Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
10 let v internetovém prostoru: kulaté výročí portálu Proelektrotechniky.cz

2.12.2022 Už je to tak, náš portál Proelektrotechniky.cz je tu 10 let. Jako datum jeho narození jsme si ve firmě „úředně“ stanovili 1. prosinec 2012, kdy dostal webhosting a rozběhla se intenzivní redakční práce, která se přidala k naší práci konzultační. Tehdy jsme sotva tušili, jak moc se tyto dvě oblasti naší činnosti budou doplňovat a výsledkem tohoto doplňování se velmi brzy stane ještě třetí aktivita, konferenční.

Jak to začalo

Náš portál vznikl částečně z čirého nadšení pro moderní techniku a částečně jako bič, který jsme si dobrovolně upletli sami na sebe, abychom jako odborní konzultanti v dopravě a energetice sledovali vývoj ve svém oboru.

Bylo zřejmé, že toto budou nosná témata portálu, ale zároveň že je dost dobrých důvodů, aby jeho záběr byl o poznání širší. Elektroinženýrka Pavla, která se stala šéfredaktorkou portálu a správkyní webu, měla tehdy za sebou přebohaté zkušenosti z tištěných odborných médií pokrývajících elektrotechniku, energetiku, průmyslovou automatizaci i slaboproudou techniku. Tyto zkušenosti se doplňovaly s dopravní a manažerskou specializací odborného redaktora a zároveň hlavního konzultanta firmy Jakuba. Bylo tedy jen přirozené, že náš portál se vyprofiloval „elektricky“, a odtud získal i svůj název.  

Kromě zmíněných dvou důvodů jeho vzniku tu byl ještě třetí: Protože jsme dobře znali dávnou bolest učitelů odborných škol, zavalených metodickými pokyny, ale málo informovaných o vývoji vědy a techniky v praxi, usoudili jsme, že jim takovýto portál přijde vhod. Ohlasy, které brzy začaly přicházet, to potvrdily a povzbudily nás v dalším rozvíjení portálu.

Nutno podotknout, že kromě nadšených čtenářů jsme se velmi brzy dočkali také dosti hrubého přijetí našeho „nováčka“ od představitelů zavedených tištěných médií v oboru. Jejich nevybíravé slovní výpady nás zaskočily, ale svým způsobem nám lichotily – říkali jsme si, že asi nejsme špatní, když nás tihle lidé považují už po třech měsících za konkurenci. Po deseti letech můžeme jen konstatovat, že média, kterým se náš vznik tak velice nezamlouval, už tu nejsou. A nejsou tu ani leckteří ti, co nám tehdy nadávali za naši „troufalost“. Darmo se ptát, k čemu jim to bylo.

Přijíždějí elektrické autobusy…

Hned na začátku historie portálu, tedy na jaře 2013, jsme při pátrání po zajímavých tématech pro náš portál narazili na fenomén elektrických autobusů s bateriemi nebo vodíkovými palivovými články jako zásobníky energie. První zkušenosti jsme našli nejen v zahraničí, ale i na domácí půdě – bateriové elektrobusy v Ostravě a demonstrační palivočlánkový autobus TriHyBus ÚJV Řež v Neratovicích. Ty informace byly nesmírně zajímavé a kvas doby s rozvíjejícími se technologiemi a prvními provozními zkušenostmi byl tak vyzývavý, že jsme se rozhodli pod hlavičkou našeho portálu vše shrnout a utřídit do podoby studie s názvem „E-mobilita v MHD“.

Studii zastřešilo Sdružení dopravních podniků ČR, které nám otevíralo dveře ke svým členům. Průmysloví partneři přispěli zajímavými informacemi i skromnými financemi na pokrytí našich nákladů. Následovala prezentace výsledků studie na konferencích a dalších odborných setkáních. Nato nás oslovily Brněnské veletrhy, zda bychom k výsledům studie neuspořádali samostatný seminář při veletrhu Eurotrans.

Poslední, k čemu jsme tenkrát měli ambice, bylo podnikání v konferenčním byznysu. Nicméně jsme nakonec kývli, a stali se tak sami sobě mediálními partnery. Byl to začátek naší, již jedenáctidílné, série konferencí „Elektrické autobusy pro město“, od letoška rozšířené i o elektrické vlaky. Její historie je samostatným tématem, důkladně popsaným ve výroční brožuře a na našich stránkách zde.

Náš portál si i poté podržel svůj široký záběr na moderní elektrické technologie, ale ne nadarmo od té doby sebe a manželku někdy představuji jako „manžele Elektrobusovy“.

…a města se stávají „smart“

Jestliže u fenoménu elektrických autobusů nás náš portál nasměroval k tématu pro konzultace a vzdělávání, u smart cities tomu bylo spíše naopak. Jako konzultanti jsme byli v roce 2015 přizváni ke konceptu měst, kde moderní technologie napomáhají hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Ten koncept dostal již dříve v zahraničí název smart city a my jsme stáli u počátků jeho české historie.

Bylo zřejmé, že je tu další nosné téma pro náš elektrotechnický portál se samostatnou rubrikou. Zároveň se ale brzy ukázalo, že smart cities nejsou jen technologie. Bylo proto na čase, aby Proelektrotechniky.cz dostaly mladšího sourozence. Od září 2016 se jím stal portál Smartcityvpraxi.cz.

