Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Výzkumné a Technologické centrum MICRORISC: nové centrum „chytré“ české firmy

15.5.2013 Česká republika má od začátku května 2013 další výzkumné a vývojové centrum, zaměřené na „chytré“ informační a řídicí technologie. Je umístěno v průmyslové zóně Jičína jako první centrum tohoto druhu v Jičínském regionu. Jeho zvláštností je mimo jiné i to, že jej neotevřela velká nadnárodní skupina, nýbrž perspektivní, expandující česká firma MICRORISC.

MICRORISC patří mezi přední české technologické firmy. Mírou invence, vyjádřenou například počtem českých, evropských a US patentů, se řadí k nejúspěšnějším v oboru. Vlastní výzkum a vývoj firmy je zaměřen především na bezdrátové technologie. Zakázkový vývoj pro zákazníky ze zahraničí i z České republiky se orientuje převážně na inovace a vývoj elektronických aplikací využívajících bezdrátové technologie a vizualizační ovládací rozhraní.

Při příležitosti otevření centra firma prezentovala některé zajímavé příklady své činnosti:

IQRF Smart House (vlastní technologie MICRORISC): Jde o komunikační technologie pro řízení budov, tzv. „inteligentních či chytrých domů a budov“, která je výsledkem několikaletého projektu MICRORISC a VUT Brno za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Technologie využívá chytré transceiver moduly IQRF s vlastním operačním systémem a umožňuje jakémukoliv elektronickému zařízení komunikovat s ostatními zařízeními, bez nutnosti programování. O této technologii již psal náš portál v rubrice Elektronika – viz článek Oceněno v soutěži Zlatý Amper 2013: bezdrátová technologie IQRF Smart House.

Lokalizace zdravotnických lůžek – Linet: Vlastní bezdrátová technologie IQRF včetně zakázkového vývoje zařízení, která byla předmětem projektu, umožňuje lokalizaci lůžka (tedy i pacienta) v rámci nemocničních areálů. Jako součást centrálního řízení tak zefektivňuje péči o pacienty.

Automotive - Škoda Auto: Dodávka zahrnovala široký sortiment technologických řešení, IQ-Alarmu, prvního inteligentního autoalarmu s dálkovým ovládáním, přes centrální zamykání a řešení stěračových motorů až po momentové klíče pro bezdrátový přenos informací do rodného listu vyráběného vozidla.

Řízení čerpadel uhelné elektrárny – Sigma: Na zakázku byl vyvinut systém naklápění lopatek čerpadla nasazený například v polské elektrárně Jaworzno III (celkový výkon 1,3 GW), který využívá bezdrátovou komunikaci IQRF i grafické ovládací panely v aplikaci s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Magnetoterapeutického přístroje – Biomag: Projekt zahrnoval kompletní vývoj a výrobu nové generace magnetoterapeutických přístrojů pro firmu Biomag s ovládáním přes dotykový displej.

Street Lighting – Industrial Light & Control (ČR), Menolinx (Israel): Předmětem projektu byla bezdrátová technologie MICRORISC, umožňující efektivně řídit veřejné osvětlení.

VCP - Visual Control Panels (vlastní technologie MICRORISC): Jedná se o dotyková ovládací zařízení VCP, která jsou jednou z klíčových výrobkových řad MICRORISCu se širokým spektrem využití v domácí automatizaci, průmyslových řešeních, veřejném osvětlení, monitoringu a měření.

AIS – Automatický inventarizační systém (využití vlastní bezdrátové technologie IQRF): Jde o bezdrátový komunikační systém navržený pro použití v obchodech, nákupních centrech, skladech a logistických centrech. Hlavním účelem je provedení inventarizace předmětů v určitém prostoru, a to bez použití ruční lidské práce. Tento systém byl vyvinut v rámci výzkumného projektu MICRORISC a VUT Brno za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ovládání pohyblivých světel – Robe: Předmětem zakázky byl kompletní vývoj a výroba ovládacího panelu s dotykovým ovládáním pro pohyblivá světla určená pro profesionály, studiová a architektonická osvětlení a pro scénografii. Připravováno je i bezdrátové ovládání světel pomocí technologie IQRF.

Nezbývá tedy než popřát firmě MICRORISC mnoho dalších zajímavých technologických nápadů, dovedených do úspěšného podnikatelského konce.

redakce, s využitím podkladů MICRORISC

Foto: MICRORISC

Přečtěte si také další související články:

Oslon Compact SFH 4710: účinná infračervená LED pro průmyslové aplikace

5.2.2014 Infračervená LED s produktovým označením Oslon Compact SFH 4710 od Osram Opto Semiconductors, uvedená na trh ve druhé polovině ledna 2014, nabízí mnohostranná řešení pro bezpečnostní a průmyslové aplikace a je zajímavá svými užitnými vlastnostmi. Tato infračervená LED s vlnovou délkou světla 850 nm má optický výkon 270 mW při provozním proudu 500 mA. Je konstruována speciálně pro průmyslové využití  


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. 


Polovodičové relé PhotoMOS optimalizované pro proudy do 1 A

13.6.2013 Nový typ polovodičového relé PhotoMOS – CxR10, se kterým přichází na trh Panasonic, patří k úspěšné řadě s nízkými hodnotami kapacity a rezistivity. Speciálně v měřících aplikacích je kladen důraz na malou výstupní kapacitu rozepnutých kontaktů a zároveň na nízké hodnoty odporu při sepnutí při vysokofrekvenční zátěži. 


