Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
H+D Elektromontáže: Digitalizace jako cesta k rychlejší výrobě a zpracování většího objemu zakázek

Na základě pilotního projektu si ve společnosti H+D Elektromontáže ověřili, že digitalizace při výrobě rozváděčů dává smysl a stává se nutností pro další rozvoj firmy. Nový výrobní proces je založen na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu. Využívá přitom synergie silných partnerů – EPLAN a Rittal.

Špičkové technické vybavení a profesionální služby v oblasti zabezpečovacích systémů a výroby rozváděčů

Služby v oblasti elektro nabízí H+D Elektromontáže s.r.o. na českém trhu již od roku 1995. Má zkušenosti s realizací elektroinstalací v oblasti hutních, strojírenských, gumárenských a dalších zpracovatelských provozů. Montáže provádí na klíč i subdodavatelsky – na vlastní montáž přitom poskytuje záruku od 12 do 36 měsíců.

V nedávno dokončené provozovně v Loučkách u Oder disponuje špičkovým technickým vybavením, jak na elektroinstalace, tak na výrobu rozváděčů, high-tech měřicí technikou a kvalitně proškolenými zaměstnanci na profesionální úrovni.

Prioritou firmy je odvádět kvalitní práci a poskytovat komplexní služby za odpovídající ceny.

Neutuchající sled inovací v projekci a výrobě

„Dříve jsme využívali různé dodavatele rozváděčových skříní. Od roku 2012 jsme začali používat primárně skříně od společnosti Rittal, jelikož nás oslovila modulární koncepce Rittal – The System,“ uvádí jednatel společnosti H+D Elektromontáže Jaroslav Hlušmaňuk.

Také používání různých softwarových nástrojů pro elektroprojekci přestalo vyhovovat a řešilo se hned následující rok: „Hledal jsem nové softwarové řešení pro návrh schémat s vazbou na 2D montážní desku jako podporu pro výrobu rozváděče,“ vysvětluje Jaroslav Hlušmaňuk. Volba padla na produkty EPLAN. „V roce 2016 jsem si uvědomil nutnost dalších inovací – abychom splnili požadavky trhu z hlediska kvality a rychlosti inženýringu ruku v ruce s kvalitou samotné výroby rozváděčů,“ doplňuje.

První výsledky plynoucí z propojení silných partnerů Rittal a EPLAN zaznamenala společnost H+D Elektromontáže během roku 2018: Zdokonalení inženýrských prací v softwaru EPLAN Pro Panel Professional a doplňkových elementů, s jejichž pomocí vzniklo jejich první 3D virtuální dvojče. „Data vzniklá v tomto systému jsme dále propojili s druhým partnerem, společností Rittal, který na to navázal z hlediska modifikací skříní v jejich modifikačním centru ve Zdibech,“ popisuje J. Hlušmaňuk.

Růst společnosti přináší nové výzvy

Růst společnosti přinesl nutnost řešit i prostory firmy pro projekci a výrobu. Tak došlo na stavbu vlastních nových prostor sdružujících v jednom místě projekci, výrobu a sklad. Výsledkem je moderní budova s kvalitním zázemím pro všechny zaměstnance.

„Pro další růst společnosti bylo nutné se rozhodnout, zda investovat do většího počtu zaměstnanců, nebo se podívat na možnosti zefektivnění inženýrských procesů při výrobě rozváděčů,“ nastiňuje další kroky Jaroslav Hlušmaňuk. Nabízelo se využít synergie předních partnerů, EPLAN a Rittal, a jejich znalostí na globálním trhu velkých, středních a malých výrobců rozváděčů. „Rozhodli jsme se pro vytvoření pracovní skupiny z hlediska možnosti ověření konceptu, jak ještě více zefektivnit, zrychlit a zkvalitnit vlastní výrobu rozváděčů, což byl náš cíl.“

Zkušení zástupci všech 3 firem – H+D Elektromontáže, Rittal a EPLAN – společně vytipovali vhodný pilotní projekt, který měl posloužit k srovnání klasického výrobního postupu a nového výrobního procesu, založeného na precizním projektování a vytvoření digitálního 3D modelu, tzv. digitálního dvojčete, a vazbou na možné výrobní stroje z nabídky Rittal Automation Systems.

