Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Výzkumný projekt FIONA: základ pro systémy navigace v budovách

10.4.2015 Navigační systémy pro běžné využití, například v silničním provozu, spoléhají většinou na signály družicového systému GPS. Jsou tudíž dobře využitelné ve venkovním prostředí, avšak jejich použitelnost v interiérech budov je velmi problematická. Výzvou proto stále zůstávají místní navigační systémy, pro něž se vžila zkratka LBS (location-based services). Takovéto systémy by sloužily jako „elektronická bílá hůl“ zrakově postiženým v budovách, ale i zcela zdravým lidem při orientaci při práci a návštěvách ve složitých komplexech kancelářských a průmyslových objektů, nákupních středisek nebo dopravních terminálů. K dispozici jsou sice již nyní různé technologie, všechny však mají technická nebo finanční omezení. K širokému rozvoji LBS prozatím chybí otevřená a nezávislá technologická platforma, na jejímž základě by poskytovatelé LBS mohli nabízet své aplikace. Tento cíl si vytknul výzkumný projekt FIONA (Framework for Indoor and Outdoor Navigation Assistance), s nímž byla světová odborná veřejnost seznámena v dubnu 2015.

Partnery projektu jsou výzkumné organizace, univerzity a soukromé společnosti z Německa, České republiky, Slovinska, Španělska a Turecka: Robert Bosch GmbH (vedoucí projektu), Fraunhofer ESK, Hochshule Ulm, Comland d.o.o., Infineon Technologies AG, GiTy a.s (Brno), Masarykova Univerzita a Proficomms. FIONA je součástí clustrového programu ITEA 2 (Information Technology for European Advancement) v rámci evropské výzkumné iniciativy EUREKA. Projekt je sponzorován částkou 1,9 mil. € z rozpočtu německého Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu a poběží do února 2016.

FIONA podporuje použití různých lokalizačních technologií, vizuálních, radiových a hmatových uživatelských rozhraní a různých služeb zabezpečení a autentizace uživatele.

Součástí projektu je společné vytvoření systémové architektury a její implementace takovým způsobem, aby komponenty od různých výrobců mohly být zkombinovány do jednoho systému. Hlavním problémem je zde rozhraní mezi jednotlivými komponenty, která vyžadují standardizaci. To pak dává odpověď na velmi praktické otázky, například: Jak bude lokalizační systém komunikovat s navigačním systémem? Které informace jsou nezbytné a které volitelné? Jak často musí být data přenášena a na jaké úrovni podrobností? Co se stane při špatné funkci systému?

Výsledky projektu budou demonstrovány na dvou aplikacích:

První je navigační asistent, který dokáže přesně vodit slepého nebo slabozrakého člověka z budovy do budovy (například při nákupech) nebo z místnosti do místnosti a upozorní ho na jakékoliv překážky.

Druhou je virtuální průvodce po prostorách, jako muzeum, nákupní středisko, letiště nebo továrna. Virtuální průvodce bude pomocí aplikace pro smartphone navigovat uživatele po budově či areálu a poskytovat potřebné informace, podle typu budovy a okamžité polohy uživatele v ní. Takovýmito informacemi mohou být popisy exponátů, položky na seznamu věcí k nakoupení, podrobnosti letu nebo stroje, které je třeba opravit.

Svým zaměřením na systém s otevřenou architekturou poskytne FIONA solidní základ poskytovatelům navazujících služeb. Zároveň bude podporovat konkurenci mezi dodavateli komponent, a tím tlačit na cenu. Tím by měla připravit Evropě solidní pozici na světových trzích LBS, u nichž se v blízké době očekává rychlý růst.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Robert Bosch GmbH

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Spaghetti Open Data: projekt iCity přibližuje datovou základnu smart city Bologna široké veřejnosti

27.3.2015 Evropský projekt iCity na podporu konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, získal v březnu 2015 významnou občanskou podporu pro svůj rozvoj ze strany italského zájmového sdružení s netradičním názvem Spaghetti Open Data. Jak název sdružení napovídá, je toto sdružení zaměřeno na podporu konceptu otevřených dat pro užití širokou veřejností. 


Pilotní projekt inteligentních parkovacích systémů podpoří koncept smart city

16.3.2015 Podle nejnovějších studií nadnárodní skupiny APCOA, specializující se na řízení parkovišť v mnoha evropských zemích, dnes ujede řidič v průměru cca 4,5 km, než se mu podaří zaparkovat. To má za následek zvýšené provozní náklady, spotřebu času a v neposlední řadě i nadbytečné emise z provozu automobilů.


Projekt iCity: rozvoji konceptu smart city pomáhá soutěž pro vývojáře IT aplikací

25.2.2015 O evropském projektu iCity jsme na našem portále psali již v červnu 2014 v souvislosti s rozvojem konceptu smart city v Barceloně. Jedním z jeho hlavních výstupů je informační platforma iCity. Ke svému rozvoji používá tato platforma i veřejné soutěže pro vývojáře aplikací.


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility 


Koncept „inteligentního domova“ (smart home): krok dále za inteligentní budovy

20.2.2015 Koncept inteligentního domu, který je rovněž nedílnou součástí inteligentního města (smart city) je neustále rozvíjen průmyslovými firmami. Tento koncept pro ně představuje jak odbyt pro finální produkty, tak „živou laboratoř“ a zdroj cenných dat pro vývoj nových produktů. Průmysl se proto velmi aktivně angažuje v dalším rozvoji těchto konceptů. Jeho vize stavějí na současných poznatcích a posouvají je dále do budoucnosti. Příkladem je koncept „inteligentního domova“ (smart home) nové generace, který v polovině února 2015 představila veřejnosti společnost Mitsubishi Electric. 


Stavebnicová „multihopová“ technologie pro sítě dohledových kamer od Mitsubishi

9.2.2015 Současné bezdrátové sítě dohledových kamer běžně dostupné na trhu zpravidla používají kabelové LAN vedení a připojení kamer ke zdroji střídavého proudu. Toto řešení však nemusí vždy vyhovovat z provozních nebo ekonomických důvodů. Tak tomu může být například u kulturních a sportovních akcí pod širým nebem nebo také tam, kde je LAN síť již instalována, ale její další rozšíření by bylo přespříliš nákladné. Společnost Mitsubishi Electric proto přichází se stavebnicovým – „multihopovým“ řešením 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


Revoluce v GPS: Navigování družic na daleké oběžné dráze

20.4.2013 Družice, sloužící k GPS navigaci – například v rámci systému Galileo provozovaného pod Evropskou vesmírnou agenturou ESA – se pohybují na oběžné dráze cca 23 tisíc km od zemského povrchu a zaměřují svůj signál přímo na Zemi. Kromě pozemských uživatelů využívají jejich služby i družice, pohybující se na nižších hladinách, pokud jsou vybaveny GPS přijímačem. Automaticky tak mohou upravovat svoji polohu s minimálními zásahy ze Země. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services