Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Lapp: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií

9.10.2017 Industry 4.0, stejnosměrný proud místo střídavého i vysoce spolehlivé konektory. Nejen to jsou aktuální trendy ze světa současných spojovacích technologií. Jak k nim přistupuje výrobce kabelů a kabelového příslušenství skupina Lapp z německého Stuttgartu? V čem vidí největší potenciál a jaké jsou podle ní další aktuální trendy? Na všechny tyto otázky odpovídá Georg Stawowy, předseda představenstva Lapp Holding pro techniku a inovaci.

Rychlý technologický vývoj a digitalizace řady procesů si žádá bezpečné a spolehlivé kabelové řešení.

Intenzivnější síťové propojení a miniaturizace

Digitalizace mění prostředí spojovací techniky tak, že stále více výrobků a dokonce i jednotlivé komponenty mohou a chtějí komunikovat samy. To znamená, že se musí přenášet stále více dat stále vyššími rychlostmi – co už delší dobu známe z kanceláří, vstupuje nyní i do výrobních hal. Neustálý růst výkonu mikročipů urychluje nejen digitalizaci, nýbrž, spolu s úsilím dosáhnout vyšší efektivnosti zdrojů, také přechod na stále menší a kompaktnější produkty a přístroje. Smartphone má dnes výkon superpočítače z 90. let, a to při zlomku velikosti, spotřeby energie i ceny. To se projevuje také v průmyslové spojovací technice. Roboty a další stroje jsou kompaktnější a vyžadují stále větší propojování dat. Speciální konstrukce kabelů a technické novinky, např. u izolace, pomáhají šetřit místo. Stále častěji se proto používají hybridní vedení, která spojují pod společným pláštěm výkonové kabely, datové kabely a dokonce hadice pro pneumatický nebo hydraulický systém. Tam, kde se přenášejí velká množství dat, nahrazuje rychlý kabel Cat.7 Industrial Ethernet více pomalých variant, optické kabely nahrazují ještě více kabely založené na mědi.

Zmenšit se musejí také konektory: kulaté konektory se stávají štíhlejší, modulární konektorové systémy spojují mnoho kontaktů různých vedení v jednom pouzdře. Speciální materiály a optimalizované vnitřní struktury kabelů jsou nutné také z jiných důvodů, neboť kabely běžné v kancelářích nejsou vhodné pro výrobu. Ve výrobě musejí odolávat např. mazivům, horké páře a nespočtu ohybů a torzi.

Konektory místo přímého propojení

Dnes televize, zítra vysavače – na stejné výrobní lince: s konceptem Industry 4.0 je výroba modulárnější a flexibilnější. Jednotlivé výrobní moduly se vymění obratem ruky nebo se jen nově uspořádají. A to má důsledky pro spojovací techniku. Dříve byla elektrická spojení pevně propojena, spájena a potom zůstala často mnoho let již nedotčena. Flexibilita však vyžaduje konektory, které lze více než tisíckrát rozpojit a vždy znovu vytvořit spolehlivý kontakt. Takže také konektory se stávají modulárnější. Sdružují kontakty pro vysoké proudy, například pro pohony, s datovými kabely pro gigabitové přenosy, někdy dokonce s pneumatickým nebo hydraulickým systémem – všechno lze snadno konfigurovat a vždy znovu sestavit, například když se stroj modernizuje.

Trend v oblasti konektorů mluví jasně: požadavkem je modulární a vysoce flexibilní řešení.

