Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes!

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti.

Přihlaste se o svoje výhody

Elektroinstalace, které zastaraly, dokážou vše zpomalit a představují pro inženýrské firmy v oblasti strojů a zařízení nevýhodu ve srovnání s jejich konkurenty. Koncepce konstrukcí a strojů, které byly během let vyvíjeny, jsou často pro současnou nákladově efektivní výrobu překážkou. Značný počet nesynchronizovaných komponent vede k vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a aktivaci a často znamená potřebu provádět zpětná rozšíření a úpravy. K tomuto zmatku přispívají ještě navíc nedostatek prostoru v řídicí skříni a problematická rozhraní s několika různými dodavateli.

Zní vám to povědomě? Pak pozvedněte svůj business s Murrelektronik ještě dnes! Specialisté na automatizační technologie bez řídicích skříní a na decentralizovaná instalační řešení předefinují přenos energií, signálů a dat a navrhnou řešení, která budou odpovídat vašim požadavkům. Specialisté Murrelektronik se zaměřují na nevyužitý potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení, který znamená úsporu nákladů až o 30 procent.

Samostatná řešení jsou jako včerejší zprávy

Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. Klasická instalační řešení vždy umisťují celou řídicí technologii do řídicích skříní, které jsou propojené se senzory a akčními členy na strojích prostřednictvím velkých svorkovnic. Díky velkému počtu jednotlivých komponent je tento systém náchylný k chybám a vyžaduje značné pracovní úsilí při montáži a uvádění do provozu.

Dalším krokem bylo přesunutí klasického paralelního zapojení z řídicí skříně na místo instalace se samostatně montovanými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud snížila pracnost při instalaci, ale dále narostl počet zdrojů možných chyb. Ukázalo se, že odstraňování závad v případě zkratů a přepětí je zvlášť časově náročné a že běžně dochází k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií. A důsledek? Dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Systém na vaší straně

Jako součást výzkumného projektu zvaného DESINA porovnávali vědečtí pracovníci na Technické univerzitě v Mnichově klasické instalační koncepce se systematickými decentralizovanými koncepcemi s cílem vypočítat případné úspory nákladů, které by bylo možno přechodem dosáhnout. Praktické zkušenosti získané společností Murrelektronik během referenčních projektů s firmami všech velikostí v různých průmyslových odvětvích výsledky této studie potvrdily.

Pro dosažení úspor nákladů až o 30 procent jsou zásadní zejména dva faktory:

Decentralizovaná automatizační technologie – Komponenty nejsou instalovány ve skříni, ale přímo v blízkosti procesu.

Systematická instalační technologie – Používají se koordinované systémové moduly namísto řady jednotlivých komponent.

5 hlavních argumentů

Instalační řešení od Murrelektronik vám poskytují konkurenční výhodu díky:

– kratším dobám realizace od výstavby do spuštění,

– úsporám nákladů v instalačních technologiích,

– budoucí provozuschopnosti s využitím revolučních technologií,

– kompaktním automatizačním systémům s optimalizovanou diagnostikou,

– systémům, které pracují společně a generují úspory ve všech oblastech.

Malé úsilí, velké výsledky

Pokud jde o optimalizaci nákladů, používá Murrelektronik holistický přístup: Například fáze výstavby tvoří pouze deset procent celkových nákladů stroje. Avšak ve stadiu výstavby je určováno 70 procent celkových nákladů, protože jsou zde přijímána důležitá rozhodnutí a jsou zde definovány trasy vedení napájení, dat a signálů.

Odborníci z Murrelektronik přesně vědí, které prvky v každé pozici hodnotového řetězce omezit, a dosáhnout tak optimalizace instalačních technologií strojů a zařízení:

• Během výstavby je definována instalační koncepce, která má hlavní dopad na nákladovou efektivitu stroje v pozdější fázi.

• Správná instalační řešení omezují složitost dílů pořizovaných nákupem. Další výhody: ověřená kvalita, spolehlivé dodávky, globální prodejní síť a menší počet dodavatelů.

• Decentralizovaná, úsporná a bezchybná instalace je základní kvalifikací Murrelektronik. Standardizované konektory šetří obrovské množství času a snižují poruchovost.

• Systémy Murrelektronik jsou založeny na inteligentním softwaru. To snižuje čas strávený při programování, usnadňuje standardizaci a aktivně podporuje integraci se softwarovými systémy vyšší úrovně.

• Decentralizované I/O systémy pomáhají zrychlovat aktivaci. Možná je také průběžná aktivace dílu. Modulární diagnostický systém minimalizuje pracovní zatížení při odstraňování závad.

