Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Kapalný vodík úspěšně testován pro pohon těžkých palivočlánkových vozidel

25.2.2022 Na počátku února 2022 byla odborná veřejnost informována o výsledku testování, který může mít do budoucna velký praktický význam: Kanadský výrobce palivočlánkových technologií Ballard úspěšně otestoval propojení s palivovým systémem využívajícím kapalný vodík od amerického výrobce Chart Industries. Ukázal tak možnost využití kapalného vodíku v těžkých palivočlánkových vozidlech.

Palivový článek Ballard FCmove™-HD pro těžká palivočlánková vozidla

Plynný vodík a kapalný vodík

Vodík jako nosič energie představuje do budoucna velký potenciál a také velkou výzvu souvisejícím technologiím. Jeho potenciál je dán hustotou energie ve vodíku obsaženém, která je oproti fosilním palivům zhruba trojnásobná.

Jeho výzvou je zejména jeho extrémně nízká hustota, tedy hmotnost na jednotku objemu. Tu lze pro praktické účely zvýšit stlačením nebo zkapalňováním, ovšem ne bez problémů.  

Pro srovnání (hodnoty za teploty 25 °C):

•    Vodík při atmosférickém tlaku (1 bar) má hustotu 0,081 kg/m3 a obsah energie 3,2 Wh/litr.

•    Vodík při tlaku 350 bar, obvyklém u těžkých palivočlánkových vozidel, má hustotu 23,351 kg/m3 a obsah energie 917,7 Wh/litr.

•    Vodík při tlaku 700 bar, obvyklém u osobních palivočlánkových automobilů, má hustotu 38,256 kg/m3 a obsah energie 1503,5 Wh/litr.

•    Kapalný vodík (teplota –253 °C) má hustotu 70,85 kg/m3 neboli 70,85 g/litr = 2784,4 Wh/litr.

(Zdroj: oenergetice.cz)

Vodík lze přepravovat buď v kapalné formě, nebo ve stlačené plynné formě. Stlačení vodíku spotřebuje zhruba 3 % energie (na tlak 350 bar), které je v daném množství vodíku uloženo. Samo zkapalňování je poměrně složitý proces, který (podle některých zdrojů) spotřebuje více než třetinu energie obsažené ve vodíku.

Dalším problémem je extrémně nízká teplota kapalného vodíku, již zmíněných –253 °C, která klade velké nároky na nádrže, v nichž je kapalný vodík skladován.

To vše představuje výzvu pro související technologie a jejich fungování v provozní praxi.

Testování palivového článku s kapalným vodíkem

Zmíněný test proběhl v areálu společnosti Chart Industries v americké Minnesotě. Palivový článek Ballard FCmove™-HD pro těžká palivočlánková vozidla (viz foto výše) byl propojen se systémem HLH2 (Horizontal Liquid Hydrogen) od Chart Industries (viz foto níže).

Takto vzniklý systém prokázal během testu svoji funkčnost. Při využití na těžkých palivočlánkových vozidlech by tak mohl zvýšit jejich dojezdovou vzdálenost na dvojnásobek bez omezení prostoru nebo užitečné hmotnosti vozidla.

Spolupráce obou firem nyní pokračuje identifikováním příležitostí pro testování tohoto pohonného systému na konkrétním silničním vozidle.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Ballard a Chart Industries

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Ballard představil osmou generaci palivových článků, určenou pro těžká vozidla

23.9.2021 Kanadský výrobce palivových článků Ballard, který představuje světovou špičku ve svém oboru, představil odborné veřejnosti v polovině září 2021 již osmou řadu svých palivových článků, označovanou jako FCmove™-HD+. Tato nová generace palivových článků, určená pro těžká elektrická vozidla, jako palivočlánkové autobusy, nákladní automobily, manipulační vozíky a vlaky, představuje řadu inovací, které zlepšují provozní vlastnosti a celkovou ekonomiku provozu palivových článků. 


Vodíková strategie České republiky: důležitý krok vpřed i některé otazníky

12.8.2021 Koncem června 2021 byl učiněn důležitý krok k realizaci vodíkových a palivočlánkových technologií v ČR: Vláda ČR schválila Vodíkovou strategii České republiky, kterou připravil její gestor, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato strategie je bezesporu důležitým dokumentem pro rozvoj vodíkové ekonomiky v ČR. Zároveň budí v čtenáři některé otázky, na něž dá odpověď teprve čas.


