Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015.

Pro malé reaktory jsou charakteristické elektrické výkony zpravidla v rozmezí 10–200 MWe (oproti výkonům kolem 1000 MWe u „velkých“ reaktorů), minimální nároky na obsluhu, minimální nároky na údržbu, dlouhý interval pro výměnu paliva a minimální zóna havarijní připravenosti (vyloučení úniku do okolí). Při jejich vývoji jsou využívány zkušenosti z vojenských i civilních projektů. Další důležitou vlastností, k níž jejich vývoj směřuje, je provoz bez obsluhy a bez výměny paliva po velmi dlouhou dobu, cca 10–25 let.

Na základě studie proveditelnosti publikované v prosinci 2014 dospěl britský parlamentní výbor k závěru, že malé reaktory by mohly představovat perspektivní technologii pro naplnění cílů v oblasti snižování uhlíkových emisí, a to s nižšími kapitálovými náklady než u klasických jaderných elektráren. Jejich komerční životaschopnost je však stále velkým otazníkem. Pro rychlejší rozvoj těchto technologií proto zmíněná studie doporučuje sdílení souvisejících nákladů soukromými investory a veřejným sektorem, spolu s potřebnou regulativní a legislativní podporou.

Westinghouse přichází na britský trh s projektem dodání a provozování malého reaktoru vlastní konstrukce. Je to 225MWe tlakovodní reaktor se všemi komponenty primárního okruhu umístěnými v reaktorové nádobě (viz obrázek nahoře). K realizaci tohoto projektu navrhuje uzavřít partnerství ve formě společného podniku vlastněného dohromady společností Westinghouse, britskou vládou a britským průmyslu.

Nejde však o jediný malý reaktor, o němž se ve Velké Británii hovoří. V úvahu přicházejí minimálně tři další typy od různých výrobců:

Prvním je reaktor Prism (Power Reactor Innovative Small Module) o výkonu 311 MWe od General Electric-Hitachi. Patří mezi tzv. reaktory s rychlými neutrony, které k udržení řetězové reakce používají nezpomalené neutrony (tzn. reaktor nemá moderátor). Pro svůj provoz může tento reaktor využívat rovněž vyhořelé palivo z „klasických“ jaderných elektráren. Jde o reaktor bazénového typu (podobně jako např. čínský experimentální reaktor CEFR), tzn. všechny komponenty včetně čerpadel jsou zde ponořeny do nádrže naplněné sodíkem o teplotě 500 °C.

Dalším v úvahu přicházejícím typem je Enhanced Candu 6 (EC6) kanadského výrobce Candu. Jde o 700MWe těžkovodní reaktor, tj. chladivem a moderátorem je těžká voda D2O. (Poznámka: Těžká voda – D2O neboli oxid deuteria – je voda, jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotop deuterium, tj. vodík s jádrem tvořeným 1 protonem a 1 neutronem, oproti normálnímu vodíku, jehož jádro tvoří pouze jeden proton.) Těžká voda jako moderátor v jaderném reaktoru pohltí méně neutronů. Jaderné palivo proto není třeba obohacovat, ale lze pro tento účel použít přírodní uran.

O britský trh malých reaktorů má zájem také americká projektová firma NuScale se stejnojmenným malým tlakovodním reaktorem, který je spolu s parogenerátorem uzavřený v jedné tlakové nádobě. Ta má v úmyslu dodat do Velké Británie první ze svých 50MWe modulů v letech 2020–2030 a nyní k dosažení tohoto cíle hledá vhodné partnery.

Strategie Velké Británie ukazuje, jak pro naplnění cílů ke snížení emisí skleníkových plynů může hrát důležitou roli právě jaderná energetika, a to i u ostrovní země bohaté na obnovitelné zdroje ve formě větrné energie. O vyvážený energetický mix přiměřený reálně dostupným primárním zdrojům energie, v němž má jaderná energie nezastupitelnou roli, usiluje rovněž česká vláda v podobě aktualizované státní energetické koncepce.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © World Nuclear News

Další informace zde

Přečtěte si také:

SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


Terrestrial Energy a ORNL: Projekt solí chlazeného reaktoru IMSR v přípravě

19.1.2015 Kanadská společnost Terrestrial Energy oznámila na začátku ledna 2015, že ve spolupráci s laboratoří Oak Ridge National Laboratory připravuje vývoj solemi chlazený reaktor do fáze výrobní dokumentace a chystá jeho uvedení na průmyslové trhy. Tento reaktor je označován zkratkou Integral Molten Salt Reactor (IMSR). 


