Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Jalový výkon ze zařízení STATCOM pomůže zvýšit provozní kapacitu Eurotunelu

17.3.2023 Pozoruhodným dílem dopravní infrastruktury je již od roku 1994 Eurotunel, spojující britské a francouzské pobřeží. Tento tunel, dnes třetí nejdelší na světě, je dlouhý 50 km, z toho 38 km pod mořským dnem. Vzhledem k všeobecné podpoře elektrické železniční dopravy jakožto klimaticky příznivé mobility se začátkem roku 2023 rozhodl jeho provozovatel zvýšit jeho kapacitu o 60 %. To se ovšem neobejde bez odpovídajícího řešení v zásobování tunelu energií.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Zvýšení kapacity tunelu – výzva pro energetiku

Eurotunel je provozován společností Eurotunnel z francouzské dopravně-energetické skupiny Getlink na základě koncese udělené do roku 2086.

Maximální kapacita Eurotunelu by měla podle plánu jeho provozovatele do budoucna činit 1000 vlaků denně – tedy 16 vlaků jedoucích v každém okamžiku tunelem souběžně v obou směrech. Stane se tak nejfrekventovanějším dopravním tunelem na světě.

Společnost Eurostar, provozující dopravu vysokorychlostními osobními vlaky, si stanovila k roku velmi ambiciózní cíl převézt tímto 50km tunelem 30 miliónů cestujících ročně vlaky nové generace. Pro srovnání, České dráhy přepravily v roce 2022 celkem 157 miliónů cestujících na své více než 9 tis. km dlouhé síti.

Kromě vysokorychlostních vlaků Eurostar ovšem Eurotunelem projíždějí také nákladní vlaky a vlaky pro přepravu automobilů (shuttle). Je zřejmé, že každý tento typ vlaků má jiné nároky na zásobování trakční energií

Trať v Eurotunelu používá střídavou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz AC. Různé typy vlaků souběžně jedoucí rychlostí 160 km/h představují pro tento trakční systém výzvu v podobě průběžného zásobování elektrickou energií o odpovídající kvalitě. Odpovědí na tuto výzvu je zařízení STATCOM od General Electric, které je v provozu od února 2023 a upravuje kvalitu dodávané elektrické energie pomocí jalového výkonu.

Jalový výkon, STATCOM a jeho důležitost pro Eurotunel

Jalovým výkonem rozumíme tu část výkonu, která pouze vytváří energii v cívkách, případně kondenzátorech obvodu, na rozdíl od skutečného výkonu, který vytváří energii zužitkovanou v místech spotřeby. Jeho fyzikální podstata je akumulace energie v magnetickém nebo elektrickém poli. Vzniká v momentě, kdy napětí a proud mají rozdílný průběh v čase, což způsobují různé typy zátěže – zátěž induktivního nebo kapacitního charakteru. Aby bylo využití elektrické sítě co nejefektivnější a nejbezpečnější, je nutno tyto typy zátěže navzájem kompenzovat. Jalový výkon nekoná práci, ale vytváří magnetické či elektrické pole; udává se ve varech (var), kilovarech (kvar) nebo megavarech (Mvar).

Zařízení typu STATCOM (statický synchronní kompenzátor) patří do skupiny technologií kompenzujícími odchylky v napětí a proudu v elektrické síti tím, že průběžně dodávají nebo absorbují jalový výkon. Tato zařízení umožňují, aby sítí protékalo více energie, aby její fungování bylo efektivnější a aby se zabránilo výpadkům sítě z přepětí. Tím lze zapojit zdroje s nepravidelným výkonem na straně dodávky energie (například obnovitelné zdroje) i spotřebu s nepravidelným odběrem (například elektrická vozidla ve větším rozsahu).

STATCOM v Eurotunelu (viz foto a infografika) je umístěn na britské straně ve Folkestone. Tento STATCOM zdvojnásobí jalový výkon a zlepší stabilitu dodávek elektrické energie ve špičkových časech. To umožní optimalizovat pravidelnost osobní a nákladní dopravy v tunelu.

STATCOM byl vyvinut společností General Electric a adaptován na podmínky a požadavky Eurotunelu ve spolupráci s výše zmíněným dopravcem Eurostar.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek a foto © General Electric

Další informace zde

Přečtěte si také:

eBTM: Systém teplotního managementu trakčních baterií od Webasto prodlužuje dojezd těžkých elektrických vozidel a životnost baterií

31.1.2023 Jak ukazuje tabulka v naší škole baterií, teplota trakčních baterií významně ovlivňuje jejich reálně možnou kapacitu a životnost měřenou počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů, které jsou navzájem ve vztahu nepřímé úměry. Nastavení teploty baterií na optimální teplotu, tedy jejich chlazení nebo ohřívání, umožňuje systém bateriového managementu (eBTM), který v lednu 2023 představil odborné veřejnosti výrobce topných a chladicích systémů Webasto.


Portugalský palivočlánkový autobus dobývá německé dráhy: 60 CaetanoBusů pro DB

22.2.2023 Evropský trh palivočlánkových autobusů postupně roste a daří se všem hlavním výrobcům. Důkazem je rámcová smlouva na 60 palivočlánkových autobusů od portugalského výrobce CaetanoBus pro německého dopravce DB Regio Bus, dceřinou společnost německých státních drah DB, z poloviny února 2023.


Vodík z amoniaku jako perspektivní zdroj energie pro palivočlánkové nákladní automobily a lodě

23.1.2023 V prosinci 2022 a v lednu 2023 zaznamenal obor vodíkových technologií pro dopravu dvě významné události v oblasti využití amoniaku (čpavku) jako nosiče energie pro elektrické dopravní prostředky. První z nich se týkal projektu palivočlánkového plavidla a druhý palivočlánkového silničního tahače. V obou případech byla ústředním hráčem americká společnost Amogy, zaměřená na využití čpavku jako nosiče energie pro elektrické dopravní prostředky.


Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích: zpráva z konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

23.11.2022 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 23. 11. 2022 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.


Naše konference o elektrických autobusech od letoška také o vlacích a souvisejících inovativních technologiích

7.6.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu. U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.


Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. 


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services