Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Nové prostory pro společnost ABB a její globální operační centrum v Ostravě

22.5.2014 Společnost ABB, přední světová skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, dne 21. května 2014 u příležitosti 12 let fungování na trhu slavnostně otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě.

Do nových prostor, které se nacházejí v Parku Nová Karolina v samotném centru města, se přesouvá nejen divize Procesní automatizace a její Operační centrum, ale i ostatní jednotky ABB z lokality Na Rovince, včetně servisního a obchodního oddělení divize Systémy pro energetiku, obchodního oddělení divize Automatizace výroby a pohony a Zákaznického kontaktního centra ABB. Tyto jednotky se do nové budovy přestěhovaly v březnu.

Nové sídlo nabídne lepší zázemí pro další rozvoj společnosti ABB v regionu. Disponuje přibližně 3000 m2 kancelářských prostor 250 m2 plochy pro testování, servis a školicí prostory ABB University. V souladu se standardy ABB má nová budova také zvýšenou energetickou účinnost u dálkového vytápění a chlazení.

Ostravské Operační centrum zaměstnává více než 200 lidí, kteří zajišťují inženýring pro jednotky ABB především v Evropě, zejména pro Norsko, Finsko, Německo, Švýcarsko, Velkou Británii a Švédsko. V uplynulých dvou letech se počet zaměstnanců centra více než zdvojnásobil. Toto jedinečné centrum pro procesní automatizaci v Evropě nabízí skvělé uplatnění pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Žilinské univerzity a pro další odborníky, kteří mají zájem pracovat v mezinárodní technologické společnosti.

Investice do globálních výrobních, inženýrských a servisních závodů, například právě do Operačního centra v Ostravě, je pro ABB dlouhodobou prioritou. O přínosu této strategie hovoří i úspěchy českých inženýrů a význam ostravského centra pro evropské průmyslové zákazníky.

Operační centrum ABB v Ostravě se zabývá především vývojem softwarových aplikací pro průmysl, programováním automatizačních systémů, informačními technologiemi (IT) a jejich zabezpečením, projektováním a oživováním pohonů a projektováním elektrických systémů NN i VN, konstrukcí strojních zařízení a jejich komponentů a také řízením dodavatelského řetězce a opatřováním zdrojů.

Středisko disponuje několikaletými zkušenostmi v oblasti inženýringu a uvádění do provozu a nabízí jak kompletní portfolio inženýrských služeb, tak individuální řešení pro kontinuální a dávkovou výrobu, od návrhu až po samotné zhotovení. Divize ABB Procesní automatizace má dvě taková centra, jedno právě v Ostravě a druhé v Indii.

tisková zpráva ABB

Foto: archiv redakce

 Přečtěte si také další související články:

E-mobilita na moři: LNG a elektromotor poprvé na finském ledoborci

20.5.2014 Nový finský ledoborec, který se právě staví v loděnicích Arctech Helsinki pro Finskou dopravní agenturu (FTA), bude mít pohon kombinující ekologickou čistotu, dostatečnou nezávislost a výborné provozní a manévrovací vlastnosti. Jeho základem bude elektrická pohonná jednotka Azipod® od společnosti ABB. Zdrojem elektřiny bude generátor poháněný stlačeným zemním plynem (LNG), který představuje ekologickou alternativu ke standardnímu dieselovému zdroji. 


Rozhovor: Jak vidíte rozvoj elektromobility v ČR a ve světě?

15.4.2014 Rozhovor k tématu elektromobilita s Ing. Miroslavem Kuželkou, manažerem ze společnosti ABB, který je odpovědný za rozvoj podnikání této globální skupiny na českém trhu s elektrickou dopravou.  


Horns Rev 3: další dánská mořská větrná farma v přípravě

10.4.2014 Dánská větrná farma Horns Rev 3 se na začátku dubna 2014 přiblížila o další krok realizaci podepsáním smlouvy provozovatele dánské přenosové sítě Energinet.dk se společností ABB na dodávku podmořského přenosového spojení. Tato větrná farma se bude nacházet v Severním moři, cca 30 km od nejzápadnějšího výběžku Jutského poloostrova 

Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


ABB UniGear Digital: vysokonapěťový rozváděč s novými integrovanými senzory měření proudu a napětí

24.3.2014 Společnost ABB získala prestižní ocenění Zlatý Amper 2014 za nejpřínosnější exponát veletrhu: koncept vysokonapěťového rozváděče UniGear Digital, který je ve svém oboru světovou novinkou. 


Větrnou farmu Dudgeon Offshore Wind Farm připojí 132kV AC podmořský kabel

21.2.2014 Od roku 2016 začne dodávka podmořského kabelu pro připojení britské mořské větrné farmy Dudgeon Offshore Wind Farm k britské národní přenosové síti. Dodavatelem, který v únoru 2014 získal tuto zajímavou zakázku, je společnost ABB. Kabel bude 42 km dlouhý a obsahuje tři vodiče o střídavém napětí 132 kV AC. Celkový přenášený výkon činí 400 MW. Plánovaná životnost kabelu je 25 let. 


IRB 6700: nová generace průmyslových robotů ABB

13.2.2014 V lednu 2014 představila společnost ABB české odborné veřejnosti novou řadu svých průmyslových robotů pod označením IRB 6700, která je již sedmou generací robotů tohoto výrobce. Zároveň jde o nejvýkonnější roboty při nejnižších celoživotních nákladech v třídě 150–300 kg.  


Technologická řešení pro inteligentní budovy na příkladu projektu Adjutantti

7.2.214 Společnost ABB oznámila začátkem února 2014 české odborné veřejnosti, že podepsala memorandum o porozumění s partnery Bosch, Cisco a LG s cílem vypracovat jednotnou softwarovou platformu pro systémy inteligentních budov, která by umožnila společné fungování výrobkům různých značek v oblasti automatizace, zabezpečení a zábavy. Tyto společnosti plánují vypracovat otevřený software a dát ho k dispozici všem výrobcům, softwarovým vývojářům a poskytovatelům služeb. 


WHRS: kogenerace na kontejnerových lodích

20.11.2013 O kombinované výrobě elektřiny a tepla neboli kogeneraci často píšeme v naší rubrice Obnovitelné zdroje. Dosud se pokaždé jednalo o stacionární zdroje využívající teplo, vznikající při výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách, pro ohřev vody pro použití v budově. Společnost ABB ukázala v polovině listopadu 2013 jiný zajímavý způsob kogenerace, tentokrát při pohonu velkých námořních kontejnerových lodí.  


Grand Renewable Energy Park: Největší fotovoltaická elektrárna v Kanadě

18.11.2013 Největší kanadskou fotovoltaickou elektrárnou se stane Grand Renewable Energy Park v provincii Ontario o výkonu 100 MW. Konsorcium společností ABB a  Bondfield Construction uzavřelo začátkem listopadu 2013 smlouvu na projekt na klíč pro její vybudování s inženýringovou společností Canadian Solar Solutions, která je zadavatelem projektu.


Nová laboratoř výkonové elektroniky pro studenty

12.11.2013 Dne 11. listopadu 2013 byla na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni otevřena nová laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci. Jde o zcela unikátní laboratoř v ČR, která bude využívána při výuce předmětů Průmyslová elektrotechnika a mechatronika, Aplikovaná teoretická elektrotechnika a Regulační technika. Nová laboratoř dává studentům možnost seznámit se komplexně s problematikou realizace moderních řídicích systémů, běžně používaných v průmyslových provozech.  

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services