Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Česko do vesmíru: české firmy mohou získat prostředky na vlastní kosmický projekt

27.10.2020 Využití nových technologií pro vědecký výzkum a rozvoj technologií pro ryze komerční prostředí i pro potřeby státu – to jsou dvě hlavní zaměření budoucí české mise, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poptává od 9. 10. 2020 v České republice formou soutěže za více než miliardu korun na zhruba 10 let. Výsledkem by mohl být samostatný kosmický let v režii českých aktérů. Termín pro podání návrhů je do 14. prosince 2020. Od vývoje a otestování hardware, což byla dosud typická role českých firem, se tak české subjekty budou nově podílet také na systémovém návrhu, vypuštění a provozu na oběžné dráze.

České firmy se v posledních letech etablovaly jako dodavatel vybavení pro zahraniční kosmické mise. Dalším logickým krokem je vybudovat kapacity pro vývoj celých kosmických misí. Ty jsou nákladnější, ale také mají mnohem vyšší přidanou hodnotu a provází je vyšší návratnost investic.

Na rozdíl od projektů posledních let by tyto tzv. Ambiciózní projekty ESA měly směřovat k samostatnému kosmickému letu v režii českých aktérů, a to buď jako samostatné mise, nebo jako výrazný autonomní element větší mezinárodní mise. V posledních letech se totiž ČR podílela vždy jen na misích navržených a provozovaných v zahraničí, s výjimkou malých experimentálních nanodružic typu CubeSat (Poznámka redakce: CubeSat jsou velmi malé družice, jejichž velikost v přepravním stavu by neměla překračovat rozměry 113×100×100 mm a hmotnost převyšovat 1,33 kg).

Výzva Evropské kosmické agentury je zacílena na české firmy i akademické subjekty s cílem spojit síly celého vesmírného průmyslu ČR. Do projektu se zapojí desítky technologických firem, kterým účast v projektu může pomoci překlenout současnou ekonomickou situaci zasaženou pandemií koronaviru. Celá řada těchto firem spojuje své aktivity s oblastí letectví, které zažilo v letošním roce zásadní útlum činnosti.

První ze dvou výzev, zaměřenou na využití nových technologií pro vědecký výzkum, ESA otevřela s termínem 14. prosince 2020. Druhá výzva bude následovat také ještě letos a bude zaměřena na demonstraci technologií pro ryze komerční prostředí a pro potřeby státu. Obě výzvy jsou plánovány na dobu trvání přibližně 10 let.

Výběr misí bude dvoukolový. Až 4 předkladatelé nejslibnějších návrhů získají kontrakt na studii k rozpracování svého návrhu do nejjemnějších detailů. Na tuto fázi je vyhrazeno 10 milionů korun pro každého vybraného předkladatele, a to za podílu spolufinancování 90 - 10 %, čímž dávají předkladatelé najevo, že projektu věří a že očekávají návratnost vložených prostředků. Výstupem studie je nejen podrobný plán mise, který bude důkladně oponovaný experty z celého světa, ale i rozpracování zapojení českých firem do výroby. Právě podíl českých komponent, celková přidaná hodnota a obchodní příležitosti jsou důležitými kritérii pro výběr, která z těchto misí nakonec jako jediná bude realizována. Pokud to bude finančně možné, lze realizovat i mise dvě.

Již v září 2020 pořádalo ministerstvo dopravy workshop, kde představilo detaily připravovaného tenderu a účastníkům předalo užitečné tipy, jak přistoupit k návrhu mise tak, aby na nic nezapomněli a vyvarovali se častých chyb. Materiály jsou na vyžádání stále k dispozici.

Český vesmírný průmysl zažívá v letošním roce celou řadu úspěchů. Začátkem září vynesla Evropská raketa Vega 53 družic, které byly postupně během letu uvolňovány z vypouštěcího zařízení neboli dispenseru české výroby, což byl nejnákladnější kus českého hardwaru od našeho vstupu do Evropské kosmické agentury (ESA) v roce 2008. V únoru se pak české subjekty zapsaly i do startu sondy Solar Orbiter. Tato mise byla významná doposud největším zapojením českých vědeckých pracovišť do přípravy vědecké kosmické sondy.

MD ČR, redakčně upraveno

Foto © MD ČR

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Česko opět ve vesmíru: dispenser družic vyrobený v Česku zamířil na oběžnou dráhu

15.9.2020 Ve čtvrtek 3. 9. 2020 ve 3:51 našeho času vynesla Evropská raketa Vega z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně 53 družic, které budou postupně během letu uvolňovány z vypouštěcího zařízení neboli dispenseru české výroby. Jedná se o nejnákladnější kus českého hardwaru, který byl do vesmíru vypuštěn od našeho vstupu do Evropské kosmické agentury (ESA) v roce 2008. Původně měla raketa odstartovat v neděli 21. června 2020, ale kvůli špatnému počasí byl start rakety odložen. 


Perseverance na cestě k Marsu: radioizotopový termoelektrický generátor bude pohánět výzkumné vozidlo na rudé planetě, nese i první helikoptéru pro jinou planetu

5.8.2020 Jaderná energie pomáhá lidem objevovat nové světy, včetně naší nejbližší „rudé planety“ – Marsu. Z mysu Canaveral odstartovala v předposlední červencový den 2020 k Marsu raketa NASA typu Atlas V 541, nesoucí na palubě výzkumné vozidlo s názvem Perseverance, česky vytrvalost. Jako jeho zdroj energie pro práci na Marsu bude sloužit radioizotopový termoelektrický generátor. Perseverance je vybaveno také řadou dalších zajímavých zařízení. 


Česká družice VZLUSAT-1 po třech letech stále dodává data z oběžné dráhy Země

3.7.2020 Třetí narozeniny slaví česká družice VZLUSAT-1. Družice jako technologický demonstrátor ověřuje fungování technologií ve vesmíru. Průměrná životnost takovýchto družic je jeden rok – tři roky provozu VZLUSAT-1 tedy dokazují, že se české technologie ve vesmíru osvědčily. Odborná veřejnost o tom byla informována koncem června 2020. 


Solární panely pro družice i špičková elektronika: kosmické aktivity ČR a jejich vládní podpora

16.12.2019 Český průmysl, ačkoli si to mnozí lidé neuvědomují, zanechává svoji významnou stopu ve vesmíru a má v této oblasti všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Ministerstvo dopravy, které má vesmírné aktivity ČR ve své kompetenci, proto iniciovalo vládní schválení investic do kosmických aktivit ve výši 1,205 mld. Kč ročně, což je o 275 mil. Kč více než dosud. Od roku 2020 se tak do oblasti, která má stále větší vliv na rozvoj hospodářství a přímo ovlivňuje život lidí, investují finanční prostředky navíc. O podrobnostech informovalo Ministerstvo dopravy odbornou veřejnost začátkem prosince 2019. 


Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely. 


Revoluce v GPS: Navigování družic na daleké oběžné dráze

20.4.2013 Družice, sloužící k GPS navigaci – například v rámci systému Galileo provozovaného pod Evropskou vesmírnou agenturou ESA – se pohybují na oběžné dráze cca 23 tisíc km od zemského povrchu a zaměřují svůj signál přímo na Zemi. Kromě pozemských uživatelů využívají jejich služby i družice, pohybující se na nižších hladinách, pokud jsou vybaveny GPS přijímačem. Automaticky tak mohou upravovat svoji polohu s minimálními zásahy ze Země. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services