Rozdělení kompetencí je klíčové

Po důkladném seznámení s projektem byly ze strany firem Rittal a EPLAN navrženy následující postupy:

EPLAN:

•    Bude nápomocný při tvorbě digitálního dvojčete.

•    Bude dohlížet na vytvoření dostatečné základny 3D modelů/maker a pomůže s jejich úpravou tak, aby pro daný projekt model obsahoval všechny důležité informace.

Rittal:

•    Nabídne služby svého modifikačního centra, kde dojde k obrobení rozváděčové skříně a montážní desky. Na strojích řady Perforex budou zhotoveny veškeré potřebné výřezy a závity.

•    Dodá přesně zkrácené a popsané DIN lišty a kabelové kanály – i tyto správně předpřipravené komponenty poloautomatem SECAREX šetří čas kvalifikovaným elektrikářům.

•    Poskytne přípravu vodičů na automatu Wire Terminal. Veškeré vodiče budou označeny potiskem, opatřeny dutinkou, zkráceny na přesnou délku a seřazeny do zásobníkové lišty pro pozdější zapojování rozváděče pomocí přehledné aplikace EPLAN Smart Wiring.

H+D Elektromontáže:

•    Veškerá data pro výrobu jednotlivých částí v modifikačním centru Rittal předá ve formě výstupů z 3D modelu.

Pilotní projekt přesvědčil nejen čísly

Pracovníci H+D Elektromontáže detailně zaznamenávali veškeré časy potřebné pro zhotovení 3D modelu a čas následné výroby s materiálem, který získali z modifikačního centra Rittal. To vše pak porovnali s původními časy dosavadní ruční výroby. Výsledek ukázal pro tento rozváděč úsporu 12 hodin!

„Samotným výsledkem není jen časová úspora, která je velice důležitá s ohledem na návratnost investic, ale celý projekt nám umožnil se s finálním výrobkem dokonale seznámit ještě před jeho samotnou výrobou. Tím došlo k eliminaci veškerých chyb a pracnosti,“ pochvaluje si Hlušmaňuk.

„Porovnání časů je opravdu jednoznačné – 20:8 ve prospěch výroby z předpřipravených komponentů a s využitím služeb firem Rittal a EPLAN.“

„Díky 3D modelu jsme si uvědomili možnosti a výhody standardizace – původních 20 různých rozváděčů jsme zredukovali na 4, přičemž jsme využili vzájemné opakovatelnosti jednotlivých sestav, které se shodovaly až v 90 % vnitřní výbavou rozváděče,“ vypočítává dále Jaroslav Hlušmaňuk.

Pomocí této optimalizace se snížila nutnost skladových položek i jejich finanční hodnota. Tato redukce současně zjednodušuje výrobu rozváděčů, instalaci a údržbu. „Velmi dobře si uvědomujeme, že investice do správného softwarového vybavení je nutností a detailní projekce se nám vrátí v podobě efektivní výroby, ale i v podobě spokojeného zákazníka, jelikož přesný 3D model pomůže při vyjasňování finálního rozváděče,“ uzavírá Jaroslav Hlušmaňuk.

A další plány společnosti v rámci digitalizace výroby?

„Existuje poměrně rozšířený názor výrobců rozváděčů, že digitalizace se vyplatí jen při sériové výrobě a pro kusovou výrobu je příliš komplikovaná. Přesto projekt H+D Elektromontáže minimalizoval čas potřebný na vytvoření 3D dat využitím konzultačních služeb EPLAN,“ uvádí Jaroslav Hlušmaňuk. Dále dodává „Tím byla naplněna naše databáze prvků, která je využitelná z 80 % i pro další ‚nesériové‘ rozváděče a její využitelnost se dále zvyšuje.“

Dobrou volbou podle něj bylo začít digitalizaci na rozváděči řady AX (s celkem 96 propoji). V oblasti projekce proto vidí potenciál v rozšíření datové základny pro software EPLAN a využití 3D projekce pro další sestavy. „Přidáním relativně malého počtu dalších komponentů budeme schopni přejít i na složitější sestavy rozváděčů,“ doplňuje Jaroslav Hlušmaňuk.

