Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 1

9.3.2021 V tomto článku si ukážeme první tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.

Scénář 1: Kontrola topologie a optimalizovaný datový tok

Výchozí stav: Na začátku jsou switche umístěné v rozvaděči, jejichž kabely sahají do značných vzdáleností (některé až 50 m) a často vedou na stejné místo. V decentralizovaných řídicích skříních to má za následek obrovské problémy s prostorem a zmatek v kabelech. Jiným možným případem je umístění dalšího switche v druhé, decentralizované řídicí skříni, čímž je možno instalaci značně zjednodušit a zpřehlednit.

Optimalizace: Základním prvkem v poli je decentralizovaný switch s jednou linkou vedoucí ze skříně, na kterou následně navazuje hvězdicová topologie v poli. Jiným možným postupem je nahrazení druhého switche switchem s krytím IP67.

Výhody tohoto řešení: Nižší náklady, protože při použití menšího počtu kabelů a přenesením řídicí skříně k místu instalace se sníží doba potřebná pro instalaci, šetří se prostor, snáze se řeší případné poruchy (v případě poškození kabelu mezi řídicí skříní a modulem) a omezí se celková hmotnost instalace.

Použití tohoto řešení: Logistická centra, výrobní linky (v automobilovém průmyslu), široký rozsah robotických aplikací, lisy, lakýrnické dílny, jeřábové systémy, potravinářská odvětví, automatizovaná vozidla

Výsledek řešení: Instalace modernějších strojů a systémů s přehlednějšími trasami kabelů přispívá k optimalizaci nákladů.

Scénář 2: Přechod z Profibus na ProfiNET

Výchozí stav: Používání klasické sběrnice Profibus má tu nevýhodu, že již není plně podporována a že funguje pouze v liniové topologii. Kromě toho používání dlouhých sběrnicových kabelů může znamenat rozsáhlá opatření na odstranění závad v rámci sběrnice. Dalšími nevýhodami jsou potřeba zakončovacích odporů (které mohou být častým zdrojem chyb), nedostatek integrovaných IT služeb a rigidní adresování prostřednictvím DIP přepínačů.

Optimalizace: ProfiNet je otevřená topologie, která podporuje různá uspořádání (hvězda, strom, atd.). ProfiNet je založen na průmyslovém ethernetovém standardu pro přenos dat a nejenže umožňuje připojení v místě instalace, ale zaručuje také kombinaci s průmyslovými funkcemi informačních technologií. Není vyžadován žádný zakončovací odpor. Kromě toho ProfiNet zkracuje doby instalace a prostojů prostřednictvím automatického řízení topologie. Zařízení ProfiNet mají funkci "plug and play". V topologii je možné je snadno instalovat a nahrazovat a jsou automaticky programována řídicím systémem bez potřeby jakékoli konfigurace.

Výhody tohoto řešení: Vysoce flexibilní struktura systému, otevřenost pokrokového standardu ProfiNET, vysoká rychlost dat, rozšířená diagnostika a perspektiva pro časově citlivé sítě (TSN).

Použití tohoto řešení: Každé odvětví využívající Profibus: roboty s měniči nástrojů, přenosové linky v automobilovém průmyslu, strojírenství, obráběcí stroje.

Výsledek řešení: Chytré sítě využívají nejmodernější protokol ProfiNet ke konfiguraci, údržbě a odstraňování závad.

Scénář 3: Přechod od nespravovaných switchů ke spravovaným

Výchozí stav: Neřízené switche jsou instalovány pro zajištění rychlého a snadného spuštění systému. Tato konfigurace sice nevyžaduje žádné programování, ale zároveň neumožňuje přizpůsobit systém potřebám instalace.

Optimalizace: Přechod ke spravovaným switchům nabízí konfiguraci s více funkcemi a možnostmi diagnostiky. Řízené switche fungují jako průvodčí v datovém provozu a umožňují používat konfigurační nástroje, jako je například TIA Portal. Spravované switche dále umožňují provádět dálkovou údržbu a je možno je automaticky konfigurovat v topologii řízením.

