Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz

Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

Rozhovor se starostou Vrchlabí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.

Jak to vůbec přišlo, že se Vrchlabí zapojilo do největšího z demonstračních projektů evropských chytrých sítí?

Jak už to tak bývá, náhoda pomáhá připraveným. ČEZ hledal v roce 2010 vhodnou oblast pro demonstraci jeho cílů v oblasti chytré energetiky, která by takříkajíc zahrnovala od každého něco: město, přírodu i průmysl a příležitost k ostrovnímu provozu s ohledem na vedení rozvodných sítí ve městě. Město Vrchlabí tou dobou řešilo problémy s výrobou a rozvodem tepla. Také městská elektrická distribuční síť potřebovala důkladnou rekonstrukci a modernizaci. V té době nás na vedení města kromě toho zaujaly odborné články o elektromobilitě a stále více jsme si uvědomovali, že v jejím využití je skrytý potenciál pro město i pro náš krkonošský region. Projekt Smart region Vrchlabí nám tedy nabídl vyřešení aktuálních problémů s městskými sítěmi a zároveň přišel s perspektivami dalších inovací do budoucna. S projektovým manažerem ČEZ jsme se velmi rychle domluvili, a tak začala naše dlouhodobá spolupráce, která se rozvíjí i v návazných projektech – například v testování inteligentního osvětlení s technologií od společnosti ABB ve Vrchlabí.    

Zapadala účast v tomto projektu do rozvojových plánů a strategií města?

Východiskem je v tomto případě nikoli strategie města, nýbrž strategie svazku měst a obcí Krkonoše, založeného v roce 2000, kde mám to potěšení být předsedou. Náš svazek sdružuje čtyřicet krkonošských obcí od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a dohromady má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je specifický tím, že se tu prolíná chráněný přírodní park i významný průmysl – za všechny jmenujme závod Škody Auto ve Vrchlabí. Společnou strategii obcí v něm sdružených přitom komplikuje fakt, že se rozkládá na území dvou krajů, Královéhradeckého a Libereckého, a tím více je zde nutná spolupráce na úrovni regionálního sdružení. Hlavním cílem při založení našeho svazku bylo získat finanční podporu pro cestovní ruch. Brzy se však začal rozvíjet mnohem šířeji a sledovat zejména strategii hospodářského rozvoje regionu. K tomuto účelu byla začátkem roku 2013 zpracována Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše, která analyzovala situaci a navrhla doporučení pro další rozvoj regionu včetně bohatého zásobníku konkrétních projektů. Naše účast v projektu Smart region Vrchlabí nebyla bezprostředním výstupem této strategie (už proto, že tento projekt tu byl dřív, než zmíněná strategie), ale jeho cíle v oblasti energetiky a elektromobility do této strategie přesně zapadají. Lze tedy říci, že projekt Smart region Vrchlabí pomáhá tuto strategii dovádět v oblasti energetiky a elektromobility do praxe.  

Pocítili jste konkrétně přínosy chytrých sítí v každodenním životě – třeba jako rychlejší odstranění případných poruch v dodávce elektrické energie?

Vzhledem k tomu, že elektrické rozvodné sítě v naší zemi – Vrchlabí nevyjímaje – jsou obecně v dobrém stavu, nedošlo tu k žádné zázračné proměně, spíše k celkovému zlepšení dodávek elektřiny jako důsledek rekonstrukce. Ale ano, v době těsně před Vánoci, kdy české hospodyňky pečou naplno, došlo asi třikrát k výpadkům elektrického proudu, které byly téměř okamžitě vyřešeny.

Jak hodnotili Vaši občané možnost řídit si lépe spotřebu elektřiny, a tím i účet za ni, díky zapojení do chytré sítě?

V rámci projektu Smart region Vrchlabí bylo všech 4 600 odběrných míst vybaveno inteligentními elektroměry. V tzv. multiutilitním domě byly navíc instalovány chytré měřiče také na rozvody vody, plynu a tepla pro vytápění. Občané se o tyto technologie pochopitelně zajímali, a pokud vím, mnozí zkoušeli, co chytré měřiče dokáží. Ale upřímně řečeno, v situaci, kdy silová složka netvoří příliš významný podíl na celkové ceně za elektřinu a kdy tu již léta funguje hromadné dálkové ovládání neboli náš známý „noční proud“, nebylo tu dost důvodů k významné změně spotřebitelského chování. Někdy navíc ani spotřebu elektřiny odložit nelze. Vím o zaměstnanci energetiky, který si doma připojil pračku na samostatnou zásuvku využívající pouze „levnou“ elektřinu. Jeho manželka si ale poradila – v době špičkového odběru jednoduše připojila pračku k „drahé“ zásuvce prodlužovací šňůrou. Její argument byl prostý: Potřebuju vyprat prádlo právě teď a nemohu s tím čekat, až bude elektřina levnější.

