Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Byli jsme při tom: Premiéra vodíkového hospodářství společnosti Devinn

20.9.2023 Inovační česká společnost Devinn, zaměřená na vývoj technologií pro automobilový průmysl a nejen pro něj, je známá účastníkům našich konferenci Smart city v praxi. Na 5. běhu této konference v roce 2020 byla představena její vodíková aplikace H2Base. Proto jsme rádi přijali pozvání na premiéru vodíkového hospodářství této firmy v Jablonci nad Nisou, jehož je H2Base důležitou, ovšem ne jedinou součástí.

Vodíkové hospodářství Devinn

Celkové schéma vodíkového hospodářství společnosti Devinn ukazuje infografika níže. Zde je třeba upřesnit, že v rámci této premiéry byly předvedeny jeho dílčí komponenty, které zde ukazují vlastnosti různých použitých druhů vodíkových technologií – nikoli tedy ucelený systém. Přesto nejsou o nic méně pozoruhodné. Podívejme se na ně blíže.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Ukládání elektřiny z fotovoltaiky do vodíku

Základem vodíkového hospodářství Devinn je fotovoltaický zdroj na střeše budovy složený z 52 modulů a propojený s elektrolyzérem (viz foto výše). Přebytky vyrobené elektrické energie, které se nespotřebují v budově, jsou odváděny do elektrolyzéru. Zde se deionizovaná voda rozkládá na vodík o tlaku 50 barů a kyslík.

Vodík je dále ukládán v zásobníku (viz foto níže) a používán pro další části vodíkového hospodářství, například pro kogeneraci, tedy kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v budově.

Celková účinnost ukládání elektrické energie do vodíku, tedy účinnost elektrolyzéru a palivového článku, činí cca 25 až 30 %.

Vodíková kogenerace v budově

Palivočlánková kogenerace pro budovy není zcela novým fenoménem – rozvíjel ji mj., již v roce 2015 projekt Ene.field. Instalace Devinn je nicméně zajímavá tím, že ji – jako pravděpodobně jediná v Česku – ukazuje názorně v konkrétním energetickém hospodářství konkrétní budovy.

Jako zdroj zde slouží již zmíněná jednotka H2Base, vyrábějící v palivovém článku s protonvýměnnou membránou z vodíku elektřinu a odpadní teplo (viz foto níže). Zde instalovaná jednotka dává elektrický výkon v rozsahu 0 až 100 kW při výstupním napětí 400 V AC a 230 V AC. Na fotografii je vidět dva moduly této jednotky: Modul s palivovým článkem, do nějž je vodík přiváděn z výše uvedeného zásobníku, a modul pro vlastní energetický výstup.

H2Base

Vodíkové technologie po infrastrukturu bezemisní mobility

– Vodíková dobíjecí stanice

Jako další zajímavé vodíkové technologie, tentokrát určené pro mobilní aplikace, představil Devinn svoji mobilní vodíkovou semiautonomní nabíječku elektromobilů H2Bot (viz foto níže) Palivový článek o výkonu 60 kW zde z vodíku vyrábí nabíjecí elektrickou energii pro rychlé dobíjení stejnosměrným proudem o výkonu 42 kW. Nabíjení provádí automaticky robotická ruka se standardizovaným konektorem CCS/Combo 2.

H2Bot

– Mobilní přepouštěcí vodíková plnicí stanice

Tato mobilní plnicí stanice (viz foto níže) dokáže pojmout 92 kg vodíku o tlaku 500 bar a naplnit nádrže palivočlánkového autobusu nebo jiného těžkého palivočlánkového vozidla až 60 kilogramy vodíku o tlaku 350 bar. Mohla by tedy být ideálním pomocníkem všude tam, kde se o provozu palivočlánkových autobusů nebo jiných těžkých palivočlánkových vozidel uvažuje na zkoušku a v rozumné vzdálenosti se nenachází prozatím žádná veřejná vodíková plnicí stanice


Mobilní přepouštěcí vodíková plnicí stanice

Konkrétní příklady vodíkové elektromobility pro průmysl

Jako konkrétní příklady palivočlánkové elektromobility pro průmysl byly účastníkům této akce předvedeny palivočlánkový vidlicový vozík Toyota a projekt palivočlánkového nákladního vozu Tatra, na němž Devinn spolupracuje – resp. palivočlánková jednotka Ballard pro tento projekt.

– Palivočlánkový vidlicový vozík Toyota

Využití palivových článků u vidlicových vozíků není v principu novinka, rozšířeny jsou nicméně prozatím především v USA, jak ukazuje například projekt obchodního řetězce Walmart. Palivočlánkové vozíky se podobně jako bateriové manipulační vozíky používají zejména tam, kde je nutný nebo žádoucí bezemisní provoz při manipulaci s materiálem či zbožím. Šetří přitom významně prostor pro bateriové hospodářství a vykazují lepší produktivitu. Zde předváděný vidlicový vozík má, stejně jako u projektu pro Walmart, palivové články amerického výrobce Plug Power.   

– Těžký nákladní automobil Tatra

Devinn se podílí na vývoji českého palivočlánkového nákladního automobilu Tatra, určeného pro náročný provoz. Tento nákladní automobil o celkové hmotnosti 50 tun bude pohánět elektromotor o jmenovitém výkonu 420 kW a špičkovém výkonu 580 kW. Zdrojem elektrické energie budou dvě 100kW palivočlánkové jednotky Ballard (viz foto), známé především jako zdroje energie pro palivočlánkové autobusy, v kombinaci se 170kWh trakční baterií. Automobil si v nádržích poveze 30 kg vodíku. Prototyp by podle plánu měla představit Tatra již na podzim roku 2023.


Palivočlánková jednotka Ballard

Závěrem

Představené vodíkové technologie ukazují zajímavé směry, kudy se může dále ubírat využití vodíku jako nosiče energie v praxi. Zároveň je patrno, že žádné z uvedených řešení není ve světovém měřítku revoluční. V českém prostředí jde však bezesporu o pozoruhodnou premiéru. Nyní by měla logicky přijít na řadu komercializace řešení vyvinutých v Devinnu s konkrétním nasměrováním na konkrétní trhy a tržní segmenty s jasně definovanou konkurenční výhodou oproti obdobným zahraničním řešením.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © Devinn

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace naleznete na https://www.devinn.cz/

Přečtěte si také:

Fotovoltaické elektrárny, bateriové zásobníky a tepelná čerpadla bezpečně: doporučení od profesionálů, která mohou zachránit majetek i zdraví a životy

7.9.2023 Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal v posledních měsících v České republice vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru, a tím i kvalita instalací a servisu, je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Skupina ČEZ k tomu na začátku září 2023 zveřejnila některá důležitá doporučení, která ve výsledku mohou předejít škodám nejen na majetku, ale i na zdraví či životech lidí.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services