• Snadný servis: Průmyslová kvalita, spolehlivý design a elektronika odolná vůči elektromagnetickému rušení zaručují dlouhé provozní doby, a to i v náročných prostředích. Díky modulární koncepci se snadno realizují následné úpravy a rozšíření.

Výroba těží z přesných diagnostických informací, což zvyšuje provozuschopnost stroje. Možnost připojení k IIoT poskytuje nový potenciál produktivity. S decentralizovanou instalační technologií je zapotřebí méně prostoru, což uvolňuje cenný prostor pro výrobu.

Příběhy úspěchů z reálného života

Instalační koncepce pro sladší stránky života

Pro zpracování čokolády přeměnila švýcarská technologická společnost Bühler AG své válcovací tratě z centralizovaného systému řízení strojů s klasickým bodovým zapojením na decentralizovanou instalační koncepci s funkcí „plug and play“. Díky předmontovaným kabelům a plug-in konektorům a přemístěním inteligence na senzory a akční členy došlo ke snížení počtu svorek, a tím i velikosti řídicích skříní na polovinu. Čas potřebný k připojení stroje byl zkrácen koeficientem 2,5. Provedením retrofitu sběrnicového systému Cube67 od Murrelektronik došlo k výraznému zkrácení doby instalace potřebné pro aktivaci, což platí pro více než 150 strojů ročně.

Úhledný balíček připravený společností Murrelektronik

Somic, německý výrobce balicích strojů, využívá flexibilní modularitu svých funkčních jednotek a modulární systém. Instalační technologie od Murrelektronik splňuje všechny požadavky na systémové technologie: Připojení modulů je jednoduché, standardizované a otevřené.

Velké zlepšení pro výstavbu strojů

Přechod z koncepce jednotlivého zapojení v jednotlivých svorkovnicích na decentralizovanou instalaci strojů přineslo společnosti SN Maschinenbau se sídlem ve Wipperfürthu úsporu na materiálech a čase ve výši až 70 %. A navíc díky zavedení předinstalovaných funkčních modulů došlo ke zrychlení výstavby a montáže.

Flexibilita a škálovatelnost bez ohledu na velikost stroje a provedení

Pfiffner AG je přední světový výrobce velkoobjemových rotačních přenosových strojů. Je jedním z průkopníků decentrální instalační techniky a její výhody využívá již více než 20 let. Díky tomu může vypracovat nejlepší a nejflexibilnější řešení. Komplexní a ekonomická řešení pro všechny aplikační požadavky poskytují elektrokonstruktérům Pfiffner AG jistotu v plánování a šetří drahocenný vývojový čas. Detailní systémová diagnostika pomáhá jak při uvádění do provozu, tak i při obsluze stroje cíleně a rychle lokalizovat chyby, a zachovat tak disponibilitu stroje.

Snadný přechod od zapojení pomocí jednotlivých kabelů k modulárnímu decentrálnímu instalačnímu systému

Společnost Groupe Recomatic je lídrem ve výrobě strojů pro komplexní povrchovou úpravu. Do okruhu jejích zákazníků patří hodinářský průmysl, lékařská technika, letecká a kosmická technika, výrobci luxusního zboží a všechna odvětví špičkových technologií. Při montáži a uvedení do provozu se použitím předlisovaných a testovaných konektorů snížila náročnost a zdroje chyb. Flexibilní síťová architektura dává konstruktérům naprostou svobodu plánování a snadné možnosti rozšíření na základě budoucích požadavků, jako je např. integrace bezpečnostní techniky, IO-Link, IoT. Inovační technologie, jako je bezdrátový přenos dat, lze snadno realizovat.

Potřebujete další informace? Obraťte se na experty ze společnosti Murrelektronik! S potěšením vám připraví koncepci, která bude ušita na míru vašim potřebám, a ukážou vám, kde můžete ušetřit své peníze.


Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Stáhněte si brožuru GO! „ Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE:


Stáhněte si WHITE PAPER „Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE:


 Přečtěte si také:

Chytrá propojení v náročných podmínkách mobilních strojů

22.4.2021 V březnu roku 2020 založila skupina Murrelektronik společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat problémy propojení v náročných podmínkách mobilních strojů. Skupina Murrelektronik tak doplňuje sortiment svých výrobků o instalační řešení pro mobilní stroje. Podívejme se zde blíže na problém mobilních aplikací a jeho řešení pomocí výrobkového portfolia Data Panel. 


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 2

16.3.2021 V tomto článku si ukážeme další tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 1

9.3.2021 V tomto článku si ukážeme první tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


Konektory F&B Pro pro Kaesaro: Zralé řešení pro výrobu sýrů

12.10.2020 Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services