Předpokládám, že do sítě v ostrovním režimu, který se v rámci projektu zkouší, jsou zapojeny některé kritické části města, které by neměly nikdy zůstat bez proudu. Vyzkoušeli jste si fungování sítě v ostrovním režimu při mimořádných událostech?

Testovací ostrovní režim v projektu Smart region Vrchlabí, napájený z městské kogenerační jednotky, nebyl apriori instalován s ohledem na rozmístění kritických míst ve městě. Vycházel spíše z aktuálního vedení rozvodných sítí a jeho hlavním cílem bylo fungování ostrovního režimu provozně odzkoušet. Ověřili jsme si nicméně jeho funkčnost a perspektivně bychom chtěli tzv. subjekty krizové infrastruktury na tuto nouzovou ostrovní síť napojit.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s využitím elektrické dopravy v rámci projektu? Máte plány ohledně dalšího zkoušení a rozšiřování elektromobility – třeba využití elektrobusů?

Ve Vrchlabí máme nyní instalováno celkem pět pomalých a jednu rychlou nabíjecí stanici pro elektromobily. Město pro své služby elektromobily využívá a jsme s jejich provozem velmi spokojeni. Je to přesně ten způsob využití, kde elektromobil uplatní své přednosti a nevadí mu jeho omezení. Další elektromobily využívá i správa Krkonošského národního parku. Náš místní dopravce KAD tu zkoušel i elektrobus SOR a rádi bychom tento druh dopravního prostředku více uplatnili i do budoucna.

Jak byste tedy, na základě zkušeností z tohoto projektu, celkově hodnotil příležitosti a úskalí vybudování chytrých sítí pro město nebo region a jeho obyvatele:  Pomůže mu vyřešit nějaký důležitý problém? Znamená příležitost pro zatraktivnění bydlení a podnikání? Přináší naopak nějaké komplikace? A konečně: vyplatí se?

Městu Vrchlabí přinesl tento projekt mnohá pozitiva: Získali jsme kvalitní rozvodné sítě elektřiny a tepla a vyřešili jsme si aktuální problémy s jejich provozem. Byla to také příležitost k zefektivnění některých obchodních vztahů – nákladně provozovanou městskou teplárenskou síť jsme prodali společnosti ČEZ, což mělo významné ekonomické přínosy. To vše samozřejmě nezůstalo bez odezvy u průmyslových firem, které se zde rozvíjejí a představují důležité pracovní příležitosti. Chytré sítě nám v důsledku zkvalitnily i krizové řízení, bez kterého se město neobejde. Nu a v neposlední řadě účast v tomto projektu naše město významně zviditelnila, a to i na mezinárodní úrovni. Určité komplikace spojené s projektem by tu byly i bez něj. Město zkrátka bylo rozkopané a vtip byl v tom, jak načasovat a navzájem skloubit práce spojené s projektem tak, aby nebylo rozkopané více a déle, než je nutné. Projekt Smart region Vrchlabí jako součást evropského projektu Grid4EU nyní končí. My bychom však chtěli pokračovat a rozvíjet náš smart region a město Vrchlabí jako malé smart city i dále. Tam, kde jsou inovace, je příležitost pro investice. A tam, kde jsou investice, jde hospodářská prosperita. To je přece jednoduchá logika, nemám pravdu?

Děkuji za rozhovor.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

3.2.2016 S potěšením Vám oznamujeme, že konference „Smart city v praxi“, kterou jsme připravili ve spolupráci Terinvestem jako doprovodný program veletrhu AMPER 2016, je připravena. Konference, na kterou Vás srdečně zveme, se koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference a více informací naleznete zde 


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Projekt CityVerve: smart city Manchester využívá internet věcí

8.1.2016 Manchester, půlmiliónové průmyslové město v severní Anglii, je jedním z evropských smart cities. Pro praktické uplatnění tohoto konceptu chce využít především možnosti, které nabízí internet věcí a v této oblasti být ve Velké Británii na špičce. K tomuto cíli jde skutečně s vervou – napomoci mu má projekt CityVerve (doslova: městský elán či verva), který získal v prosinci 2015 spolufinancování od britské vlády ve výši 10 miliónů liber (cca 370 mil. Kč). 


ParkFinder: Projekt iCity spolupracuje s automobilkou SEAT na aplikaci pro parkování

28.12.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále a který probíhá již od roku 2012, je partnerstvím měst Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC. V listopadu 2015 spojil tento projekt své síly se španělskou automobilkou SEAT a výsledkem je aplikace ParkFinder pro usnadnění hledání parkovacích míst ve městě. 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Mikrosíť s palivočlánkovým zdrojem energie zajišťuje kritické funkce města Woodbridge

27.11.2015 Město Woodbridge v americkém státě Connecticut bude mít od konce příštího roku v provozu unikátní energetický systém: energetickou mikrosíť s palivočlánkovým zdrojem energie. V listopadu 2015 k tomu byla podepsána smlouva mezi energetickou distribuční společností United Illuminating Company a městem Woodbridge.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services