Palivočlánková posunovací lokomotiva pro Sierra Northern: další vodíková aplikace na železnici

20.4.2021 Vedle elektrických jednotek pro osobní přepravu se palivočlánkové (vodíkové) pohony dostávají ke slovu i v železniční nákladní dopravě. Dokládá to americká společnost Sierra Northern Railway, železniční divize soukromé energetické firmy Sierra Energy Corporation ze Severní Kalifornie. Ta se rozhodla přestavět své dieselové posunovací lokomotivy na palivočlánkový pohon a v březnu 2021 započala s pilotním projektem. 


Sea Change: první americký palivočlánkový přívoz pro komerční provoz finalizuje výrobu

23.2.2021 Již letos začne brázdit vody zátoky v americkém San Franciscu palivočlánkový přívoz jménem Sea Change (Mořská změna). Nyní se nachází ve finální fázi výroby a během roku 2021 se začne s jeho zkušebním provozem. Tato loď je určena pro plně komerční provoz na linkách osobní lodní dopravy v San Franciscu. 


Největší evropský park palivočlánkových autobusů se dále rozrůstá: Kolín nad Rýnem převzal první Solaris Urbino 12 hydrogen

15.2.2021 Městská doprava v německém Kolíně nad Rýnem zaznamenala začátkem února 2021 důležitý milník: Tamní dopravce Regionalverkehr Köln (RVK) převzal první z 15kusové série palivočlánkových autobusů Solaris Urbino 12 hydrogen. Rozmnoží tím svůj park 37 palivočlánkových autobusů Van Hool, již nyní největší v Evropě.


StasHH: konsorcium hlavních hráčů na trhu bude standardizovat palivočlánkové moduly pro těžká vozidla

10.2.2021 Standardizace baterií, která v Evropě začala v 50. letech minulého století a v USA o několik desetiletí dříve, vyústila v rychlý rozvoj jejich využití v mnoha oblastech lidské činnosti. Totéž s největší pravděpodobností čeká do budoucna i palivočlánkové moduly. Důležitým milníkem je zahájení činnost konsorcia StasHH na začátku února 2021. Jeho cílem je zavést nomenklaturu HH pro palivočlánkové moduly, podobně jako je tomu u nomenklatury pro baterie. 


Palivočlánkový autobus také v Irsku: Dublin testuje Caetano na „zelený“ vodík

14.12.2020 Jednou z dalších zemí EU, která se seznamuje s provozem palivočlánkových autobusů, je Irsko. Průmyslové sdružení Hydrogen Mobility Ireland slavnostně přivítalo v první polovině listopadu 2020 v jeho hlavním městě Dublinu první palivočlánkový autobus, který zde poté vyrazil do ulic na testovací provoz. 


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


FCwaveTM: Ballard představil první komerční palivový článek pro pohon lodí

11.9.2020 V situaci, kdy plavidla poháněná spalovacími motory představují významný zdroj znečištění vodních ploch a kdy zároveň baterie nejsou až na výjimky dostatečným zdrojem energie pro jejich elektrický pohon, představují palivové články slibnou příležitost pro významné zekologičtění tohoto druhu dopravy. Po ojedinělých aplikacích v říční plavbě nebo na trajektech představil kanadský dodavatel palivočlánkových jednotek Ballard začátkem září 2020 vůbec první komerční palivočlánkovou jednotku pro pohon lodí pod produktovým označením FCwaveTM


Dopravce v Kolíně nad Rýnem představil veřejnosti největší evropský park palivočlánkových autobusů – 37 vozidel

31.8.2020 Region německé metropole Kolín nad Rýnem rozvíjí už od roku 2011 palivočlánkové autobusy, které provozuje tamní regionální dopravce Regionalverkehr Köln GmbH (RVK). Park palivočlánkových autobusů tohoto dopravce je dnes největší v Evropě – činí celkem 37 vozidel. Široká veřejnost s ním byla seznámena v srpnu 2020, těsně před jeho uvedením do provozu v plném rozsahu, v areálu RVK v Meckenheimu nedaleko Kolína nad Rýnem.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services