Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní prostředí pro špičkové výpočetní centrum v Curychu

18.7.2014 Curyšské kompetenční centrum pro IT (OIZ) sídlí v budovách, které se pokládají za nejmodernější, nejbezpečnější a co do energetické náročnosti nejdokonalejší zařízení svého druhu v Evropě. Bezpečnost lidí i vybavení v nich zajišťuje ucelený systém dodaný kompletně společností Siemens, který integruje snadno ovladatelné systémy protipožární ochrany, zabezpečení a automatického řízení technických zařízení v budově. S podrobnostmi tohoto řešení seznámil Siemens v červenci 2014 i českou odbornou veřejnost.

Odpověď na požadavky zákazníka: dodávka na klíč

Útvar OIZ v Curychu zajišťuje pro správu města základní služby v oblasti IT a podporu při realizaci projektů IT přesahujících hranice jednotlivých oddělení magistrátu. Za účelem zvýšit produktivitu a snížit náklady bylo dosavadních více než 100 serveroven, rozmístěných po celém městě, spolu s dosavadním výpočetním střediskem zrušeno a sloučeno do dvou nových výpočetních středisek umístěných několik kilometrů od sebe v městských čtvrtích Albisrieden a Hagenholz. Použitá strategie dvou lokalit vedle minimalizace vlivu běžných provozních rizik zajišťuje také spolehlivý chod a dostupnost služeb IT i v případě přírodní katastrofy většího rozsahu. Při výpadku jednoho ze středisek může druhé pokračovat v činnosti a společně se zajištěním chodu důležitých programů také zabránit ztrátě důležitých údajů.

Provozní spolehlivost je proto zásadním požadavkem na výpočetní centrum. Výpočetní střediska největšího města Švýcarska jsou tudíž trvale monitorována v režimu 24/7 a mají příslušné certifikáty TÜVit Level 3. V centrech jsou zavedena důkladná bezpečnostní opatření bránící v přístupu neoprávněným osobám a chránící zařízení mj. před požárem, úderem blesku i účinky zemětřesení a zaplavením. Kontrola vstupu do budovy využívá model založený na pracovních funkcích. Serverovny jsou chráněny biometrickými čtečkami. Díky vysoké úrovni zabezpečení se rozhodlo přesunout do výpočetních středisek OIZ svá vlastní datová centra dokonce i několik renomovaných švýcarských bank.

Komplexní řešení Siemens jako zakázka na klíč integruje do jednoho celku systém protipožární ochrany, zabezpečovací systém a systém měření a regulace v budově. Využití jediného dodavatele umožňuje systematicky koncipovat, projektovat i realizovat výpočetní středisko jako součást budovy včetně respektování zvýšených požadavků na zabezpečení. Je přínosné i pro OIZ jako provozovatele - umožňuje obracet se v případě jakýchkoli problémů, např. při poruše zařízení, vždy na totéž kontaktní místo.

Inteligentní řízení pro bezpečí dat

Data ve výpočetních centrech jsou často velmi důvěrného charakteru a musí proto být uchovávána a zpracovávána v přesně definovaném a spolehlivě zabezpečeném prostředí. K tomu centra využívají hned několik různých technických systémů a soustav, jako např. soustavu topení, ventilace a klimatizace (HVAC), systém požární signalizace, atd. Koncepce zabezpečení budovy OIZ je založena na použití nadstavbového systému pro zabezpečovací systémy a systémy měření a regulace Siseco CC (Siemens Security and Comfort Control Center). Jde o systém vyšší úrovně řízení umožňující spolehlivě a efektivně sledovat a ovládat činnost bezpečnostních systémů a zařízení v budově, zejména systému zabezpečovací signalizace, požární signalizace, video dohledu a řízení vstupu. K řídicí stanici Siseco CC lze díky otevřené struktuře systému připojit a poté z ní ovládat systémy a zařízení od různých výrobců bez ohledu na použité rozhraní. Stanice nabízí pro všechny dílčí systémy jednotné, inteligentní a intuitivním způsobem uspořádané uživatelské rozhraní, které obsluze umožňuje pohotově reagovat na jednotlivé události, zvyšuje úroveň bezpečnosti a je nepostradatelným nástrojem při standardizaci a optimalizaci provozních postupů.

Důležité technické systémy a zařízení v budově jsou napájeny ze dvou různých rozvodných sítí, v případě selhání jedné sítě tak může zařízení dál fungovat bez přerušení. Významný dopad na zařízení, zejména IT, by mělo také selhání chladicího systému. Zvýšení teploty by mohlo poškodit komponenty v daném prostoru. Stejně jako systém napájení je proto redundantně uspořádána i chladicí infrastruktura. Do řídicího systému Siseco je připojena také ústředna systému zabezpečovací signalizace Guarto 3000. Velmi variabilní topologie a téměř neomezený rozsah tohoto systému spolu s otevřenou strukturou softwaru umožňují realizovat systémy elektrické zabezpečovací signalizace přesně podle individuálních potřeb. Na budově výpočetního střediska OIZ hlídá tato technologie dveře i celou vnější fasádu.