Výhody tohoto řešení: Systémové informace umožňují provádět analýzu a rozšiřování funkcí, zatímco dálková údržba otevírá nové možnosti pro servis. Spravované switche mohou také sloužit jako prostředky pro diagnostiku. Systém není přetížený nadměrným počtem nespravovaných switchů. Konfigurace je možno snadno kopírovat a zavádět do dalších spravovaných switchů. V případě spravovaných switchů ProfiNet řídicí systém při spuštění automaticky převezme adresování a konfiguraci – spravované switche ProfiNet tak nevyžadují přímou konfiguraci na místě instalace, čímž se dále snižují náklady na instalaci.

Použití tohoto řešení: Konstrukce obráběcích strojů, strojírenství, přenosové linky, mobilní stroje, robotické aplikace, potravinářství apod., včetně takových funkcí, jako jsou dálková údržba strojů, sledování stavů či prediktivní údržba.

Výsledek řešení: I když spravované switche znamenají vyšší investiční náklady, umožňují dosažení optimálního provozu průmyslových ethernetových sítí s bezproblémovým datovým provozem. Aplikační data zajišťují diagnostiku. Plánovaná analýza topologie, rozvržená dálková údržba a zabudované funkce pro odstraňování závad šetří čas a peníze, a to zejména v případě neplánovaných prostojů.

Stáhněte si White paper ZDE

Více o síťových technologiích Murrelektronik se dozvíte na:

www.murrelektronik.cz/cz/novinky/sitove-technologie/

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Stáhněte si prezentaci Síťové technologie ZDE:

Stáhněte si prezentace Switche IP20 a switche IP67 níže zde:

 

 Přečtěte si také:

Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 2

16.3.2021 V tomto článku si ukážeme další tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


Konektory F&B Pro pro Kaesaro: Zralé řešení pro výrobu sýrů

12.10.2020 Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby. 


Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Část 5: Napájecí kabely Mini 7/8''

1.9.2020 Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. Nyní se podíváme blíže na napájecí kabely Mini 7/8'' které se těší důvěře již celá desetiletí. 


Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Část 4: Konektory M23

25.8.2020 Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. Nyní se podíváme blíže na konektory M23 jako kompletní program dodávek pro Siemens Sinamics. 


Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Část 3: Konektory MQ15

18.8.2020 Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. Nyní se podíváme blíže na konektory MQ15 a popíšeme si montáž s technologií rychlého připojení. 


Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Část 2: Napájecí konektory M12

11.8.2020 Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. Nyní se podíváme blíže na napájecí konektory M12. 


Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší

Část 1: Proč právě Murrelektronik

3.8.2020 Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Vlivy Industry 4.0 a IIoT vedou k rostoucím požadavkům na řízení procesů a na získávání zpětných vazeb. Také mechanické pohony přecházejí od pneumatických k elektrickým, které zvyšují nároky na spotřebu energie v místě instalace. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik. V pěti článcích si o nich nyní řekneme více. 


Diagnostická brána Cube67: Snadná diagnostika

9.4.2020 Sběrnicový systém Cube od společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagnostická brána umožňuje ještě jednodušší přístup k těmto datům. Toto řešení se snadno realizuje, poskytuje jasné informace v případě poruchy a urychluje postup při odstraňování závad s výslednou maximální využitelností strojů a systémů. 


Březnové novinky od Murrelektroniku zajistí instalaci skutečně na míru

9.3.2020 V březnu 2020 představila společnost Murrelektronik svým zákazníkům a další odborné veřejnosti svůj koncept decentrální instalace jako cestu k efektivním a výkonným automatizačním systémům. Tento koncept umožňuje vytvářet automatizační systém na míru konkrétním potřebám jeho průmyslových uživatelů, s možností jej kdykoli podle potřeby dále rozšiřovat. Podívejme se blíže na zařízení, která jsou součástí tohoto konceptu. 


