Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Činy místo řečí

9.8.2021 Komplexní pohled na instalační techniku poskytuje nové perspektivy v automatizační technice, které šetří náklady. Proto přinášíme systémově zaměřené úvahy, které vysvětlují specialisté z Murrelektronik Martin Lanz a Wolfgang Wiedemann. V podstatě jde o výzvu k novému pojetí klasických způsobů myšlení v připojení strojů s výhodami systémového inženýrství. A sice dříve, než tak učiní konkurence.

Martin Lanz, vedoucí prodeje ve Švýcarsku, a Wolfgang Wiedemann, vedoucí oddělení Application Sales Consulting, mají mnohaleté, hluboké zkušenosti se snižováním nákladů prostřednictvím instalačních analýz strojů a zařízení. Oba vědí, KDE a JAK se řeší instalační technika jako systém a JAKÝMI cestami mohou proud, data a signály jít. V rozhovoru spolu objasňují požadavek objevování a využití potenciálů v instalační technice.

Pánové, co je dle Vašeho mínění prvním krokem k nasměrování pohledu od komponentu k systému, a tím k dosažení větší efektivity v zapojení strojů?

Martin Lanz: „Především je to poznatek, že skutečné zdroje nákladů jsou skryty v prostoru stroje, v inženýrství a v procesech. Uživatel si musí vyvinout nos pro ‚žrouty‘ nákladů. Všude tam, kde jsou instalovány svorkové lišty, mnohapólové konektory, tlusté kabelové svazky a svorkovnice, lze optimalizovat montáž a dobu instalace, že?“

Wolfgang Wiedemann: „Jde také o procesy v engineeringu, které je třeba změnit, aby došlo ke zlepšení. Proto jsem toho názoru, že samozřejmě existuje technologie pro optimalizaci instalační techniky. Spíše si však musí výrobci strojů uvědomit, že na problémy je třeba nahlížet v souvislostech, a ne v osamoceném detailu. Pokud znáte věc jak ze strany výrobce komponentů, tak i ze strany výrobce zařízení, pak se připojení stroje stává kreativním hřištěm, kde můžete inteligentně a snadno vzájemně propojit různé světy strojů.“

Od slov k činům. Jak lze přeměnit teorii v praxi nebo jak řeknete výrobci strojů, co, jak a kde je třeba změnit?

Wolfgang Wiedemann: „Ukazujeme našim zákazníkům inovace a významné výhody, které získají při použití našeho odborného poradenství, našich systémových řešení a produktů. Pokud se to podaří, je možné využít příležitosti a diskutovat o komplexní perspektivě, jak lze požadavky na stroj již ve fázi engineeringu rozdělit na modulární a flexibilní jednotky a realizovat je.“

Martin Lanz: „Spíše jde o zaměření od lupy k dalekohledu. Kde jsou potenciály pro úsporu mezi úrovní stroje a rozvaděčem v klasické instalaci point-to-point? Druhým krokem pak je, jak vysvětluje Wolfgang, vytvoření systémového řešení šitého na míru odborníky společnosti Murrelektronik.“

V jakém bodě engineeringu je vhodné realizovat tyto přidané hodnoty v instalační technice?  

Wolfgang Wiedemann: „Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou odlišné, a proto neexistuje jen jedno správné řešení, které bychom navrhovali. Z mého pohledu je právě nyní čas provést změnu. Koneckonců, málokdy k sobě měly krize a příležitost tak blízko jako v loňském roce. Fyzická ekonomika se z plného běhu zpomalila, zatímco digitalizace se razantně zrychlila.“

Martin Lanz: „Vnímáme sami sebe jako partnera a vypracováváme pro engineering konkrétní řešení, která mohou být přímo využívána jako bezpečná a rychlá podpora při rozhodování. Ať už se jedná o zakázkovou výrobu strojů nebo ještě více u sériových strojů, protože až 70 % nákladů na instalaci a montáž je definováno volbou správného nebo špatného instalačního systému.“

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Wolfgang Wiedemann: „Je to obrovská odpovědnost, ale také velmi účinná páka k realizaci významných a udržitelných úspor. Z tohoto důvodu musí být tyto koncepce začleněny co nejdříve do fáze plánování ještě před engineeringem. Pro mě je to jasný signál, že je třeba v době tlaku na náklady prověřit konvenční přístup s aktivní podporou společnosti Murrelektronik.“

Říká se: „Mudrc ví, co ví. Moudrý činí, co ví.“ Co radíte uživatelům, aby docílili změny v konstrukci?