Ve výrobě hraje stále klíčovou roli modifikační centrum firmy Rittal. Do budoucna však pan Hlušmaňuk vidí potřebu upravovat standardní rozváděčové skříně ve vlastní dílně: „Tak abychom optimalizovali čas výroby a minimalizovali časy nutné na transport materiálu a zároveň byli co nejvíce flexibilní pro zákaznické změny a úpravy, které budou vždy a všude.“ Proto již nyní uvažuje o investici do strojového parku včetně možnosti využití dotací EU na rozvoj firmy. 

Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Foto © Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Více na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN Platforma 2022 – seznamte se s novým vzhledem a koncepcí

6.10.2021 Už je to tu – nová verze EPLAN Platforma 2022. A s ní firma EPLAN, dodavatel řešení, ohlašuje budoucnost projektování v elektrotechnice se snadným ovládáním, a to jak pro zkušené uživatele softwaru EPLAN, tak pro začátečníky. Intuitivní uživatelské rozhraní, založené na konceptech, které už jsou důvěrně známé, je velmi dobře přijímáno a zároveň zlepšuje uživatelský komfort. 


EPLAN eVIEW Free nyní s AR funkcemi – funkcemi pro rozšířenou realitu

20.7.2021 Výrobci rozvaděčů nyní mohou při příštím setkání se subdodavatelem či systémovým integrátorem jednoduše vzít svůj smartphone a promítnout digitální prototyp rozvaděče přímo na stole u generálního ředitele. Nebo přímo ve výrobním závodu zákazníka. Zní to vskutku fantasticky – ale už je to realita! Nový doplněk pro rozšířenou realitu (AR) cloudového softwaru EPLAN eVIEW Free v kombinaci s bezplatnou aplikací Vuforia od PTC umožňuje zobrazení kompletně sestaveného rozvaděče ve virtuálním prostoru. 


EPLAN eMANAGE: snadné nahrání, sdílení a správa projektů v cloudu

10.5.2021 Digitální transformace inženýrské práce pokračuje. Společnost EPLAN v rámci svých cloudových služeb představuje novou aplikaci EPLAN eMANAGE pro spolupráci napříč projekty. Umožňuje vám nahrávat projekty z platformy EPLAN do cloudového prostředí, tam je sdílet a pracovat na nich. Již v půli března uvedl EPLAN bezplatnou verzi aplikace a její rozšířená, placená verze bude následovat v srpnu 2021. 


EPLAN Platforma 2022 v předpremiéře!

6.5.2021 Na digitálním veletrhu Hannover Messe představila společnost EPLAN poprvé novou platformu EPLAN, která bude na trh uvedena v průběhu léta. Zcela nové uživatelské rozhraní s pásem karet a tmavým režimem ladí s aktuálními softwarovými trendy a ještě více usnadní ovládání. Nový 2D grafický engine a centrální správa komponent dávají platformě optimální výkon.


Objevte hluboký vesmír vědomostí s EPLAN Certified Enginee

19.4.2021 Staňte se expertem v projektování. Tak zní proklamace programu EPLAN Certified Engineer (ECE). Příprava kvalitní projektové dokumentace není jen otázkou softwarových systémů – důležitý je i uživatel a dodavatel softwaru. Faktory, které do značné míry určují efektivitu, jsou znalosti, praxe a zkušenosti. Své o tom ví také firma INVERA s.r.o. z Rakovníku, která vyrábí jednoúčelové hydraulické lisy určené především pro plastikářství a gumárenský průmysl. 


Zaměřeno na integraci ERP/PLM a vývoj nových rozhraní

24.3.2021 Nový partnerský program, který společnost EPLAN připravila na konci roku 2020, spojuje celosvětové odborné znalosti spolupracujících partnerských firem, a zvyšuje tak přínosy pro zákazníky. Program EPLAN Partner Network (EPN) definuje společné závazné cíle pro podporu integrace systémů v celém hodnotovém řetězci. Uživatelům to přináší zlepšení kontinuity dat a integrace systémů, zejména v oblastech PLM, ERP a PLC, jakož i simulací. 


