Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Pilotní projekt inteligentních parkovacích systémů podpoří koncept smart city

16.3.2015 Podle nejnovějších studií nadnárodní skupiny APCOA, specializující se na řízení parkovišť v mnoha evropských zemích, dnes ujede řidič v průměru cca 4,5 km, než se mu podaří zaparkovat. To má za následek zvýšené provozní náklady, spotřebu času a v neposlední řadě i nadbytečné emise z provozu automobilů. V průměru se tak při jednom hledání parkovacího místa vyplýtvá 10 minut času a vyprodukuje navíc 1,3 kg CO2. Společnost Siemens proto vyvíjí inteligentní parkovací systém, který pomůže řidičům jednoduše nalézt nejbližší volné parkovací místo. Systém je nyní testován na zkušební ploše v Mnichově a od léta 2015 je plánován jeho pilotní provoz.

Princip fungování inteligentního parkovacího systému ukazuje schéma na obrázku.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK
Legenda k obrázku:
Parkovací management
1) Automatické placení
2) Kontrola povoleného parkování
3) Nalezení místa k zaparkování
4) Doporučení pro pokračování prostředky hromadné dopravy

Senzorová síť

A) Nadzemní senzor (samostatný)
B) Řídicí středisko
C) Pozemní senzor
D) Nadzemní senzor (integrovaný do pouličního osvětlení)

Systém inteligentního parkování využívá technologii RFID (radio frequency identification), známou zejména z průmyslové výroby a logistiky v souvislosti s tzv. internetem věcí a čtvrtou průmyslovou revolucí.

Základem systému jsou radarové senzory, umístěné samostatně nebo například na veřejném osvětlení (viz foto vpravo), které monitorují obsazenost parkoviště. Informace o obsazenosti jednotlivých parkovacích míst jsou průběžně přenášeny do řídicího centra. Senzor přitom nejen detekuje přítomnost „cizího předmětu“ na parkovacím místě, ale určí i jeho velikost a polohu. Senzor umí také identifikovat překážky bránící hladkému průjezdu, například kvůli špatně zaparkovanému vozidlu.

V řídicím centru jsou na základě informací ze senzoru vypočteny přesné údaje o obsazenosti parkoviště a převedeny do formátu, s nímž mohou dále pracovat provozovatelé nejrůznějších mobilních aplikací, například asistenční SW pro řidiče.

Zvláštní na tomto systému je jeho schopnost učit se. Na základě opakujících se situací na parkovištích totiž dokáže předvídat jejich obsazenost a s předstihem informovat řidiče před příjezdem do cíle.

Použitá technologie spojuje nově vyvinuté radarové senzory Siemens s technologií internetového propojení od americké společnosti Intel. Platforma Intel IoT (internet of things, tedy internet věcí) umožňuje bezpečné a flexibilní propojení senzorů s řídicím centrem.

Spolupráce společností Siemens a Intel tak vytváří důležitý základ pro technickou realizaci konceptu smart city v oblasti inteligentní mobility.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázek © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Automobil Audi D7 bez řidiče ze San Francisca do Las Vegas

12.1.2015 Na začátku ledna 2015 proběhla v USA pozoruhodná demonstrace automatizační techniky pro osobní automobily. Prototypové vozidlo Audi A7 ujelo v provozu bez řidiče po silnicích státu Kalifornie a Nevada celkem 550 mil (885 km) ze San Francisca na výstavu Consumer Electronics Show v Las Vegas. 


Simac Connected Vehicle nejen pro dopravní podniky

24.11.2014 Rozvoj mobilních informačních technologií přináší do dopravy nové možnosti služeb a řešení. Simac Connected Vehicle je koncepční řešení pro dopravce, které přináší na palubu dopravního prostředku další služby a poskytuje komunikační platformu pro další rozvoj. Koncept se opírá o přivedení internetové konektivity na palubu dopravního prostředku, díky níž je možné poskytovat tzv. online služby a zároveň provádět online sběr dat. 


„Mluvící“ elektrické čtyřkolky provádějí turisty na Maltě

5.9.2014 Od srpna 2014 jsou turistům ve městě Cottonera na ostrově Malta nabízeny speciální služby elektromobility: elektrická čtyřkolová vozítka (viz foto) s automatickým průvodcovským výkladem v osmi jazycích podle zákazníkovy volby. 


Projekt CityMobil2: automatické autobusy bez řidiče

21.8.2014 V červenci a srpnu 2014 probíhají na rušné pěší zóně ve městě Oristano na italském ostrově Sardinie zkušební jízdy dvou elektrických minibusů v automatickém provozu bez řidiče. Jejich trasa je 1,3 km dlouhá se sedmi zastávkami. Jde o první demonstrační provoz v rámci evropského projektu CityMobil2.  


Projekt DRIVE C2X se chýlí k závěru

28.5.2014 Oficiální prezentací výsledků ve dnech 16. – 17. července 2014 v Berlíně vrcholí evropský výzkumný projekt DRIVE C2X, zaměřený na testování systémů automatické jízdy silničních vozidel v reálných podmínkách. Tento projekt kombinuje komunikaci mezi vozidly (C2C) a mezi vozidly a pevnou technologickou infrastrukturou u silnice a v řídicím zázemí (C2I). 


Palivočlánkové automobily v Kodani se osvědčují u rozmanitých uživatelů

15.4.2014 V rámci evropského projektu Hydrogen Transport for European Cities (HyTEC) bylo do dánského hlavního města Kodaň v létě 2013 dodáno na leasing 15 palivočlánkových automobilů Hyundai. Nyní, po téměř tři čtvrtě ročním provozu, je zajímavé sledovat jejich výsledky a způsoby využití. 


Pods: automatická vozítka pro Milton Keynes

31.12.2013 Britské město Milton Keynes ohlásilo veřejnosti v polovině prosince 2013, že hodlá zavést pro dopravu cestujících v centru města plně automatickou technologii malých elektrických vozidel, označovaných anglickým výrazem „pod“ (lusk). Dvacet těchto podů by mělo být ve zkušebním provozu od roku 2015 a plný provoz stovky podů je plánován na rok 2017. Ačkoliv technologie pro pody nebyla zatím oficiálně vybrána, s největší pravděpodobností bude založena na konceptu EN-V společností General Motors a Segway (viz foto) 


Testování automatického řízení automobilu na německých silnicích

8.5.2013 Jako další krok k praktickému uplatnění technologií pro automatické řízení automobilů (viz článek Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti v rubrice Automatizace dopravy) přikročila společnost Bosch k ověřovacím testům v provozu na německých dálnicích. 


Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách 


Inteligentní silnice v Kalifornii

12.12.2012 Je známo, že propustnost jednoho silničního pruhu neroste monotónně s rychlostí v něm jedoucích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat mnohem větší rozestup mezi vozidly. V nedávné době se na University of California v Berkeley vynořila myšlenka zvětšit propustnost silničního pruhu tím, že řidič bude nahrazen automatickým zařízením, které bude udržovat směr a konstantní vzdálenost od předchozího vozidla. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services