Univerzální zdroje napájení: Jeden obvod pro všechna zařízení – jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět

5.2.2020 Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, mít různé koncepce zapojení, případně používat různé metody při zajišťování síťového napětí, a dobře se orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací. 


Mico Pro: Perfektní systém na sledování proudu

3.2.2020 Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární design umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují požadovaným aplikacím, přidávají hodnotu výhodným poměrem mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje potřebu kabeláže v řídicí skříni. 


MVK Fusion = jeden modul pro maximální rozmanitost

31.1.2020 Modul PROFINET/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky: digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy, IO-Link. Tato kombinace je inovační. Umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci. Instalace se zjednodušuje a urychluje. S MVK Fusion bude zapotřebí méně sběrnicových modulů na modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To nabízí zajímavé možnosti pro řadu automatizačních aplikací. 


Jednoduché uvedení do provozu: S Cube67 a jeho „machine option management” společnost Hermle AG výrazně snížila čas nutný pro softwarovou údržbu a podporu

27.1.2020 Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce machine option management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje bez změny programu ušetří čas a peníze vynaložené na vývoj, údržbu a softwarovou podporu. 


Maximální flexibilita pro nejrůznější požadavky

20.1.2020 Kdo si nechává provádět nebo rekonstruovat elektroinstalaci v domě nebo v bytě, setká se téměř s jistotou s produkty a řešeními značky Hager. Tato společnost je celosvětově předním specialistou na automatizaci budov a na elektroinstalace. Po celém světě není rozmístěna jen prodejní síť firmy Hager, ale také výrobní závody. V nich se vyrábí podle nejvyšších standardů kvality. Žádná komponenta se nedostane do obchodu, dokud nebude do detailu prověřena její funkčnost. Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zkušební zařízení.


Murrelektronik: Decentralizovaná řešení automatizace

13.1.2020 Pokročilé koncepty elektrické instalace přivádějí všechny signály ze strojů do řídicího systému nebo cloudu ekonomicky nejvýhodnějším možným způsobem. Klíčem k nejlepší možné elektrické instalaci je zvážení všech fází životního cyklu stroje nebo systému. Výrobci takových strojů a systémů by měli ze zvoleného konceptu těžit stejně, jako budoucí provozovatelé. Důraz by měl být kladen na „celkové náklady na vlastnictví“ a takový životní cyklus, z jakého mají užitek všechny zainteresované strany. 


IO-Link řešení podle Murrelektronik

Integrované čisticí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link výborných výsledků

6.11.2019 Kanadská společnost Proceco, která dodává vodní čisticí systémy na míru, byla pověřena výstavbou automatizovaného mycího systému o 13 stanicích pro letecký průmysl. Jelikož potřebovali integrovat různé typy I/O zařízení a zároveň snížit potřebnou kabeláž, využili  s úspěchem systém Cube 67 s IO-Link od Murrelektronik. 


IO-Link od Murrelektronik pro jednodušší instalace

1.11.2019 IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět stroje efektivnější, flexibilnější a výdělečnější. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Výrobní procesy se zrychlují a stávají se flexibilnějšími a ve výsledku výdělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt, že dochází ke generování čím dál většího množství dat. Integrace IO-Link zjednodušuje sběr a nakládání s nimi. Zároveň činí komunikaci přehlednou od senzorů až po cloudová úložiště. Když přijde na implementaci zařízení IO-Link, Murrelektronik je váš expert. 


M12 Push-Pull: Univerzální rychlopřipojovací systém

30.9.2019 Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Do budoucna odpověď zní: Ano! M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality. 


Zalisované napájecí konektory

Připojení motorů je hračkou

24.9.2019 Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno. Dokonalé elektrické spojení, těsnost a odolnost vůči médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti:


Konektory M12 pro průmyslový Ethernet

Plnou rychlostí po komunikační dálnici

19.9.2019 Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. Konektor M12 s X-kódováním umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Konektor M12 s Y-kódováním zajišťuje současně přenos dat a napájení.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services