Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

4Fleets: digitální platforma pro podporu efektivní údržby a provozování nízkoemisních autobusů

6.2.2023 Na přelomu ledna a února 2023 byla široké odborné veřejnosti prezentována digitální platforma 4Fleets pro preventivní údržbu nízkoemisních autobusů od italského dodavatele Digigroup Informatica. K tomu je třeba poznamenat, že 4Fleets úspěšně funguje již od roku 2020 u dopravní skupiny Keolis a v roce 2021 získala její ocenění. Dále pak, že platforma 4Fleet nabízí i další možnosti pro zefektivnění provozu nad rámec údržby.

Telediagnostika a prediktivní údržba

Modul 4Fleets© MAINT (viz obrázek níže) používá algoritmy vyvinuté ve spolupráci s výrobci autobusů a dopravci k tomu, aby z množství dat generovaných vozidlovými zařízeními získali co nejrelevantnější informace k optimalizaci údržby autobusového parku. Díky prediktivním algoritmům umí předcházet i nejběžnějším rizikům vedoucím k přerušení provozu.

Modul 4Fleets© MAINT (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Díky obrazovkám instalovaným v garážích má personál údržby v reálném čase přehled o „zdraví“ vozidel a v případě nutnosti může okamžitě zasáhnout. Zároveň má informace o návratu vozidel do garáže, čímž minimalizuje jejich čekací doby na ošetření a údržbu.

Výstupy se promítají až na úroveň vytváření udržovacích harmonogramů a plánu údržbových směn.

Produktivita parku

Modul 4Fleets© Drive (viz obrázek níže) posílá dopravci e-mailem automaticky periodické zprávy o produktivitě parku, spotřebě energie a emisích CO2. Související internetový portál umožňuje intuitivní analýzu těchto dat pohledem na jednotlivá vozidla nebo na vývoj v čase.

Modul 4Fleets© Drive

V neposlední řadě umožňuje monitorovat styl jízdy u jednotlivých vozidel.

Využití vozidel

Modul 4Fleets© PASS (viz obrázek níže) počítá pomocí algoritmů v reálném čase zaplněnost vozidel na základě různých čidel, například počítání cestujících nebo hrubé hmotnosti vozidla. Údaje o zaplněnosti vozidla pak mohou být zasílána do systému informací pro cestující používaného dopravcem. Tím se podpoří informovanost, a následně i kultura cestování.

Modul 4Fleets© PASS (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Periodické zprávy, které jsou rovněž výstupem, napomáhají optimalizaci nabízené kapacity vozidel na linkách.

Protokol TiGR

Platforma 4Fleets používá komunikační protokol TiGR (Telematics for intelligent Garage in Real Time) od asociace ITxPT, který je v odvětví autobusů průmyslovým standardem. Tento protokol reaguje na potřeby provozovatelů veřejné dopravy spravovat parky tvořené vozidly více značek na jedné centralizované platformě, která v reálném čase shromažďuje data z monitorovacích systémů vozidel od různých dodavatelů.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Digigroup Informatica

Další informace zde 

Přečtěte si také:

eBTM: Systém teplotního managementu trakčních baterií od Webasto prodlužuje dojezd těžkých elektrických vozidel a životnost baterií

31.1.2023 Jak ukazuje tabulka v naší škole baterií, teplota trakčních baterií významně ovlivňuje jejich reálně možnou kapacitu a životnost měřenou počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů, které jsou navzájem ve vztahu nepřímé úměry. Nastavení teploty baterií na optimální teplotu, tedy jejich chlazení nebo ohřívání, umožňuje systém bateriového managementu (eBTM), který v lednu 2023 představil odborné veřejnosti výrobce topných a chladicích systémů Webasto.


Projekt NAVETTY: Autonomní minibus bez palubního personálu vozí cestující ve sportovním centru

17.1.2023 Autonomní elektrické minibusy se objevují již v desítkách zkušebních projektů po celém světě. Ačkoli jejich řízení probíhá bez zásahu člověka, bývají vždy doprovázeny průvodcem, který fakticky dohlíží na průběh jízdy a pomáhá cestujícím. V rámci tříletého francouzského projektu NAVETY je testován automatický provoz zcela bez personálu ve vozidle, ale s dozorem z dispečinku. Tento projekt zaznamenal v lednu 2023 důležitý milník: Autonomní minibusy bez personálu povezou cestující ve francouzském Národním středisku střeleckých sportů.


Autonomní elektrický midibus od ZF měl světovou premiéru v Las Vegas

13.1.2023 Ke světovým výrobcům autonomních elektrických minibusů, pro něž se často užívá anglický výraz „shuttle“, se na začátku ledna 2023 přidal německý výrobce ZF Friedrichshafen se svým autonomním midibusem. Svoji světovou premiéru měl tento elektrický autobus v prvních lednových dnech 2023 v americkém Las Vegas na veletrhu Consumer Electronics Show (CES).


Středočeský kraj bude zveřejňovat otevřená data na platformě OICT Golemio

22.12.2022 Středočeský kraj a hlavní město Praha jsou úzce provázány v mnoha oblastech. Jak byla veřejnost informována v prosinci 2022, nově budou spolu prezentovat veškerá otevřená data. Služba poběží na platformě Golemio, kterou provozuje tým datových specialistů pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT), a bude se nadále rozvíjet. 


Portál dopravy – jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR

15.12.2022  Ministerstvo dopravy spustilo ve druhém prosincovém týdnu 2022 nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025.


Vícefrekvenční satelitní systém pomůže přesně určovat polohu pražských tramvají

27.9.2022 Polohu pražských tramvají pomohou s vysokou přesností zpřesňovat vícefrekvenční satelitní přijímače využívající různé družicové systémy, kromě GPS především Galileo. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je postupně instaluje do jednotlivých vozidel. Odborná veřejnost o tom byla informována v září 2022. Tento systém pomůže cestujícím, dispečerům i ekonomice provozu.


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services