Trend systémových řešení

Koncept Industry 4.0, internet věcí, otevřené inovační procesy: úkoly konstruktérů strojů neustále narůstají. O to důležitější je, aby se podniky koncentrovaly na své klíčové kompetence. Konfekcionování kabelů – jejich zkrácení a osazení konektory, jakož i výroba kompletních energetických řetězů – k tomu většinou nepatří. Konstruktéři strojů proto vyžadují v rostoucí míře hotovou konfekci šitou na míru, kterou mohou jednoduše vložit do svých strojů. Hotové konfekce mají kromě toho větší životnost, protože zaručují kvalitu celého systému, aby si uživatelé nemuseli dělat starosti s montážními chybami, jako jsou zapomenuté koncovky nebo porušení izolace. U konfekcí přímo od výrobce mohou zákazníci mimo jiné profitovat z jejich jedinečného know-how. Kromě toho jsou technologicky vždy na nejvyšší úrovni. Výdaje na vývoj, který zajišťují výrobci spojovacích systémů, by nebyly pro uživatele ekonomicky účelné. Pro výrobce není tato výzva proto o nic menší: musejí zavést efektivní, nejlépe automatizované procesy, a přitom musejí být schopni dodávat také komplexní individuální produkty specifikované zákazníkem v co nejkratším čase. Přitom se nejedná jen o to, aby se posunuly priority v trojúhelníku kvalita, náklady a čas: optimální proces přináší zlepšení ve všech třech dimenzích.


Konfekcionované kabelové systémy na míru zákazníkům uspoří nejen čas, ale i náklady - a zaručí nejvyšší technologickou úroveň systému.

Stejnosměrný proud nahrazuje proud střídavý

Často se diskutuje o nahrazení střídavého proudu stejnosměrným. Stále více elektronických přístrojů (televize, smartphony, LED osvětlení atd.) vyžaduje stejnosměrný proud, který se musí ze sítě střídavého proudu nejdříve znovu usměrňovat. Dostupné spínače a konektory se nehodí pro stejnosměrné napětí, protože polarita napětí se nemění a světelný oblouk se při vypínání neodtrhává – tady se ukrývá nebezpečí. Zde jsou žádoucí nové konektory a automatiky odpojování, tato témata jsou však již zvládnutelná. Také výrobci kabelů čelí výzvě: existují silné indicie, že plasty pro izolace a pláště kabelů vlivem polí vytvořených stejnosměrným proudem stárnou jinak. Vývojové projekty se však již těmito tématy zabývají.


O nahrazení střídavého proudu stejnosměrným se diskutuje čím dál častěji.

Koexistence kabelu a radiokomunikace

V domácnosti je WLAN už téměř všudypřítomná a také ve výrobních halách získávají techniky bezdrátového přenosu dat příznivce. Bezdrátová technika je většinou nákladově přijatelná a flexibilní, je-li např. potřeba vyměnit zařízení. Konec kabelu, jak někteří předpovídají, se ale nepředpokládá – naopak. Díky postupující elektrifikaci a síťovému propojování v závodních halách bude spíše zapotřebí ještě více kabelů, aby se zaručily vysoké přenosové rychlosti. Kabely jsou navíc výhodné, pokud jde o spolehlivost dat a latenci. Průmyslová výroba probíhá v taktu, přičemž se musejí informace spolehlivě přenášet v rozsahu milisekund. Bezdrátovým přenosem to lze zvládnout jen velmi obtížně nebo za neúměrně vysokých nákladů. Velký počet bezdrátových spojení se totiž lehce překrývá a spojení může být vzájemně rušeno nebo přerušováno pohybujícími se předměty, jako například vysokozdvižnými vozíky. Kromě toho kabely odolávají lépe než rádiová technika záměrnému rušení nebo útokům hackerů. Proto bezdrátová technika nevytlačí ani v budoucnosti systémy založené na kabelech a obě techniky se budou vzájemně stále více doplňovat.


Chystá se nahrazení kabelů pouze bezdrátovými kabely? Reálnější je jejich vzájemná koexistence a spolupráce.

Lapp

Foto © Lapp

Další informace na www.lappgroup.cz

Přečtěte si také:

Transparentní výroba s kompletním kabelovým řešením ÖLFLEX® CONNECT

2.10.2017 Izolační sklo hraje ve stavebnictví stále důležitější roli. V létě chrání před horkem a v zimě izoluje od chladu. Bystronic Glass se sídlem na severu regionu Nordschwarzwald v Německu staví největší linky pro výrobu izolačního skla na světě. A díky dodávkám konfekcionovaných energetických řetězů ÖLFLEX® CONNECT od Lappu je jejich výrobní proces výrazně rychlejší. 


