Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt ASSIST: supravodivé omezovače zkratových proudů pomáhají při „Energiewende“

30.12.2014 V rámci strukturálních změn v německé energetice, označovaných pojmem Energiewende dochází díky připojení množství decentralizovaných zdrojů elektrické energie ke změnám v tradiční hierarchické přenosové a distribuční sítě a k celkově menší stabilitě v těchto sítím, dané výkyvy ve výkonu obnovitelných zdrojů. Takováto síť je pak mnohem náchylnější ke zkratovým proudům, které patří k nejzávažnějším poruchám v rozvodné síti. Jako efektivní řešení tohoto problému představila společnost Siemens v prosinci 2014 supravodivé omezovače zkratových proudů (SFCL). Tyto omezovače budou v rámci projektu ASSIST zkušebně instalovány v distribuční síti města Augsburg, spravovaného městskou distribuční společností Stadtwerke Augsburg.

Zkratové proudy mohou dosahovat až stonásobku jmenovitého proudu. Doba zkratu bývá 30 až 300 ms. Důsledkem zkratu je silné mechanické i tepelné namáhání všech prvků sítě. Tradiční prvky pro řešení tohoto problému (například tlumivky a transformátory s vyšší reaktancí) působí vyšší ztráty v energetických sítích a ne vždy reagují s potřebnou rychlostí, a tudíž i bezpečností.

Jinak je tomu u omezovačů zkratových proudů, využívajících supravodivosti, tedy jevu, kdy materiál neklade při průchodu elektrického proudu žádný odpor. Jejich základem je supravodivý pás, zchlazený kapalným dusíkem na teplotu –196 °C. Při této teplotě neklade prakticky žádný elektrický odpor u stejnosměrného proudu, resp. jen zcela nepatrný reziduální odpor u střídavého proudu, a tedy nemá prakticky žádný vliv na průchod proudu daným energetickým zařízením. Při průchodu proudu přesahujícím určitou mez dojde k jeho zahřátí, čímž získá elektrický odpor během doby řádově milisekund. Tímto způsobem může velmi rychle, a tudíž efektivně reagovat na vznik zkratových proudů. Po krátké regeneraci, při níž je opět zchlazen, se vrací do původního stavu. Supravodivé omezovače tedy reagují automaticky, velmi rychle, efektivně a bezpečně, čímž přispívají k celkové spolehlivosti sítě.

Instalace tohoto supravodivého omezovače do středněnapěťové sítě Stadtwerke Augsburg proběhne do konce roku 2015, poté bude následovat testování v běžném provozu.

Projekt ASSIST, v jehož rámci instalace a zkušební provoz probíhá, je sponzorován Bavorským státním ministerstvem pro ekonomiku a média, energetiku a technologii. Projekt je součástí bavorského Programu inovativních energetických technologií a energetické efektivnosti (BayINVENT).

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Grid4EU/Demo 1: automatizace řízení středněnapěťových sítí v rámci systému smart grid

8.10.2014 Projekt Demo 1, součást evropského programu Grid4EU pro vývoj systémů smart grid, dostal na konci září 2014 významnou technickou podporu v podobě systému automatizovaného řízení středněnapěťové energetické sítě od společnosti ABB. Evropský program Grid4EU, financovaný ze 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů 


Jinping-I: plynem izolované vedení (GIL) pro čínskou elektrárnu

24.9.2014 Během roku 2015 je na řece Ja-lung-ťiang v Číně plánováno zprovoznění hydroelektrárny Jinping-I s obloukovou hrází vysokou 305 metrů a turbínami umístěnými v rekordní hloubce 230 metrů. Jak byla informována česká odborná veřejnost v září 2014, tato elektrárna bude vybavena plynem izolovaným vedením (Gas-insulated Line - GIL) společnosti Siemens. 


DRILL 2014: první česko-německé cvičení krizové situace s výpadkem přenosové sítě

17.9.2014 Unikátní společné mezinárodní bezpečnostní cvičení DRILL 2014, které proběhlo 16. 9. 2014 v blízkosti státních hranic nedaleko Hory sv. Šebestiána, vyzkoušelo spolupráci více než 200 profesionálů z obou zemí. Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje přenosové sítě společností ČEPS a 50Hertz. Jako zástupci odborného tisku se tohoto cvičení zúčastnili i redaktoři našeho portálu. 


Nejdelší HVDC spojení na světě úspěšně v provozu

10.9.2014 O přípravě projektu Rio Madeira HVDC Link, nejdelšího vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC) na světě, jsme informovali naše čtenáře již v dubnu loňského roku. Tento projekt byl na konci srpna 2014 úspěšně uveden do provozu. 2 375 km dlouhé přenosové spojení Rio Madeira HVDC Link, pracující s přenosovým napětím ±600 kV, vede elektrickou energii ze dvou nově vybudovaných vodních elektráren 


IESO: smart grid v kanadské provincii Ontario získá vodíkový zásobník energie

5.8.2014 Jak byla v červenci 2014 informována odborná veřejnost, systém „smart grid“ v kanadské priovincii Ontario získá nový zásobník energie. Bude jím vodíková technologie typu „power-to-gas“ od Hydrogenics s PEM elektrolyzérem o výkonu 2 MW, vybudovaná v torontské aglomeraci. Zadavatelem je společnosti Independent Electricity System Operator (IESO) – regulátor přenosové soustavy a zároveň operátor trhu s elektřinou v Ontariu. 


Maritime Link: HVDC spojení pro „zelenou“ energii z New Foundlandu

23.7.2014 Kanadský poloostrov Labrador a ostrov Newfoundland s vodními a větrnými elektrárnami získají zcela nové energetické propojení systémem HVDC (vysokonapěťový stejnosměrný přenos) s kanadskou pevninou v provincii Nové Skotsko (Nova Scotia). Zakázku na tento energetický systém získala začátkem července 2014 společnost ABB, zkušený dodavatel HVDC technologií 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Smart Grid Vendée: francouzský projekt smart grid na postupu

24.6.2014 Jak patrno z článku o projektu Nice Grid, Francie je jednou ze zemí, které intenzivně zkoušejí projekty inteligentních energetických sítí, nazývané smart grid. Dalším z nich je demonstrační projekt Smart Grid Vendée, pokrývající síť regionu Vendée s 282 municipalitami na západním pobřeží Francie. 


Demonstrační projekt smart grid v New Yorku dostane nový systém řízení poptávky

9.6.2014 Demonstrační projekt systému smart grid v americkém státě New York, který je veřejně soukromým partnerstvím zaměřeným na zlepšení kvality dodávek elektřiny, dostane významnou posilu v podobě řídicího systému pro odpověď na poptávku (Demand Response Management Systém – DRMS) od společnosti Alstom. Jak bylo oznámeno odborné veřejnosti začátkem června 2014, půjde o technologii založenou na systému Alstom e-terraDRBizNet 3.0. Jejím provozovatelem bude energetická společnost ConEdison, zásobující elektřinou 3,3 mil. obyvatel ve městě New York a regionu Westchester. 


Decentralizovaná síťová inteligence: řešení pro systémy smart grid

26.5.2014 Společnost Siemens a provozovatel distribuční sítě v německém Baden-Württembersku Netze BW zahájili v květnu 2014 společný projekt s názvem Dezentrale Netzintelligenz (Decentralizovaná síťová inteligence). Projekt bude realizován v Baden-Württemberském regionu Niederstetten. Cílem projektu, reagujícího na německou strategii celkové změny národního energetického mixu, známé pod názvem Energiewende, je umožnit současné distribuční síti provoz s maximální autonomií 


Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services