Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nové chillery TopTherm VX25 od Rittalu

1.9.2022 Obráběcí stroje jsou závislé na přesném řízení teploty založeném na chlazení kapalinou. Pouze tak můžeme dosáhnout požadované vysoké přesnosti obrábění. Nové chillery Rittal TopTherm v systémové skříni VX25 vysoké požadavky na přesné řízení teploty splňují při jedinečně malém půdorysu, a navíc jsou flexibilní a snadno se používají.

Chlazení kapalin je jedním ze základních předpokladů bezproblémového provozu v mnoha průmyslových výrobních procesech. Zejména obráběcí stroje musí mít přesné řízení teploty, aby bylo možné přesné obrábění kovových obrobků. Nové chillery Rittal TopTherm v systémové skříni VX25 toto kombinují s jedinečně malým půdorysem: Jsou vhodné pro kompaktní a flexibilní zabudování do řadové sestavy systémových skříní VX25 a zabírají o 34 procent méně podlahové plochy. Nová technologie ventilátoru, optimalizace softwaru a vylepšený výměník tepla snižují uhlíkovou stopu až o 35 procent. Díky mikrokanálové technologii je dosaženo plného chladicího výkonu s o 55 procent menší náplní chladiva.

Mají-li obráběcí stroje poskytovat přesné výsledky obrábění, jsou závislé na přesném řízení teploty založeném na chlazení kapalinou. Nové chillery Rittal TopTherm v systémové skříni VX25 poskytují právě to na jedinečně malém půdorysu a jsou navíc flexibilní a snadno použitelné v síťovém provozu.

Vyšší přesnost, vysoká dostupnost

Nové chillery jsou nabízeny ve čtyřech výkonových třídách od 8 do 20 kW. Regulace teploty se standardní hysterezí pouze ±1 K zajišťuje vysokou přesnost obrábění. Bezpečnostní funkce, jako jsou přetlakové ventily, snímače průtoku, sledování hladiny v nádrži a elektronické rotační pole, zajišťují vysokou disponibilitu stroje. Chillery TopTherm VX25 jsou navíc vybaveny vestavěným ethernetovým portem (Remote Monitoring) – pro rychlou, uživatelsky přívětivou konfiguraci, parametrizaci a záznam teploty. Integrace s nadřazeným řídicím systémem (MIS/PLC) zaručuje maximální spolehlivost procesu. Konfigurace a uvedení do provozu jsou realizovány rychle, pohodlně a bez nutnosti speciálních znalostí programování prostřednictvím integrovaného webového serveru. Nové chillery TopTherm VX25 jsou tak připraveny na Průmysl 4.0.

S klíčovými funkcemi podporujícími spolehlivý proces chlazení již integrovanými do základního vybavení lze chillery TopTherm VX25 dodávat přímo ze skladu. Bifrekvenční provedení (napájení 50/60 Hz) znamená, že chillery jsou ideální pro mezinárodní použití. Dalšími výhodami pro uživatele je globální dostupnost servisu a výběr servisních smluv šitých na míru.

Efektivita od plánování až po provoz

Rittal nabízí četné softwarové nástroje pro podporu efektivního plánování projektů – v každé fázi a v celém procesním řetězci od inženýringu, přes nákup a výrobu až po provoz a IT. Seznam softwarových modulů zahrnuje vysoce kvalitní 3D data zařízení (Cadenas), online platformy pro konfiguraci chillerů a skříní a cloudová řešení pro elektrickou dokumentaci na dílně. Prostřednictvím digitální kapsy pro schémata zapojení (Rittal ePocket) mají operátoři okamžitý přístup ke všem základním informacím, jako jsou výkresy elektrických obvodů, hydraulická schémata (P+ID) a předdefinovaná makra Eplan, a mohou také nahrávat další data a dokumenty relevantní pro jejich individuální projekt. To urychluje procesy a zvyšuje produktivitu.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Nový Perforex MT od společnosti Rittal: Rychlejší modifikace rozváděčů

1.3.2022 Nové frézovací centrum Perforex MT – to je digitální integrace obrábění do optimalizovaného procesu výroby rozváděčů. Nové SW rozhraní RiPanel Processing Center – představuje všechny digitální kroky od naprogramování návrhu rozváděče až po samotnou výrobu, s efektivní správou výrobních programů. 