Rychlá reakce na vznik požáru

V případě vzniku požáru zajistí jeho rychlou detekci, vyhlášení poplachu a další potřebné kroky integrovaný systém elektrické požární signalizace Sinteso. Jeho základní součástí je ústředna, která zpracovává veškeré signály od hlásičů požáru, spouští poplachové signály a ovládá požárně návazná zařízení. Automatické hlásiče požáru i tlačítkové hlásiče rozmístěné po budově jsou propojeny hlásičovou linkou umožňující sledovat každý z nich individuálně. Intuitivní ovládání systému, snadno srozumitelný formát hlášení i jednoznačné pokyny minimalizují riziko nesprávné reakce operátora ve vypjaté situaci. V případě vzniku požáru je automaticky aktivován systém stabilního hašení složený z komponent řady Sinorix, který rychle a spolehlivě sníží koncentraci kyslíku v postižené oblasti na hodnotu bránící hoření. Oheň je tak rychle a zcela spolehlivě uhašen bez dalších škod na zařízení či zatížení životního prostředí.

Zajištění trvalého provozu

K naplňování požadavku na zajištění trvalého provozu výpočetního střediska významně přispívají automatizační produkty skupiny Siemens Desigo, zajišťující energeticky úsporný provoz centra i celé budovy. Variabilní, snadno rozšiřitelný modulární systém pro automatizaci provozu technických zařízení v budovách Desigo PX, obsluhující více než 3 000 databodů, ovládá zařízení i procesy a umožňuje na principu uspokojování poptávky spolehlivě automatizovat provoz veškerých instalovaných technických zařízení v budově. Efektivní vzájemné interakce všech instalovaných komponent v kombinaci s jejich nepřetržitým sledováním a řízením přináší významné úspory energie při současné optimalizaci vnitřního klimatu a provozu v celé budově. Jednoduchá obsluha systému s přehlednou grafikou poskytuje uživateli vysokou úroveň komfortu při každodenní rutinní práci i podporu při řešení mimořádných situací.

Siemens, redakčně upraveno

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Horrem: první evropská uhlíkově neutrální železniční stanice v provozu

14.7.2014 Nové nádraží ve čtvrti Horrem města Kerpen v německém Porýní-Vestfálsku se na konci června 2014 stalo první uhlíkově neutrální železniční stanicí v Evropě. Jeho energetické hospodářství bylo vybudováno v rámci programu DB – Německých drah s názvem Grüner Bahnhof (Zelené nádraží). 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


Technologická řešení pro inteligentní budovy na příkladu projektu Adjutantti

7.2.214 Společnost ABB oznámila začátkem února 2014 české odborné veřejnosti, že podepsala memorandum o porozumění s partnery Bosch, Cisco a LG s cílem vypracovat jednotnou softwarovou platformu pro systémy inteligentních budov, která by umožnila společné fungování výrobkům různých značek v oblasti automatizace, zabezpečení a zábavy. Tyto společnosti plánují vypracovat otevřený software a dát ho k dispozici všem výrobcům, softwarovým vývojářům a poskytovatelům služeb. 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Chytrý rozvaděč již také do bytů

2.5.2013 Před nedávnem představila firma SUP-TECHNIK produkt Chytrý rozvaděč, nekonvenční řešení elektroinstalace pro inteligentní domy. Jedná se o typizované rozvaděče slabo- a silnoproudu, které jsou dodávány plně osazené řídicím systémem platformy Tecomat Foxtrot a kompletně naprogramované. Zrealizovat elektroinstalaci domu s inteligentním řízením tak mohou i běžné elektroinstalační firmy, které nedisponují programátory ani IT specialisty. Nyní firma přichází s novými modely Meno a Piccolo určenými pro byty v bytových domech.  


Průlom v bezpečnostní technice: kamera citlivá na 6 tisícin luxu

26.4.2013 Průlomová řešení v bezpečnostní technice představují kamery DINION starlight HD 720p a FLEXIDOME starlight HD 720p RD, které v dubnu 2013 představil jejich výrobce, společnost Bosch Security Systems. Tyto kamery jsou konstruovány pro fungování při extrémně nízké intenzitě osvětlení. Zobrazují ostrý obraz v barvách při intenzitě osvětlení 0,017 lx a černobílý obraz při intenzitě osvětlení 0,0057 lx. Jednoduše řečeno, tyto kamery ukazují barevný obraz tam, kde jiné jsou schopny zobrazit pouze černobílý, a černobílý obraz, kde jiné nezobrazí vůbec nic. 


Vodíková kogenerace: energie z palivových článků pro nemocnici v Connecticutu

23.4.2013 Americká společnost FuelCell Energy informovala v polovině dubna 2013, že dodá 1,4MW kogenerační jednotku s palivovými články DFC1500® do nemocnice Hartford Hospital v Connecticutu, USA. Kogenerační jednotku bude vlastnit a provozovat společnost Hartford Steam Company. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services