Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Elektroměry Eaton řady KWZ4 s certifikací MID

20.5.2013 Elektroměry typové řady KWZ4 od Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) tvoří modulární statické elektroměry pro připojení do třífázové čtyřvodičové rozvodné sítě. Elektroměry jsou určeny především pro měření činné odebírané elektrické energie. U vyšších verzí umožňují i měření dodávané energie. Měření může probíhat v jednom nebo dvou tarifech. Elektroměry jsou určené pro připojení v sítích pro přímé nebo polopřímé přes měřicí transformátory proudů.

U vyšších verzí těchto elektroměrů je umožněno uživatelské nastavení transformačního převodu. Tyto verze rovněž informativně zobrazují okamžité hodnoty sítě (U, I, P, cos φ) a v jednotlivých registrech kumulují také energii jalovou.

Odečty registrů elektroměrů KWZ4 od Eatonu se provádí v místě instalace, ale i dálkově. Místní odečty se provádí zobrazením hodnot přímo na displeji dle individuálních OBIS kódů. Vyšší verze lze odečítat pomocí optického komunikačního rozhraní. Dálkové odečty KWZ umožňuje i nadstandardní vybavení elektroměrů impulzními výstupy nebo komunikační rozhraní M-BUS nebo RS-485.

Elektroměry řady KWZ4 mají certifikaci podle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/22/ES pro měřicí přístroje (MID). Vydáním této směrnice se sjednotil tzv. nový přístup (new approach) v legální metrologii s uváděním měřidel na společný evropský trh. Směrnice je implementována v České republice nařízením vlády č. 464/2005 Sb., stanovujícím požadavky na měřidla. a ve Slovenské republice nařízením vlády č. 294/2005 Z. z., o měřidlech. Platnost směrnice MID je ve všech členských státech EU, ve státech EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a ve Švýcarsku.

Směrnice MID se vztahuje na požadavky elektroměrů k měření činné energie určených pro měření v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu. Pokud jde o měření pro platební styk, jedná se o měřidla určená k použití pro měření v závazkových vztazích, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro měření v souvislosti s ochranou životního prostředí, pro měření při zajištění bezpečnosti zdraví při práci, v souvislosti s ochranou zdraví a v souvislosti s ochranou veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Nejsou-li při uvádění měřidel na trh splněny požadavky směrnice MID, nepovažují se dle platné legislativy v ČR za měřidla schváleného typu a prvotně ověřené.

Eaton, redakčně upraveno

Foto: Eaton

Další informace zde

Přečtěte si také:

Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i  individuálních zátěží. 


Revoluce v sestavování přípojných míst

30.5.2013 Společnost Schmachtl CZ přichází s řešením, které významně usnadní uživatelům výpočetní techniky a spotřební elektroniky připojování k silovým a datovým sítím. Ke snadnému připojení slouží přípojné boxy, které se mohou zabudovat buď do stolu, nebo na stůl, a tím ulehčit připojení k různým sítím. Není třeba hledat někde pod stolem kabely pro připojení počítače, příp. telefonů, tiskáren, monitorů, dataprojektorů a dalších zařízení.  Elektroměry Eaton řady KWZ4 s certifikací MID

20.5.2013 Elektroměry typové řady KWZ4 od Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) tvoří modulární statické elektroměry pro připojení do třífázové čtyřvodičové rozvodné sítě. Elektroměry jsou určeny především pro měření činné odebírané elektrické energie. U vyšších verzí umožňují i měření dodávané energie. Měření může probíhat v jednom nebo dvou tarifech. Elektroměry jsou určené pro připojení v sítích pro přímé nebo polopřímé přes měřicí transformátory proudů. 


Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. „Chytré“ přepěťové ochrany patentované technologie VG

25.3.2013 Jedním z exponátů, který soutěžil o ocenění Zlatý Amper 2013 a zaujal redakci našeho portálu, jsou přepěťové ochrany VG od společnosti CITEL. Princip této technologie je velmi jednoduchý: Jedná se o hybrid, tj. o sériové řazení výkonného varistoru (multivaristoru) a výkonného speciálního plynem plněného jiskřiště. Tím došlo k tomu, že tato kombinace odstranila jak problémové vlastnosti jiskřiště, tak i varistoru a zůstaly zachovány pouze výhodné vlastnosti obou prvků. 

 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 

 

Unikátní zásuvkový systém Mainline

9.12.2012 Společnost inwolf s.r.o. přináší na český trh unikátní britský zásuvkový systém Mainline. To hlavní, co systém nabízí, je svoboda připojení.  ...->


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services