Systémy pro hlášení a hašení požáru

1.2.2022 Asi každý z nás si dokáže představit situaci, kdy v IT racku přestane fungovat chlazení a dojde k přehřátí komponentů, nebo když v rozváděči dojde ke zkratu nebo přehřátí vlivem špatného plánování nebo vadného komponentu. Výsledky jsou většinou ničivé, a pokud nemáte dobrou pojistku, bývají i finančně velmi bolestivé. 


Edge datová centra

1.4.2021 Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstávají důležité otázky. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? 


Plastové rozváděčové skříně AX od firmy Rittal

3.2.2021 S vývojem nových plastových skříní AX společnost Rittal dokončila kompletní obnovu celé produktové řady kompaktních skříní. I v těchto skříních lze standardně využít osvědčenou technologii sofistikovaného systémového příslušenství, které je instalováno do velmi odolného robustního pláště z plastu. Plastové rozváděčové skříně AX ochrání instalovanou elektrotechnickou výbavu i v nejnáročnějších prostředích, jako je např. venkovní instalace. 


Nové samostatně stojící skříně VX SE nabízejí větší jednoduchost

1.3.2021 Firma Rittal nabízí velice propracovaný systém řadových skříní VX25. Skříně z této nabídky se velice často používají také jako samostatně stojící, ale to nemusí být nejvýhodnější řešení. Požadavky na samostatně stojící skříně jsou odlišné od požadavků na systém řadových skříní, a právě proto přichází zcela jedinečné řešení v podobě skříní VX SE. Tento typ skříně kombinuje výhody kompaktních skříní AX s technikou řadových skříní VX25. Při vývoji těchto produktů byl také kladen velký důraz na efektivnější, bezpečnější a rychlejší montáž. Kompatibilita s VX25 je samozřejmostí. 


Profesionální ruční nářadí Rittal

2.9.2020 Rittal představuje rozsáhlou nabídku vysoce kvalitního ručního nářadí. Od jednoho dodavatele tak získáte veškeré pracovní a výrobní nástroje, které najdou uplatnění nejen při výrobě rozváděčů. 


Nové malé a kompaktní rozváděčové skříně firmy Rittal

Ještě lepší než originál

4.5.2020 Již téměř 60 let je kompaktní rozváděčová skříň řady AE nejoblíbenější rozváděčovou skříní na světě – jedná se o nesporný originál a vůbec první standardizovaný sériově vyráběný produkt svého druhu. Postupem času se skříň řady AE průběžně vylepšovala a dnes ji lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, s instalovaným počtem v řádu milionů. Se zahájením prodeje nové generace skříní řady AX a KX, který proběhl 1. 3. 2020, Rittal přepracoval a přizpůsobil malé a kompaktní skříně aktuálním požadavkům trhu. Díky tomu zákazníci poznají nové funkce, které zefektivňují a urychlují procesy hodnotového řetězce a zvyšují všestrannost a spolehlivost.


Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

4.2.2020 Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů – automatizačních strojů/poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN, vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0. 


Ri4Power systém založen na původním systému VX25

Vyšší výkon s použitím menšího množství mědi

29.5.2019 Na letošním veletrhu v Hannoveru (Hannover Messe) představila společnost Rittal nový systém rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Přináší ještě vyšší efektivitu pro výrobce průmyslových rozváděčů. VX25 Ri4Power nabízí další výhody, jako je vyšší proudová zatížitelnost a snadnější monitorování a údržba. Systém je testován a certifikován dle EN 61439. 


Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services