Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Regulátor a stabilizátor elektřiny pro osvětlení

7.10.2020 Elektrická energie je v dnešní době nezbytnou součástí našeho soukromého i veřejného života. Spotřeba elektřiny je proto opakující se každodenní záležitost, která navíc obvykle roste úměrně s počtem spotřebičů i s životní úrovní obyvatel. S řešením přichází česká společnost ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.

Kvalita elektřiny a důvody nekvalitní dodávky

Jen málokdo ví, že spotřebu a životnost používaných elektrických spotřebičů ovlivňuje zásadním způsobem také kvalita dodávané elektřiny. To platí ve všech odvětvích. Kvalita dodávané elektřiny však není stejná ve všech částech distribuční soustavy. Odběratelům elektřiny tak vznikají nemalé problémy.

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 306/2001 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice říká, že každý odběratel elektřiny má právo na jasně definovanou kvalitu elektřiny, která je určena normou ČSN EN 50160.

Mezi garantované parametry dodávky elektřiny patří mimo jiné velikost napětí. Vlivem připojování a odpojování různých zátěží (zapínání a vypínání spotřebičů) v dané aglomeraci napájené z rozvodné trafostanice, dochází ke kolísání napětí v elektrické síti.

V praxi to však znamená, že v elektrické zásuvce lze naměřit napětí v rozmezí od 207 do 253 V. Takový rozsah napětí má však na spotřebiče katastrofické účinky!

Příliš vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost spotřebičů a zvyšuje jejich spotřebu. Naopak, příliš nízká hodnota napětí způsobí špatnou funkci spotřebičů, znemožní jejich plné využití a zkrátí jejich životnost.

ENERTIG TECHNOLOGIES a jeho řešení pro veřejné osvětlení

ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o., působící v Česku, Slovensku a Polsku, proto přichází s projektem Regulation Grid Systems (RGS), který výše uvedené problémy vyřeší.

Primárně jde o technologii pro stabilizaci a regulaci odebírané elektrické energie, s možností on-line sledování a řízení spotřeby. Pro světelné okruhy vyrábí tato společnost regulátor a stabilizátor typu ENERTIG RGS LIGHT (viz foto vlevo), jehož výrazným přínosem je také úspora v množství odebrané elektřiny, a tedy i výdajů za tento nepostradatelný a čím dál více dražší zdroj energie. Princip fungování názorně přibližuje infografika na obrázku níže.

Mezi hlavní přínosy technologie ENERTIG patří

•    zvýšení kvality dodávané elektřiny,

•    stabilizace dodávané elektřiny do elektrického okruhu,

•    prodloužení životnosti svítidel až o 45%

•    úspora nákladů na údržbu, opravy a výměnu spotřebičů,

•    ochrana proti zkratu a přetížení,

•    ochrana obvodů před nápory napěťových špiček,

•    okamžité úspory až 37 % spotřeby elektrické energie,

•    okamžitý přehled o spotřebě a parametrech sítě,

•    šetrnost k životnímu prostředí snížením emisí oxidu uhličitého,

•    výhodný poměr investice versus přínos,

•    možnost využít programu EPC (viz nápověda k článkům).

Všechna zařízení Enertig splňují platné normy EU a ČR na úrovni úplné shody s bezpečnostními standardy a CE certifikace. Na zařízení je poskytována záruka 3 roky + možnost prodloužení. Dodavatel poskytuje smluvně podloženou garanci potenciálu úspory energie při životnosti zařízení až 15 let.

Příklad regulačních stavů během noci s využitím řešení Enertig ukazuje tabulka č. 1.

Porovnání investic do svítidel a do technologie Enertig a výsledných úspor při využití ve veřejném osvětlení ukazuje tabulka č. 2.

ENERTIG TECHNOLOGIES a redakce Proelektrotechniky.cz

Tabulky, foto a infografika © ENERTIG TECHNOLOGIES

Stáhněte si produktový list zde

Další informace zde

Přečtěte si také:

Kvalitní elektrická energie šetří zařízení a peníze jejich provozovatelů

27.2.2020 Důležitou součástí hospodárného řízení jakéhokoliv provozu či budovy je v dnešní době sofistikovaný energetický management. Velká část veřejnosti i podnikatelské sféry však za tímto označením vidí pouhý důraz na úsporné elektrické spotřebiče nebo na snížení ceny za energie pro odběratele. Vzhledem k rostoucím cenám energií se odběratelům tyto dveře však stále více přivírají. V konečném důsledku přináší mnohem výraznější finanční úspory zvýšení kvality dodávané energie, optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů a zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě. Takovéto pojetí energetického managementu realizují v praxi technologie české firmy  ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.


Virtuální IoT veletrh: bezplatný pilotní běh do konce roku 2020

27.5.2020 Tiše a přitom naplno se v dubnu 2020 rozběhl zcela nový projekt provozovatelů tohoto portálu: Virtuální IoT veletrh, prozatím v bezplatném pilotním běhu. Nyní má – navzdory všeobecným starostem s ekonomickými důsledky vládních protiepidemických opatření – veletrh první účastníky a další zájemci se hlásí. Je tedy na čase dát o něm vědět široké odborné veřejnosti a pozvat všechny, kdo se internetem věcí zabývají, do naší dobré společnosti. 


Unicorn a RTE International uvedly do provozu aplikace pro celoevropské plánování odstávek a vyhodnocování vyváženosti sítě

17.9.2020 ENTSO-E, Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro elektřinu, zastupuje 42 provozovatelů přenosových soustav (TSO) z 35 zemí po celé Evropě. Jejímu fungování významně přispěje aplikace pro koordinované plánování odstávek (OPC) a aplikaci pro sledování předpovědí stavu sítě v krátkodobém horizontu (STA), kterou v srpnu 2020 úspěšně spustily společnost Unicorn a RTE International (RTEi). Aplikace poslouží rovněž pro evropská koordinační centra (RSC) a evropského správce přenosových soustav (TSO). 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services