Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Dohled strojů ve Strojírně Oslavany – realizace konceptu Průmysl 4.0 systémem Foxtrot

18.4.2018 V roce 2016 – 2017 firma Axomer s.r.o. z Brna realizovala pro Strojírny Oslavany Spol. s r.o. (dále jen ST-OS www.st-os.cz) dohled výrobních strojů v rámci projektu „Nová generace výroby ST-OS“. Vychází z praktických potřeb firmy, která přirozeným vývojem dospěla k potřebě komplexního monitoringu všech strojů, které používá. Cílem monitoringu je maximalizace vytížení technologických a výrobních zařízení, signalizace jejich chodu, výpadků a poruch s návazností na instalovaný firemní ERP systém Helios Orange. To, že takové on-line sledování strojů je zároveň jedním z pilířů iniciativy pro budoucnost marketingově nazvané Průmysl 4.0, je ukázkou bezprostřední a praktické připravenosti systému Foxtrot i na tyto výzvy.

Protože je ve ST-OS instalováno široké spektrum zařízení od různých výrobců a s různou technickou připraveností na napojení na průmyslové sběrnice či standardy, byl zvolen systém Tecomat Foxtrot jako univerzální a variabilní „sběrač stavů“ z jednotlivých výrobních zařízení – binárních, síťových protokolárních – např. Modbus TCP.

Informace ze strojů jsou on-line zobrazovány na webových stránkách PLC a data jsou také souběžně posílána a ukládána do databáze na server, kde jsou vyhodnocována a zobrazována formou grafů, které si může uživatel filtrovat dle vlastních potřeb.

V současnosti je připojeno přes 4 PLC jednotky Tecomat Foxtrot 43 strojů v 5 výrobních halách po celém areálu ST-OS. Přístup k informacím ze systému mají ředitelé i mistři na halách a každý je využívá a upravuje pro své potřeby. Systém je napojen na ERP systém Helios Orange, kde se registrují motohodiny každého stroje a plánuje případná údržba. V případě vzniklé poruchy je automaticky zaveden servisní list údržby.

www.axomer.cz

převzato z TECOInfo, březen 2018

Další informace na www.tecomat.cz  

Přečtěte si také:

Barevné osvětlení rekonstruovaného mostu v holandském Zutphenu svěřili Tecomatu Foxtrot

5.4.2018 Jedním z hlavních partnerů nedávné konference Smart city v praxi III, pořádané provozovatelem našeho portálu, byla společnost TECO, která zde opět předvedla svoji unikátní řídicí technologii Tecomat Foxtrot, tentokrát zvláště v aplikacích pro veřejné osvětlení. Jako dovětek k jejich prezentaci zde s laskavým souhlasem TECO přetiskujeme zajímavou případovou studii z březnového vydání newsletteru TecoInfo, popisující uplatnění technologie Tecomat Foxtrot u architektonického osvětlení mostu v Nizozemí. 


Tecomat Foxtrot řídí kompletně novou budovu společnosti Teco

15.2.2018 Nové Teco je budova postavená na zelené louce v kolínské Průmyslové zóně Šťáralka v roce 2017, a to kompletně za osm měsíců. Kromě zajímavého architektonického pojetí je tato budova pozoruhodná svým energetickým konceptem, hospodařením s vodou i inteligentními elektroinstalacemi. Není divu – společnost TECO je známá po celém světě díky svým chytrým řídicím systémům a kde jinde by je měla lépe uplatnit než na domácí půdě. 


Firmy Fitcraft Energy a Teco představily řešení pro efektivní využití obnovitelných zdrojů

18.4.2016 Firmy Fitcraft Energy a Teco se dohodly na spolupráci při vzájemné integraci svých produktů. Akumulační jednotka Savebox firmy Fitcraft Energy a systém Tecomat Foxtrot jsou komunikačně svázány, a díky tomu lze Savebox operativně začlenit do různých sestav domácích fotovoltaických elektráren, a tím maximalizovat jejich výtěžnost, nebo s většími variantami vybudovat základní záložní zdroj pro malé i velké budovy. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services