Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování.

Primární, sekundární a terciální regulace přenosové soustavy

K zajištění stability v přenosové síti, a následně i v celé elektrizační soustavě, slouží primární, sekundární a terciální regulace.

Primární regulace frekvence je automatická činnost regulátoru výkonu elektrárenského bloku, který na odchylku frekvence reaguje změnou vyráběného výkonu bloku. Účelem primární regulace frekvence je tudíž zvýšit/snížit výkon, a tím zastavit pokles/vzrůst odchylky frekvence v časovém intervalu několika sekund. Zajištění této výkonové zálohy je základní povinností provozovatelů přenosové soustavy a zároveň podmínkou synchronní spolupráce soustav v evropském propojení.

Na činnost primární regulace frekvence navazuje sekundární regulace frekvence a výkonu, která automaticky udržuje frekvenci v elektrizační síti na požadované hodnotě i výkonovou rovnováhu regulační oblasti (saldo předávaných výkonů se sousedními soustavami na sjednané hodnotě). Sekundární regulace je zajišťována automaticky sekundárním regulátorem, který je umístěn na Dispečinku ČEPS. Na sekundární regulátor jsou připojeny terminály elektráren, které poskytují podpůrné služby sekundární regulace výkonu bloku a terminály v hraničních rozvodnách měřící předávaný výkon.

Na činnost sekundární regulace frekvence a výkonu navazuje terciární regulace výkonu. Ta nahrazuje vyčerpanou sekundární regulační zálohu, tedy výkon, který byl použit v rámci sekundární regulace frekvence a výkonu.

Energie pro zajišťování těchto služeb pro elektrizační soustavu je nakupována na samostatném trhu s regulační energií.

Platforma MARI

V platformě MARI začala 5. 10. 2022 probíhat reálná výměna regulační energie mezi připojenými společnostmi, respektive mezi ČEPS a německými provozovateli přenosových soustav (50Hertz, Amprion, TenneT a TransnetBW). Spuštění projektu MARI představuje významný krok v propojování evropských energetických trhů s regulační energií.

Regulační energii využívají provozovatelé přenosových soustav (PPS) k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační soustavy. Platforma MARI slouží k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie z ručně ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRR neboli terciární regulace) s dostupností služeb do 12,5 minuty v evropském kontextu. Na projektu se podílí celkem 32 evropských PPS.

Společnost ČEPS se 6. ledna 2020 jako první připojila k evropské platformě TERRE sloužící k zajištění regulační energie ze záloh pro náhradu s dostupností do 30 minut. Dne 1. června 2022 se pak, rovněž jako první, připojila k platformě PICASSO sloužící k zajištění regulační energie z aFRR (neboli sekundární regulace).

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Modernizace zimní ochrany dukovanských věží vede k zefektivnění výroby elektřiny

29.9.2022 Přínos v podobě 2 385 MWh/rok navíc vyrobené elektrické energie získají energetici v Jaderné elektrárně Dukovany díky náhradě ručních armatur zimních ochran chladicích věží za elektricky a dálkově ovládané. Odborná veřejnost o tom byla informována koncem září 2022. 


Stabilitě německé přenosové sítě s množstvím obnovitelných zdrojů pomáhá STATCOM od General Electric

19.9.2022 Zhruba polovina elektrické energie v Německu je dnes vyráběna z obnovitelných zdrojů, pro něž je charakteristická nestálost. Udržení rovnováhy v přenosové síti a zabránění rozsáhlým výpadkům včetně tzv. blackoutu pomáhají zařízení pro jejich stabilizaci. Jedním z nich je STATCOM od General Electric, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v září 2022. 


Malé reaktory na postupu Evropou: noviny z Nizozemí a Estonska

31.8.2022 Malé modulární reaktory (SMR) jako jeden z perspektivních směrů v rozvoji jaderné energetiky jsou především doménou zemí, jako jsou USA a Kanada, s velkými vzdálenostmi mezi místy spotřeby a výroby v klasických elektrárnách. Tato technologie je ale významně podporována i v zemích EU, Českou republiku nevyjímaje. Ve druhé polovině srpna 2022 zaznamenaly významné milníky: malý reaktor Rolls-Royce v Nizozemí a malý reaktor VOYGR v Estonsku. 


Ukrajinská energetika dále posiluje vazbu na kontinentální Evropu: Provozovatelé přenosových soustav se dohodli na zvýšení obchodní kapacity

12.8.2022 Na sklonku července 2022 se provozovatelé přenosových soustav (PPS) kontinentální Evropy dohodli s Ukrajinou a Moldavskem na zvýšení obchodní kapacity na 250 MW, což je více než dvojnásobek kapacity, která byla stanovena v počáteční fázi (100 MW). Ukrajina tak posiluje vazbu na energetiku kontinentální Evropy, a s tím i svoji energetickou bezpečnost. 


HI-HEAT: originální zásobník energie ukládá přebytečnou elektřinu do páry pro dálkové vytápění

8.7.2022 S originálním řešením, jak uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů nebo z jiných přebytků v energetické síti, přišla na začátku července 2022 americká společnost Holtec International, v ČR známá jako jeden z výrobců malých jaderných reaktorů. Její technologie s označením Hi-HEAT umožňuje tyto přebytky elektřiny ukládat do páry pro centrální zásobování teplem nebo pro jiné využití. 


Důležitý krok ke koordinaci evropských přenosových soustav: V platformě PICASSO začala probíhat výměna regulační energie

29.6.2022 Do mezinárodní platformy PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie se 22. června 2022 podle plánu připojilo dalších pět provozovatelů přenosových soustav. Následně v této platformě začala probíhat přeshraniční výměna regulační energie z aFRR. Projekt PICASSO byl spuštěn 1. června 2022 a jako první se k němu připojila společnost ČEPS. 


Posouzení životního cyklu elektřiny v jaderných elektrárnách: jádro „čistší“ než obnovitelné zdroje

21.6.2022 Jako významný příspěvek k diskusím o ekologických přínosech jaderné energetiky provedl provozovatel francouzských jaderných elektráren, společnost EdF, posouzení životního cyklu (LCA) výroby elektřiny ve svých jaderných elektrárnách. V porovnání s jinými zdroji elektřiny, včetně obnovitelných, vychází jaderná energetika v tomto ohledu jako klimaticky nejšetrnější. S výsledky byla odborná veřejnost seznámena v červnu 2022. 


Robustní česká přenosová síť bude ještě robustnější a dále sníží riziko blackoutu: podepsána rozsáhlá investice Evropské investiční banky

25.1.2022 Česká republika má velmi robustní elektrickou přenosovou síť. Přesto se ani jí nevyhýbá riziko tzv. blackoutu, především kvůli tranzitním tokům elektřiny. Jejímu posílení by měla přispět investice Evropské investiční banky (EIB), která podepsala ke konci roku 2021 se státním provozovatelem české přenosové soustavy, společností ČEPS, půjčku ve výši 3,6 mld. Kč (v přepočtu 142 mil. eur). 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services