Čínský reaktor s rychlými neutrony testován na plný výkon

6.1.2015 Jak byla informována světová odborná veřejnost, dosáhl čínský sodíkem chlazený reaktor s rychlými neutrony, označovaný zkratkou CEFR (Chinese Experimental Fast Reactor), v prosinci 2014 při testovacím provozu plného výkonu. Tento reaktor byl zkonstruován za asistence ruských specialistů v Čínském institutu pro atomovou energii (CIEA). Reaktor má tepelný výkon 65 MW a elektrický výkon 20 MW. 


Transuranové palivo pro větší efektivnost jaderných elektráren

8.9.2014 Jedním z problémů jaderných elektráren je nutnost dlouhodobého skladování použitého paliva po velmi dlouhou dobu, až několik tisíc let. Příčinou jsou umělé produkty štěpení na uranovém palivu – plutonium, curium, neptunium a americium – souhrnně označované jako transurany (v Mendělejevově periodické soustavě prvků následují za uranem) s mimořádně dlouhým poločasem rozpadu.  


Moorside: nová jaderná elektrárna pro Velkou Británii

2.7.2014 Moorside je připravovaná nová jaderná elektrárna energetické společnosti NuGeneration Ltd. (NuGen) na severozápadním pobřeží Anglie, v regionu West Cumbria. Svým charakterem půjde o největší jednorázový projekt vybudování jaderného energetického zdroje v Evropě. Dohodou o financování mezi vlastníky NuGen, japonskou Toshibou a francouzskou společností GDF Suez, na konci června 2014 byl učiněn první krok k realizaci tohoto projektu. 


MIT představil novou koncepci plovoucí jaderné elektrárny

23.4.2014 Americký Massachusetts Institute of Technology (MIT) představil v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti svůj inovativní koncept plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 200 MWe a více. Plovoucí jaderná elektrárna obecně nabízí přímořským zemím řadu výhod. Lze ji například umístit v blízkosti území s velkou poptávkou po elektřině, aniž by bylo nutno zabírat půdu 


NuScale: malá jaderná elektrárna se spirálovým parním generátorem

7.3.2014 Koncem února 2014 úspěšně proběhly testy spirálového parního generátoru, prvního takovéhoto zařízení na světě, pro malou jadernou elektrárnu NuScale v USA. Elektrárna NuScale je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Tato malá jaderná elektrárna o elektrickém výkonu 45 MWe obsahuje tlakovodní reaktor a parogenerátor, uzavřené v jedné kompaktní nádobě. 


Nucené uzavření německé jaderné elektrárny bylo protiprávní

20.1.2014 Na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011, při níž nakonec zdravotní dopady vyvolaného stresu u obyvatelstva převážily faktická rizika zvýšené radiace, reagovalo Německo dvěma zásadními opatřeními, která lze v daném kontextu považovat za extrémní: Prvním bylo nařízené tříměsíční moratorium na provoz jaderných elektráren, uvedených do provozu v roce 1980 nebo dříve. Druhým byl následný zákaz jejich opětovného zprovoznění. Německý nejvyšší správní soud v polovině ledna 2014 oficiálně rozhodl, že uzavření jaderné elektrárny Biblis, patřící RWE, na základě těchto opatření bylo protiprávní. Jejímu provozovateli se tak otevírá možnost vymáhat po státu právní cestou značné odškodnění. 


Alfred: nový evropský reaktor IV. generace

6.1.2014 Krátce před Vánoci 2013 bylo v Bukurešti podepsáno memorandum o spolupráci mezi italskou Národní agenturou pro nové technologie, energetiku a životní prostředí (ENEA), společností Ansaldo Nucleare a rumunským Institutem pro jaderný výzkum (ICN) na výstavbu demonstračního olovem chlazeného rychlého reaktoru, označovaného akronymem Alfred (Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator). Tento reaktor bude umístěn v areálu ICN v Mioveni, poblíž Pitesti v jižním Rumunsku, kde funguje závod na výrobu jaderného paliva. Výstavba by mohla začít v roce 2017 a provoz v roce 2025. 


Malé reaktory: významný trend v jaderné energetice

17.5.2013 Vedle reaktorů 4. generace (viz článek Reaktory 4. generace: společný výzkum ČR a USA v rubrice Výroba a přenos) jsou důležitým současným trendem v rozvoji jaderné energetiky také tzv. malé reaktory. Jejich principy a vývojové směry ukázal 15. května 2013 na odborné konferenci Očekávaný vývoj odvětví energetiky Ing. Aleš John, MBA, Generální ředitel společnosti ÚJV Řež, a. s. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services