Unikátní robot ze Slovenska čistí ropné nádrže po celém světě

19.9.2017 Ropné tanky o průměru 40-80 metrů čistí první certifikovaný systém s robotem slovenské firmy ADROC Tech s.r.o., který může pracovat i v prostředí s nejvyšším nebezpečím výbuchu. Doplňují jej kamery s datovými kabely made by Lapp. 


Nový sběrnicový kabel UNITRONIC® BUS HEAT 6722 pro užitková vozidla

20.7.2017 Lapp představuje nového člena rodiny UNITRONIC®, kabel UNITRONIC® BUS HEAT 6722. Název, který se může zdát trochu krkolomný, v sobě zahrnuje účel, pro který byl kabel vyvinut. Podívejme se tedy, co znamená. 


Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů

15.6.2017 V říjnu 2016 převzala skupina Lapp společnost CEAM Cavi Speciali, předního výrobce datových kabelů pro průmyslový Ethernet a provozní sběrnice. Firma nyní nabízí jedinečný pohled do náročné výroby těchto kabelů. 


Kabely Lapp pro vlaky KoreaTrain eXpress

9.6.2017 Podle odborníků činí roční potenciál pro kabelová řešení v odvětví železniční dopravy přibližně 500 milionů EUR. Do tohoto oboru se rozhodla zapojit i skupina Lapp a v loňském roce představila portfolio kabelů a kabelového příslušenství. Skupina Lapp musela překonat řadu překážek, aby získala přístup na tento trh – největší výzvou byly přísné bezpečnostní normy. 


Nové nabíjecí kabely Lapp pro elektromobily

22.5.2017 Jednou z mrzutostí, která provází uživatele elektromobilů, je vedle omezeného dojezdu také nutnost vozit s sebou rozmanité nabíjecí kabely. Zatímco rychlé nabíjení stejnosměrným proudem s velkými nabíjecími výkony má (z praktických i bezpečnostních důvodů) nabíjecí kabel pevně připojený k nabíjecí stanici, pro nabíjení střídavým proudem musí automobilista mít příslušné kabely v úložném prostoru vozidla. Nejčastěji je to kabel pro běžnou domácnostní zásuvku nebo kabel se zásuvkou typu 2 (Mennekes). Tyto kabely pochopitelně zabírají v úložném prostoru vozidlo místo, které pak nelze využít pro zavazadla. Se zajímavým řešením tohoto problému v podobě nabíjecích kabelů ÖLFLEX® CHARGE typu Lapp HELIX přišla v dubnu 2017 společnost Lapp.


Novinka Lapp: Kabely se speciálním antistatickým pláštěm

31.3.2017 Zajímavou novinkou představenou v rámci veletrhu SPS IPC Drives 2016 v Norimberku byly antistatické kabely skupiny Lapp. Jedná se o kabely, které jsou opatřeny vnějším pláštěm ze speciální antistatické směsi, která zabraňuje nashromáždění statického náboje. Takto modifikované kabely poskytují vyšší bezpečnost v místech, kde mohou jiskry způsobené statickým nábojem vést ke katastrofám. 


Fotovoltaika: Kabely Lapp nové konstrukce

22.2.20107 V čem jsou kabely pro fotovoltaické elektrárny specifické? Především svojí životností, kdy předpoklad je minimálně 25 let. Navíc musejí odolávat vlivům venkovního prostředí, UV záření a často extrémním teplotám. Stejně jako dalším vlivům, které nejsou na první pohled vidět: působení ozonu, amoniaku a kyselin vznikajících při rozkladu bio-hmoty, které urychluje stárnutí plastů použitých na plášti kabelu. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services