Detekce osob triangulačním měřením – alternativa pro kamery a snímání teploty

10.6.2013 Počítání zákazníků v obchodech nebo cestujících městské hromadné dopravy přináší technické problémy, a to vzhledem k oblečení, které se liší barvou, materiálem a povrchovou strukturou. Kamery nebo technologie termosnímání jsou velmi přesné a umožňují velmi detailní nastavení parametrů, nicméně integrace je složitý proces s vyššími vstupními investicemi. Zajímavou alternativou jsou optické senzory Panasonic využívající technologii triangulačního měření 


Průlom v bezpečnostní technice: kamera citlivá na 6 tisícin luxu

26.4.2013 Průlomová řešení v bezpečnostní technice představují kamery DINION starlight HD 720p a FLEXIDOME starlight HD 720p RD, které v dubnu 2013 představil jejich výrobce, společnost Bosch Security Systems. Tyto kamery jsou konstruovány pro fungování při extrémně nízké intenzitě osvětlení. Zobrazují ostrý obraz v barvách při intenzitě osvětlení 0,017 lx a černobílý obraz při intenzitě osvětlení 0,0057 lx. Jednoduše řečeno, tyto kamery ukazují barevný obraz tam, kde jiné jsou schopny zobrazit pouze černobílý, a černobílý obraz, kde jiné nezobrazí vůbec nic. 


Revoluce v GPS: Navigování družic na daleké oběžné dráze

20.4.2013 Družice, sloužící k GPS navigaci – například v rámci systému Galileo provozovaného pod Evropskou vesmírnou agenturou ESA – se pohybují na oběžné dráze cca 23 tisíc km od zemského povrchu a zaměřují svůj signál přímo na Zemi. Kromě pozemských uživatelů využívají jejich služby i družice, pohybující se na nižších hladinách, pokud jsou vybaveny GPS přijímačem. Automaticky tak mohou upravovat svoji polohu s minimálními zásahy ze Země. HSA40: první helikoptérový satelitní komunikační systém na světě

11.4.2013 Na konci března 2013 dodala společnost Mitsubishi Electric Corporation první helikoptérový satelitní komunikační systém na světě japonské Agentuře pro požární ochranu a krizové řízení (FDMA). V těchto dnech by měl být systém uveden do provozu poté, co bude jeho mobilní část instalována na vrtulníku tokijské hasičské záchranné služby a pevná část v tokijské hasičské staniciOceněno v soutěži Zlatý Amper 2013: bezdrátová technologie IQRF Smart House

26.3.2013 Na mezinárodní výstavě AMPER 2013 získala čestné uznání v soutěži Zlatý Amper technologie IQRF Smart House pro bezdrátovou komunikaci v budovách od společnosti MICRORISC. Tato technologie je určena výrobcům elektrických či elektronických zařízení, kterým umožňuje rychle, snadno a ekonomicky inovovat stávající zařízení a jejich rozšířením o možnost bezdrátové komunikace je integrovat do větších systémů bez nutnosti programování a bez znalosti RF. Díky tomu se mohou výrobci soustředit na své know-how, bez náročného vývoje bezdrátového řešení. 

 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


Mobilní detekční systém pro ostrahu stíhaček

28.2.2013 Ve chvíli, kdy nadzvukové letouny JAS 39 Gripen dosednou na zem, potřebují hlídat. Kdysi je chránila pozemní jednotka, kterou však v dnešní době nahrazuje moderní a sofistikovaná technika ‒ mobilní detekční systém. IMOTHEB: Projekt pro zdokonalení průmyslových laserů

25.2.2013 Diodové vysoce výkonné laserové systémy pro opracovávání materiálů, jako řezání nebo sváření, hrají v průmyslu stále důležitější roli. Jejich výhodou oproti jiným typům průmyslových laserů jsou nižší provozní náklady, vyšší výkonnost a menší velikost. Tento typ laserů je také stále důležitější při opracovávání optických materiálů. S rozšiřováním jejich použití roste celkový důraz na jejich nákladovou efektivnost. Vývoj v této oblasti se zaměřuje na zvyšování výkonů a zároveň snižování nákladů laserových systémů. 


Projekt MEMS2015: nový přístup k vývoji MEMS

20.2.2013 Mikro-elektromechanické systémy (MEMS) stojí na prahu revoluce: V rámci projektu „Circuit Diagram-Based Design of MEMS for Applications in Optics and Robotics“ (Navrhování MEMS pro aplikace v optice a robotice pomocí obvodového schématu), zkráceně MEMS2015, se připravuje první univerzální metoda pro navrhování MEMS. Ta by měla vyplnit mezeru mezi elektronikou a mechanikou při jejich návrhu, výrobě a následné integraci do produktů.  


Oslon black SFH 4725S: „tajný agent“ od OSRAMu

9.2.2013 Bezpečnostní zařízení v bankách, na hraničních přechodech, ale i ve strojních zařízeních potřebují být vybaveny světelným zdrojem, který může detekovat kamera, ale lidskému oku má zůstat neviditelný. K tomuto účelu se dnes nejčastěji používají LED zdroje se světlem o vlnové délce 850 nm. To však zcela neviditelné není ...->


Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách ...-> 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services