Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Světový průzkum v automobilovém průmyslu: Elektromobilita přináší nové výzvy výrobcům v Evropě, USA i Asii

18.4.2024 Druhý celosvětový průzkum ABB Automotive Manufacturing Outlook Survey, zahrnující i české automobilky, odhalil obavy z rostoucích nákladů na energie v Evropě a vzrůstající ceny práce v USA. O výsledcích byla naše odborná veřejnost informována v dubnu 2024.

Průzkum a jeho účastníci

Tímto průzkumem společnost ABB každoročně sleduje vývoj situace v automobilovém průmyslu (jde tedy o tzv. barometr). Do průzkumu přispělo svými názory téměř 400 odborníků, působících ve firmách výrobců vozidel a dodavatelů na různých pozicích jak ve vedení, tak v technických funkcích. Osloveni byli rovněž další klíčoví odborníci z celého automobilového světa.  

Průzkumu se účastnily také automobilové společnosti z Česka, jež v něm tvoří 1 % respondentů.

V Evropě energetika, v USA pracovní síla

Průzkum ukázal, že více než polovina (53 %) všech evropských respondentů považuje rostoucí náklady na energii za jeden ze tří hlavních negativních faktorů, jimž musí automobilový průmysl čelit. V Asii tento názor zastává jen 38 % respondentů. V Severní Americe pak 63 % respondentů uvedlo, že se nejvíce obávají rostoucích nákladů na pracovní sílu. To nejspíše umocnila nedávná jednání odborů, při nichž si zástupci odborů pro své členy vyjednali dvouciferné zvýšení mezd.

Nové generace inteligentní automatizace a řídicích jednotek robotů výrazně snižují spotřebu energie, a to až o 20 %, díky použití špičkového softwaru, lehčích materiálů a rekuperačních systémů.

Otazníky nad závaznými termíny pro výrobu elektromobilů

Předchozí průzkum, prováděný v roce 2023, zjišťoval názor odborníků z odvětví na to, zda bude reálné a proveditelné dodržet legislativní harmonogramy pro přechod na výrobu čistě elektrických vozidel. Letošní průzkum se k tomuto tématu vrátil a ukázal pokles počtu respondentů, kteří věří v uskutečnitelnost tohoto přechodu, a to z 11 % v roce 2023 na 8 % v roce 2024. Více než polovina (53 %) respondentů se nadále domnívá, že stanovené cíle nebudou nikdy splněny (oproti 59 % v předchozím roce). 

Jedním z důvodů, proč odborníci pochybují o proveditelnosti závazných termínů pro výrobu elektromobilů, může být nedostatek klíčových dovedností. Více než polovina (54 %) všech respondentů je přesvědčena, že nedostatek specifických dovedností bude mít významný dopad na výrobu elektromobilů, přičemž evropští (52 %) i asijští (58 %) respondenti označili za hlavní problémové oblasti odborné znalosti v oblasti elektromobilů a baterií.

Se zrychlující se výrobou elektromobilů bude podle respondentů zcela nezbytné nejen přeřadit velké množství stávajících zaměstnanců na jiné pozice či jim umožnit zvyšování kvalifikace, ale také přilákat do automobilového průmyslu nové talenty. Výroba elektromobilů, v níž se stále více využívá nejrůznější software, stejně jako pokročilá elektrotechnika a elektronika, vyžaduje nové a odlišné dovednosti. V průzkumu zaznělo přesvědčení, že je v tomto směru třeba udělat více.

Problém narušení dodavatelských řetězců  

Průzkum také zdůraznil, že dalším klíčovým problémem odvětví je narušení dodavatelského řetězce způsobené globální nestabilitou, které často vede k nedostatku součástek a zpoždění výroby. Na tento problém upozornila více než třetina (35 %) všech respondentů – vice než polovinu z nich tvořili respondenti ze Severní Ameriky (51 %), kteří narušení dodavatelského řetězce považují za hlavní výrobní problém regionu.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů ABB

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace, které přinesl průzkum ABB AMS Automotive Manufacturing Outlook Survey, jsou k dispozici zde

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Školení pro manažery průmyslových firem: Úspěšně z průmyslu do měst a obcí

Trh v podnikatelské sféře je přes všechna úskalí ve svém úhrnu jasný a srozumitelný: Prodávající a kupující chtějí za přiměřenou cenu maximalizovat užitek pro sebe nebo pro své vlastníky. Trh veřejných služeb je naproti tomu mnohem složitější. Není tu jeden zákazník, ale zákazníků více. Pro obchodní, marketingové a produktové manažery průmyslových firem působících na trhu inovativních technologií, kteří chtejí expandovat na trhy veřejných služeb, nabízíme školení.


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services