojování k silovým a datovým sítím. Ke snadnému připojení slouží přípojné boxy, které se mohou zabudovat buď do stolu, nebo na stůl, a tím ulehčit připojení k různým sítím. Není třeba hledat někde pod stolem kabely pro připojení počítače, příp. telefonů, tiskáren, monitorů, dataprojektorů a dalších zařízení.  Elektroměry Eaton řady KWZ4 s certifikací MID

20.5.2013 Elektroměry typové řady KWZ4 od Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) tvoří modulární statické elektroměry pro připojení do třífázové čtyřvodičové rozvodné sítě. Elektroměry jsou určeny především pro měření činné odebírané elektrické energie. U vyšších verzí umožňují i měření dodávané energie. Měření může probíhat v jednom nebo dvou tarifech. Elektroměry jsou určené pro připojení v sítích pro přímé nebo polopřímé přes měřicí transformátory proudů. 


Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 

 

Unikátní zásuvkový systém Mainline

9.12.2012 Společnost inwolf s.r.o. přináší na český trh unikátní britský zásuvkový systém Mainline. To hlavní, co systém nabízí, je svoboda připojení.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services