Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu.

V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: Společnosti Toshiba Corporation a Toshiba Solutions Corporation začaly s demonstrací energetického monitorovacího systému pro domácnosti a energetického monitorovacího systému pro obec.

Cílem energetického monitorovacího systému pro domácnosti je vizualizovat spotřebu energií v reálném čase, tak aby se zvýšila informovanost obyvatel a jejich ekologické uvědomění, a následně snížila spotřeba elektřiny, plynu i vody. Základem monitorovacího systému je instalace chytrých měřičů v obytných domech propojených s dispečinky dodavatelů energií nebo vody. Měřené údaje jsou zobrazovány na tabletech, které v rámci projektu dostanou obyvatelé budov. Tablety také ukáží spotřebu energie konkrétních domácích spotřebičů a navrhnou možný způsob, jak uspořit. Účinky tohoto přístupu budou dále prověřovány a vyhodnocovány.

Spotřeba energie ve všech domácnostech zapojených do projektu bude vizualizována pomocí energetického monitorovacího systému pro obec (CMS) pro hodnocení účinnosti projektu a jeho řízení.

Tyto monitorovací systémy navazují na instalování systému energetického managementu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů a spuštění car sharingu elektromobilů, které jsou z těchto zdrojů nabíjeny, v říjnu 2013.

Přibližně za rok, v květnu 2015, je plánován další důležitý krok: dokončení výstavby energeticky pozitivních budov, tj. budov, které vyrábějí více energie z obnovitelných zdrojů, než samy spotřebují. Tyto budovy budou využívat solární energii v kombinaci s inteligentními zásobníky energie založenými na lithium-titanových bateriích Toshiba's SCiB, zvláště konstruovaných pro dlouhou životnost a odolnost proti vnějším vlivům.

Skupina Toshiba bude analyzovat data o spotřebě energie a dá je k dispozici správním orgánům lyonské aglomerace. Výsledky analýzy se pak promítnou do dalších plánů územního rozvoje města směřujících k lepšímu hospodaření s energií. Toshiba zároveň využije zjištěná data pro další zdokonalování technologií pro inteligentní budovy a chytrá města.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Toshiba

Další informace zde

Přečtěte si také další související články v naší rubrice Smart Metering:

Smart Grid Vendée: francouzský projekt smart grid na postupu

24.6.2014 Jak patrno z článku o projektu Nice Grid, Francie je jednou ze zemí, které intenzivně zkoušejí projekty inteligentních energetických sítí, nazývané smart grid. Dalším z nich je demonstrační projekt Smart Grid Vendée, pokrývající síť regionu Vendée s 282 municipalitami na západním pobřeží Francie. 


Demonstrační projekt smart grid v New Yorku dostane nový systém řízení poptávky

9.6.2014 Demonstrační projekt systému smart grid v americkém státě New York, který je veřejně soukromým partnerstvím zaměřeným na zlepšení kvality dodávek elektřiny, dostane významnou posilu v podobě řídicího systému pro odpověď na poptávku (Demand Response Management Systém – DRMS) od společnosti Alstom. Jak bylo oznámeno odborné veřejnosti začátkem června 2014, půjde o technologii založenou na systému Alstom e-terraDRBizNet 3.0. Jejím provozovatelem bude energetická společnost ConEdison, zásobující elektřinou 3,3 mil. obyvatel ve městě New York a regionu Westchester. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Smart Cosmo: projekt řídicího panelu pro inteligentní budovy v systémech smart grid

13.11.2013 Společnost Panasonic Corporation oznámila veřejnosti začátkem listopadu 2013 vývoj nového řídicího panelu pro ovládání a vizualizaci energetického managementu v budovách, určeného zejména jako koncový řídicí bod při vytváření systémů smart grid. Pod značkou Smart Cosmo™ by se měl objevit na trhu nejpozději v březnu 2015. 


Smart metering také v Turecku

15.10.2013 Koncept „smart metering“ (chytrého měření) jako součást systému smart grid se začíná rozvíjet i v Turecku. Začátkem října 2013 společnost Siemens uvedla do provozu pro Tureckou energetickou společnost Enerjisa Baskent EDASm zásobující elektřinou tři milióny obyvatel v okolí hlavního města Ankara. Technologie zahrnuje flexibilní, výkonné a zákaznicky orientované řízení energetické sítě a zároveň vyhovuje novým legislativním požadavkům. 


Zkušební „smart grid“ v Německu

6.2.2013 Politický požadavek pro německou energetiku na rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů energie, jejichž výkon je v kontinentálních evropských podmínkách velmi proměnlivý, vede k intenzivnímu vývoji koncepce „smart grid“. Uplatnění této koncepce v praxi se nyní zkušebně připravuje v osmitisícovém německém městě Wachtendonk na Dolním Rýnu. ...->
  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services