Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
E4TC na RWTH Campus Aachen vyčísluje potenciál automatizace

Nová studie: „Projektování 4.0”

26.2.2020 Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou RWTH Campus Aachen zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem “Projektování 4.0”, která má 36 stran, je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na zakázku), projekčními kancelářemi a výrobci komponentů. Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu v projektování a opatření, která mají být přijata, umožňuje poprvé dobře posoudit pracovní postupy používané jak v sériové výrobě, tak ve výrobě specializovaných strojů. Její hlavní zjištění je následující: částečná automatizace inženýrských procesů dosahuje optimálního poměru nákladů a přínosů.

Nová studie „Projektování 4.0“ – dostupná výhradně od společnosti EPLAN – vymezuje významné akční oblasti ovlivňující efektivitu v inženýrských procesech. Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci.

Vědci z E4TC představili jednak model pracovního postupu v projektování, dále pak vytvořili hodnoticí matici s pěti úrovněmi efektivity. Matice „Úroveň efektivity (Efficiency Level)” obsahuje podrobné popisy metodiky/pracovního postupu a je doprovázena maticí „Úroveň využití“ (Use Level), která popisuje a vyhodnocuje využití CAE softwaru jako základního předpokladu pro Projektování 4.0. Předmětem zkoumání bylo celkem deset procesních kroků charakteristických pro projektování ve strojírenství (sériová/zakázková výroba). Vygenerovaný model pracovního postupu zahrnuje typické pracovní kroky objednávkového cyklu.

Model pracovního postupu v projektování – matice úrovně efektivity

Studie se zaměřuje na pracovní oblasti projektování a návrhu, kusovníků, reportů, rozvržení rozvaděčů a zařízení a šablon. Důvody jsou jasné: „V těchto procesních krocích je závislost na zákaznících nebo partnerech mnohdy relativně nízká nebo dokonce žádná,“ říká generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen. „Společnosti tak mají v těchto oblastech zcela pod kontrolou využití potenciálních úspor času a nákladů díky projektům standardizace nebo automatizace.“ Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci. Aby bylo možné vyhodnotit účinnost každého pracovního kroku, rozdělila studie metodiku pracovního postupu do pěti fází, podle nichž lze určit úroveň efektivity (eLevel) projektování.


Doba tvorby návrhu a úsilí vynaložené na standardizaci v závislosti na metodě projektování

Rostoucí potenciál efektivity

Na základě shromážděných údajů vědci zjistili, že společnosti mohou být o 20 procent efektivnější při přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od nižší úrovně k vyšší). Metody práce zaměřené na zařízení přinášejí 25procentní úsporu času při vytváření schémat. Jen polovinu času strávili uživatelé při vytváření schémat s využitím knihovny elektrotechnických obvodů pro funkce produktu. Zavedení částečné automatizace přinese časovou úsporu dalších 25 procent a vytváření všech sestav je zcela eliminováno zavedením standardizace.

Studii si můžete zdarma stáhnout na adrese:
www.eplan.cz/projektovani_studie

Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Foto © Eplan Software & Service GmbH & Co. KG.

Více na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN: Schémata z cloudu

3.2.2020 Na podzim loňského roku byl uveden nový cloudový software EPLAN eBuild určený pro tvorbu elektrotechnických a pneumatických schémat či hydraulických obvodů. Je zaměřen na ty uživatele platformy EPLAN 2.8, kteří hledají cestu do cloudového prostředí. K využití nového softwaru stačí být registrován v cloudovém prostředí EPLAN ePulse a využívat platformu EPLAN verze 2.8. Nový software EPLAN eBuild se dodává v licenci Freemium. 


Zaměřeno na Projekt EPLAN

13.8.2019 Co znamená digitální transformace pro inženýrskou práci a jakou roli v ní hraje Projekt EPLAN? Rozhodující, protože digitalizace nesouvisí jen s výrobními nebo obchodními procesy, ale týká se všech procesů ve společnosti. Cílem je provázání digitálního toku dat mezi obchodem, technickým oddělením, výrobou a servisem. Největší sílou platformy EPLAN je právě sdílení dat v rámci celé společnosti včetně nově dostupných cloudových služeb. 


EPLAN Preplanning, verze 2.8

2.5.2019 Poskytovatel řešení EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného plánování technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu. Díky četným optimalizacím platformy EPLAN Preplanning je nyní možné importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného plánování a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. 


Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

29.4.2019 Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, ve kterém mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma EPLAN systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. 


Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

1.4.2019 Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozvaděčích a konstrukci zařízení se zaměřuje hlavně na tři klíčová témata: možnost rozdělení na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. 


Virtuální konstrukce rozvaděčů dospěla do svého finále

27.2.2019 Nová verze systému EPLAN Pro Panel 2.8 byla vydána koncem minulého roku, krátce po norimberském veletrhu SPS IPC Drives. Účastníci této prestižní akce si mohli vyzkoušet novou verzi včetně mnoha možností výměny umístěných komponentů nebo dokonce celých rozvaděčů. Další novinkou je automatická migrace projektů založených na TS 8 na nový rozsáhlý systém rozvaděčů Rittal VX25. Ale to stále není všechno: společnosti EPLAN a Rittal v Norimberku společně představily širokou škálu inovací v oblasti konstrukce rozvaděčů. 


Nový design softwaru EPLAN Electric P8

18.12.2018 S novou verzí platformy EPLAN 2.8 přichází řada novinek jako nové grafické uživatelské rozhraní, vylepšená ergonomie a zdokonalené využití maker. Konkrétně v nové verzi softwaru EPLAN Electric P8 se uživatelé jistě přivítají zlepšení v oblastech konfigurace, sběrnicových dat a obousměrné komunikace s TIA Portal od firmy Siemens. 


Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

26.9.2018 Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data přibližně 700 000 produktů a více než 1,2 miliónu jejich konfiguračních variant. Navíc EPLAN umožňuje již více než dva roky přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. EPLAN se tak stává přístupným pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. 


EPLAN Data Portal: cesta k ideální sadě přístrojových dat

24.7.2018 Digitální přístrojová data jsou v současné době klíčovým prvkem pro dosažení efektivity inženýrských prací. Největší výzvu v této oblasti představují kvalita dat a rozsah informací, které jsou v datech obsaženy. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku roku je databáze aktualizována v měsíčních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici funkci hodnocení, která jim umožňuje klasifikovat kvalitu a obsah přístrojových dat, a tím výrobcům poskytují praktickou zpětnou vazbu. Od veletrhu Hannover Messe mají uživatelé Lab Version systému Eplan Data Portal navíc možnost získat přístup ke zkušebním verzím a vyzkoušet si výsledky nejnovějšího vývoje programů dříve než ostatní.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services