Wolfgang Wiedemann: „Je naprosto pochopitelné, že se při trvalém tlaku termínů a nedostatku kvalifikovaných pracovníků často raději pracuje s klasickými koncepcemi minulých let. Pokud je tomu tak, pak se však musíte rozloučit s velmi potřebnými úsporami nákladů. Ale pak také nebudete moci využít moderní technologie, jako je IoT nebo Průmysl 4.0. Velmi často si zákazníci až po realizaci prvního stroje uvědomí celý rozsah všech technických výhod společnosti Murrelektronik. Teprve pak zjistí, že výrazně zkrácené nebo dokonce vynechané procesy napříč všemi oblastmi ušetří spoustu času a také mnoho zdrojů chyb, což nelze podceňovat.“

Martin Lanz: „Abychom byli konkrétní, malý stroj s klasickou koncepcí instalace point-to-point je již ideální oblastí pro prvotní úspěšné snížení nákladů. Zásuvným decentrálním instalačním řešením se automaticky sníží počet přípojných bodů. Už jen fakt, že odpadne zpracování kabelů, jako je řezání na délku, odstranění pláště, odizolování, lisování a připojení, ušetří obrovské množství času. Totéž platí pro instalace se vzdálenými svorkovnicemi.“

Wolfgang Wiedemann: „Prvním krokem je přitom příležitost prosazovat nové koncepce pomocí decentrální instalační techniky. Poté následují úvahy, jakou flexibilitu zařízení lze ještě zohlednit a za třetí ještě skutečnost, že máme větší transparentnost v monitorování a méně chyb zapojení.“

Změna musí ještě přijít u lidí. Kde ve společnosti je třeba zatlačit k prosazení decentralizace?

Wolfgang Wiedemann: „Jak již bylo řečeno, komplexní koncepce společnosti Murrelektronik přinášejí výhody ve všech oblastech, proto musí společně všichni, kdo u zákazníka rozhodují a kdo rozhodnutí vykonávají, společně s engineeringem zvážením nového přístupu a jednáním prosadit změnu.“

Martin Lanz: „Vedení společnosti musí mít zájem na tom, aby vědomě podporovalo takové přímé kroky ke snížení nákladů. Kromě ušetřeného času montáže a kratších vývojových cyklů těží společnost z dalších synergií, a získává tak větší kapacitu pro vlastní nový vývoj a inovace.“

Na závěr prosím dokončete následující větu: Pokud chci opravdu využít potenciály v instalační technice, pak musím...

Wolfgang Wiedemann: „...poskytnout svým zákazníkům správnou podporu pro rozhodování. Murrelektronik je systémovým partnerem s osvědčeným know-how. Snížení nákladů napříč všemi oblastmi až o 30 % přitom není neobvyklé. Neboť konkurenceschopnost začíná již volbou správného kabelového propojení.“

Martin Lanz: „A jako doplnění k odpovědi Wolfganga je z pohledu zákazníka vzrušující, když si nechá společností Murrelektronik ukázat cestu k úsporám nákladů. Předvedení účinné instalační techniky bude pro všechny zúčastněné zajímavé, ne? Go! - budoucnost začíná právě teď!“

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Stáhněte si brožuru GO! „ Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE:


Stáhněte si WHITE PAPER „Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE:


 Přečtěte si také:

Chytrá propojení v náročných podmínkách mobilních strojů

22.4.2021 V březnu roku 2020 založila skupina Murrelektronik společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat problémy propojení v náročných podmínkách mobilních strojů. Skupina Murrelektronik tak doplňuje sortiment svých výrobků o instalační řešení pro mobilní stroje. Podívejme se zde blíže na problém mobilních aplikací a jeho řešení pomocí výrobkového portfolia Data Panel. 


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 2

16.3.2021 V tomto článku si ukážeme další tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 1

9.3.2021 V tomto článku si ukážeme první tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


Konektory F&B Pro pro Kaesaro: Zralé řešení pro výrobu sýrů

12.10.2020 Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services