Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
V USA budou testována těžká nákladní vozidla s palivočlánkovým pohonem pro doly  

16.3.2023 Světový důlní průmysl přispívá (viz zpráva Ballard níže) celkem ze 7 % ke globálním uhlíkovým emisím. Za zhruba polovinu z nich může důlní doprava včetně velkokapacitních nákladních vozidel. Jejich konverzí z dieselového pohonu na elektrický se zabývá americká firma First Mode, zaměřená na vývoj čistých energetických řešení pro těžký průmysl.

Na začátku března 2023 si k tomuto účelu objednala 30 palivočlánkových modulů, každý o výkonu 100 kW, u kanadského výrobce Ballard. Tyto palivočlánkové moduly budou integrovány do velkokapacitního nákladního vozidla pro doly (viz vizualizace na obrázku níže). Toto vozidlo budou následně testováno na zkušebním pozemku First Mode v Centrali, v americkém státě Washington.

First Mode nyní připravuje škálovatelnou výrobu energetických jednotek nové generace pro výrobu „čisté“ elektřiny. V lednu 2023 uzavřela rámcovou dodavatelskou smlouvu s Anglo-americkou důlní společností na přebudování 400 velkokapacitních důlních nákladních vozidel na elektrický pohon využívající baterie a palivové články.

Jejím prvním vozidlem přebudovaných na palivočlánkový pohon se stalo již v roce 2019 nákladní vozidlo Komatsu 930E-4 (viz foto nahoře) pro povrchové doly s pohonem o výkonu 2 MW. Vysoké jako třípatrový dům váží 210 tun a umí uvézt až 290 tun rudy, kterou dopravuje z místa těžby na místo zpracování. Jeho konverzí na palivočlánkový pohon se ušetří 2 700 tun oxidů uhlíku ročně – tedy zhruba tolik, co by vyprodukovalo 700 osobních automobilů.

Přebudování tohoto vozidla na elektrický pohon se muselo vypořádat s některými náročnými výzvami:

Vzhledem k enormní velikosti vozidla bylo nutno využít několik bateriových a palivočlánkových jednotek pro běžná těžká vozidla.

Úkolem nebylo vytvořit vozidlo nové, ale změnit jeho pohon. Veškerá související zařízení se tedy musela vejít do prostoru, který zbyl po dieselovém pohonu. Zároveň musela být schopna zásobit energií všechny ostatní vozidlové systémy, které zůstaly rekonstrukcí nezměněny.

Pohon se musel vypořádat se všemi skutečně drsnými podmínkami v africkém povrchovém dole, včetně udržení potřebné teploty palivových článků pod 38 °C.

Vozidlo muselo prokázat stejné provozní parametry jako dieselové vozidlo co do spolehlivosti a užitečného zatížení.

Těmto požadavkům dohromady nakonec nejlépe vyhovoval právě hybridní palivočlánkový a bateriový elektrický pohon.

V provozu je toto první, vozidlo nyní úspěšně v dolech Anglo-americké společnosti Platinum Group Metals v Mogalakweně, v Jižní Africe.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Ballard Power Systems

Foto © First Mode

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

eBTM: Systém teplotního managementu trakčních baterií od Webasto prodlužuje dojezd těžkých elektrických vozidel a životnost baterií

31.1.2023 Jak ukazuje tabulka v naší škole baterií, teplota trakčních baterií významně ovlivňuje jejich reálně možnou kapacitu a životnost měřenou počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů, které jsou navzájem ve vztahu nepřímé úměry. Nastavení teploty baterií na optimální teplotu, tedy jejich chlazení nebo ohřívání, umožňuje systém bateriového managementu (eBTM), který v lednu 2023 představil odborné veřejnosti výrobce topných a chladicích systémů Webasto.


Portugalský palivočlánkový autobus dobývá německé dráhy: 60 CaetanoBusů pro DB

22.2.2023 Evropský trh palivočlánkových autobusů postupně roste a daří se všem hlavním výrobcům. Důkazem je rámcová smlouva na 60 palivočlánkových autobusů od portugalského výrobce CaetanoBus pro německého dopravce DB Regio Bus, dceřinou společnost německých státních drah DB, z poloviny února 2023.


Vodík z amoniaku jako perspektivní zdroj energie pro palivočlánkové nákladní automobily a lodě

23.1.2023 V prosinci 2022 a v lednu 2023 zaznamenal obor vodíkových technologií pro dopravu dvě významné události v oblasti využití amoniaku (čpavku) jako nosiče energie pro elektrické dopravní prostředky. První z nich se týkal projektu palivočlánkového plavidla a druhý palivočlánkového silničního tahače. V obou případech byla ústředním hráčem americká společnost Amogy, zaměřená na využití čpavku jako nosiče energie pro elektrické dopravní prostředky.


Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích: zpráva z konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

23.11.2022 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 23. 11. 2022 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.


Naše konference o elektrických autobusech od letoška také o vlacích a souvisejících inovativních technologiích

7.6.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu. U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.


Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. 


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services