Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. Mezi cyklistiku se zde řadí i bike-sharing elektrokol.

Aspern Seesadt je nové multifunkční obytné centrum na severovýchodě Vídně v jejím 22. městském obvodu. Rozkládá se na ploše 240 hektarů a svůj název si vysloužilo od jezírka, které vzniklo naplněním bývalé pískovny spodní vodou a tvoří zde přírodní park. Jezerní město je v cílové podobě určeno pro více než 20 tisíc obyvatel a vznikne zde zhruba stejný počet pracovních míst. Bydlení pro 6 tisíc lidí a dva tisíce pracovních míst by měly být k dispozici již v roce 2016. Součástí jsou i školy a technologické centrum, jeho budova byla dokončena již v roce 2012.

Používání hromadné dopravy podporuje napojení čtvrti na síť vídeňského metra. U jeho stanice Seestadt bylo otevřeno také první stanoviště pro bike sharing (včetně elektrokol). Další se nachází u budovy technologického centra a v cílovém stavu k nim přibydou další čtyři.

Projekt se rozvíjí po etapách a jeho cílový stav je plánován v roce 2028. Celková hodnota investic činí 4 miliardy €.

Aspern Seestadt je jedním z více než dvaceti rozvojových projektů, kterými se naplňuje koncept smart city Vídeň, který je rozvíjen od roku 2011 jako iniciativa vedení města. Formálně je tato iniciativa shrnuta do strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem 2050. Dokument navazuje na environmentální cíle EU pro roky 2020, 2030 a 2050. Tyto cíle promítá do základních strategických cílů, jimiž jsou ochrana zdrojů, inovace a kvalita života ve městě.

Ochrana zdrojů zahrnuje především čistou energetiku a mobilitu, budovy a další městskou infrastrukturu, včetně podpory obnovitelných zdrojů energie, hromadné dopravy, rozvoj dopravní telematiky a ochranu městské zeleně.

Inovace zahrnují hospodářský rozvoj, technický pokrok zejména v oblasti informačních technologií a jejich využívání i podporu vzdělávání a výzkumu.

Kvalita života znamená mj. rovnoprávný přístup k občanům bez ohledu na věk, pohlaví, původ nebo další rozdíly.

Tyto oblasti jsou dále rozpracovávány do cca 40 konkrétních cílů, které jsou zpravidla (ne vždy) vyjádřeny konkrétními ukazateli a rokem jejich naplnění.

Pro oblasti energie, mobility, budov a infrastruktury jsou takovýmito cíli například
•    zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie o 40 % do roku 2050 oproti hodnotám z roku 2005;
•    zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie se zvýší na 20 % do roku 2030 a 50 % do roku 2050;
•    100% podíl motorizované individuální dopravy poháněné nekonvenčními motory (elektrická vozidla) v roce 2050;
•    snížení spotřeby energie v budovách díky jejich renovacím o 1 % na osobu a rok;
•    podíl městské zeleně vzroste do roku 2030 o více než 50 %.

Cíle v oblasti ekonomiky a vzdělávání například stanoví, že
•    v roce 2050 bude Vídeň jedním z 5 největších měst EU v oblasti výzkumu a inovací;
•    každý rok si ve Vídni 10 000 lidí založí firmu;
•    výše investic uskutečněných uvnitř Vídně a také investované Vídní se zdvojnásobí oproti roku 2013;
•    podíl vývozu technologií na celkovém vývozu se do roku 2050 zvýší z 60 % na 80 %.

Cíle v oblasti životních podmínek občanů například stanoví, že ženy budou zahrnuty do plánování, rozhodování a realizace procesů stejným dílem, jaký je jejich podíl v populaci. Další cíle v této oblasti jsou formulovány spíše obecně.

Jak uvedeno výše, pro podporu naplnění uvedených cílů jsou realizovány konkrétní projekty, jichž je nyní více než dvacet.

V oblasti ekologicky čisté energetiky je to například podpora rozvoje fotovoltaických zdrojů z městských prostředků nebo uhlíkově neutrální pošta, zahrnující budování fotovoltaických zdrojů na poštovních budovách a využívání elektromobilů pro rozvoz poštovních zásilek.

V oblasti ekologické dopravy je to například projekt informačních a jízdenkových technologií SMILE (Smart Mobility Info and Ticketing System Leading the Way for Effective E-Mobility Services), projekt energeticky úsporných tramvají nebo výzkumný projekt „e-mobility on demand“, zaměřený na optimální podporu rozvoje individuální elektromobility.

V oblasti inteligentních budov je to například právě zmíněný projekt nové obytné čtvrti „Aspern Seestadt“ nebo nová budova Marxbox nabízející k pronájmu laboratoře.

Konkrétním výstupem podpory otevřených dat je portál wien.at, nabízející pestrou paletu důležitých informací občanům i návštěvníkům města.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Wien 3420 Aspern Development AG

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Madrid: největší projekt veřejného osvětlení na světě

5.1.2015 Jak byla v prosinci 2014 informována široká odborná veřejnost, největším projektem veřejného osvětlení na světě se stane probíhající kompletní obnova veřejného osvětlení ve španělském hlavním městě Madridu. Dodavatelem tohoto projektu je společnost Royal Philips. 


Systém car sharing pro elektromobily v Koprivnici

29.12.2014 Nejen západoevropská města, ale také nové členské země EU rozvíjejí individuální elektromobilitu formou car sharingu. Od začátku prosince 2014 se k nim připojila i chorvatská Koprivnica. V rámci evropského projektu CIVITAS DYN@MO zde začal fungovat systém veřejných dobíjecích stanic 


Palivočlánková kogenerace pro Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum

18.12.2014 Berlínský kancelářský komplex německého Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) uvede do provozu palivočlánkovou kogenerační jednotku. Jejím dodavatelem bude FuelCell Energy Solutions GmbH, dceřiná společnost amerického výrobce palivočlánkových technologií FuelCell Energy. 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


BiciMAD: Madrid zavádí bike-sharing elektrických kol

17.7.2014 V červenci 2014 byl široké odborné veřejnosti představen madridský systém bike sharingu (sdíleného užívání) elektrických bicyklů pod názvem BiciMAD. Systém zahrnuje 1560 elektrických bicyklů, pro něž je ve městě k dispozici 123 stání s celkem 3 126 bicyklových stojanů. Bicykly jsou k dispozici nepřetržitě po celý rok. Provozovatelem systému je společnost Bonopark. 


Projekt hybridních elektrických autobusů pro Stockholm v přípravě

16.7.2014 V rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS je nyní intenzivně připravován provoz osmi elektrických hybridních autobusů Volvo s cestujícími na lince 73 městské dopravy v centrální části Stockholmu, který by měl začít na podzim 2014. Podle dřívějších informací výrobce půjde o koncept plug-in hybridu Volvo, úspěšně zkoušený v Göteborgu. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services