Ještě předtím se ovšem rozšířila řada našich konferencí o stejnojmenné akce – Smart city v praxi. Do třetice pak stejný název dostala i Jakubova knížka k tomuto tématu, která vyšla na jaře roku následujícího. Řada informací, které se v ní lze dočíst, spatřila jako první světlo světa právě v podobě článků na portále Proelektrotechniky.cz.   

Jdeme dál a rozhlížíme se

Konzultační a vzdělávací projekty, naše dva portály a naše odborné konference se tak definitivně staly třemi pevnými „nohami“ naší malé, ale šikovné firmy, které se navzájem doplňují a podporují.

Náš kulatě desetiletý portál Proelektrotechniky.cz jim stále vévodí a v propojení se svým mladším sourozencem má pěkných pětapadesát tisíc unikátních čtenářů, kteréžto číslo zvolna a setrvale roste. A to, prosím, i bez různých, veskrze podvodných praktik, které jejich dodavatelé nabízejí pod zjemnělým označením „optimalizace“!

Rozhodně přitom nezapomínáme na další témata, vztahující se k moderním technologiím. A to tím spíše, že témata se obsahově i tržně prolínají a ovlivňují. Řada firem kupříkladu nabízí velmi zajímavé produkty pro průmyslové trhy, především z oblasti elektroniky nebo průmyslové automatizace. Stejné nebo podobné produkty mohou přinést velký užitek i ve veřejných službách pro smart cities – jen se o nich musí jejich představitelé dovědět. A tak i zde pak přijdou ke slovu naše portály a synergie mezi nimi i mezi dalšími našimi aktivitami.

Grafika našich portálů se naproti tomu, alespoň prozatím, nemění. To má více důvodů, z nich dva zásadní: Naši převážně techničtí čtenáři jsou zvyklí nalézt články a témata tam, kde je hledají, a my jim chceme usnadnit život. Co nejjednodušší softwarové prostředky jsou zároveň těmi nejodolnějšími proti hackerským útokům – a že jsme jich za desetiletou historii už hezkých pár zaznamenali.

Na závěr tohoto výročního zamyšlení bychom chtěli moc poděkovat Vám, čtenářům, za Vaši přízeň. Za totéž velmi děkujeme i našim inzerentům. Portálu Proelektrotechniky.cz bychom pak chtěli k jeho desátému výročí popřát, ať se má i nadále k světu tak, jako dosud. Což ostatně přejeme i sami sobě.

Pavla Slavíková, šéfredaktorka a konzultantka

Jakub Slavík, odborný redaktor, majitel a hlavní konzultant

Přečtěte si také:

Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Nakladatelství GRADA

Marketing a strategické řízení ve veřejných službách

Jakub Slavík

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 vydalo nakladatelství Grada Publishing další knihu našeho autora. Na trhu ojedinělá publikace je určena všem manažerům a výkonným pracovníkům organizací, které dodávají veřejné služby (školství, zdravotnictví, hromadná doprava, sociální služby, veřejná správa aj.) nebo které je z pozice veřejného zadavatele objednávají. Zaujme i všechny další čtenáře, jimž není kvalita veřejných služeb lhostejná a kteří se v tomto směru angažují.

Zkušený autor čtivým způsobem seznamuje čtenáře se základními principy marketingového řízení a zákaznicky orientovaného strategického řízení a na jednoduchých příkladech a případových studiích ukazuje, jak je aplikovat v prostředí veřejných služeb a co se může stát, nejsou-li tyto principy využívány. I ve veřejných službách funguje marketingové řízení se všemi zákonitostmi jako u kteréhokoliv výrobku nebo komerční služby. Marketingové řízení veřejných služeb je však o to komplikovanější, že jejich uživatel a jejich objednavatel (plátce) často nejsou tytéž osoby či organizace a že jejich zájmy mohou být protichůdné. Přesto je třeba s nimi nakládat jako se zákazníky a dodat jim hodnotu za peníze.

Více informací s možností zakoupení po internetu zde


Nakladatelství GRADA

Finanční průvodce nefinančního manažera

Jakub Slavík

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých situacích, do nichž se může nefinanční manažer dostat – například hodnocení finančního zdraví podniku, rozhodování o nákladech a cenách, rozhodování o investičním projektu, případně rozhodování o akvizici firmy nebo naopak o outsourcingu činností.

Více informací zde


Z inženýra manažerem

Jakub Slavík

Publikace jednoduše, čtivě a se spoustou příkladů z praktického života ukáže technikům bez manažerského vzdělání základní manažerské dovednosti od řízení sebe sama po vedení týmů a motivaci druhých. Kromě toho seznámí čtenáře se základy důležitých manažerských disciplín – podnikatelského plánování a řízení projektů, řízení lidí, řízení peněz v podniku, marketingového řízení, řízení rizik a strategického řízení.

Více informací zde

Principy popisovaných technologií

Zde naleznete v přehledném seznamu popisy principů moderních technologií, od baterií, LED, palivového či fotovoltaického článku přes elektromobily, CBTC či kogeneraci  až po větrnou, vodní a jadernou elektrárnu, ostrovní systémy či smart grid.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services