E4TC na RWTH Campus Aachen vyčísluje potenciál automatizace

Nová studie: „Projektování 4.0”

26.2.2020 Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem “Projektování 4.0” je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů, projekčními kancelářemi a výrobci komponentů. Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu v projektování a opatření, která mají být přijata, umožňuje poprvé dobře posoudit pracovní postupy používané jak v sériové výrobě, tak ve výrobě specializovaných strojů. Její hlavní zjištění je následující: částečná automatizace inženýrských procesů dosahuje optimálního poměru nákladů a přínosů. 


EPLAN: Schémata z cloudu

3.2.2020 Na podzim loňského roku byl uveden nový cloudový software EPLAN eBuild určený pro tvorbu elektrotechnických a pneumatických schémat či hydraulických obvodů. Je zaměřen na ty uživatele platformy EPLAN 2.8, kteří hledají cestu do cloudového prostředí. K využití nového softwaru stačí být registrován v cloudovém prostředí EPLAN ePulse a využívat platformu EPLAN verze 2.8. Nový software EPLAN eBuild se dodává v licenci Freemium. 


Zaměřeno na Projekt EPLAN

13.8.2019 Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy, ale týká se všech procesů ve společnosti. Cílem je provázání digitálního toku dat mezi obchodem, technickým oddělením, výrobou a servisem. Největší sílou platformy EPLAN je právě sdílení dat v rámci celé společnosti včetně nově dostupných cloudových služeb. 


EPLAN Preplanning, verze 2.8

2.5.2019 Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. 


Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

29.4.2019 Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. 


Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

1.4.2019 Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozvaděčích a konstrukci zařízení se zaměřuje hlavně na tři klíčová témata: možnost rozdělení na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. 


Virtuální konstrukce rozvaděčů dospěla do svého finále

27.2.2019 Nová verze systému EPLAN Pro Panel 2.8 byla vydána koncem minulého roku, krátce po norimberském veletrhu SPS IPC Drives. Účastníci této prestižní akce si mohli vyzkoušet novou verzi včetně mnoha možností výměny umístěných komponentů nebo dokonce celých rozvaděčů. Další novinkou je automatická migrace projektů založených na TS 8 na nový rozsáhlý systém rozvaděčů Rittal VX25. Ale to stále není všechno: společnosti EPLAN a Rittal v Norimberku společně představily širokou škálu inovací v oblasti konstrukce rozvaděčů. 


Nový design softwaru EPLAN Electric P8

18.12.2018 S novou verzí platformy EPLAN 2.8 přichází řada novinek jako nové grafické uživatelské rozhraní, vylepšená ergonomie a zdokonalené využití maker. Konkrétně v nové verzi softwaru EPLAN Electric P8 se uživatelé jistě přivítají zlepšení v oblastech konfigurace, sběrnicových dat a obousměrné komunikace s TIA Portal od firmy Siemens. 


Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

26.9.2018 Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data přibližně 700 000 produktů a více než 1,2 miliónu jejich konfiguračních variant. Navíc EPLAN umožňuje již více než dva roky přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. EPLAN se tak stává přístupným pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. 


EPLAN Data Portal: cesta k ideální sadě přístrojových dat

24.7.2018 Digitální přístrojová data jsou v současné době klíčovým prvkem pro dosažení efektivity inženýrských prací. Největší výzvu v této oblasti představují kvalita dat a rozsah informací, které jsou v datech obsaženy. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku roku je databáze aktualizována v měsíčních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici funkci hodnocení, která jim umožňuje klasifikovat kvalitu a obsah přístrojových dat, a tím výrobcům poskytují praktickou zpětnou vazbu. Od veletrhu Hannover Messe mají uživatelé Lab Version systému Eplan Data Portal navíc možnost získat přístup ke zkušebním verzím a vyzkoušet si výsledky nejnovějšího vývoje programů dříve než ostatní.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services