Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách, přičemž budou zcela samy kontrolovat rozjezd, brzdění a zatáčení automobilu. Je o tom přesvědčena společnost Bosch, přední světový výrobce automobilové elektroniky.

Automatické řízení v dopravních zácpách znamená kontrolu systému nad vozidlem při rychlostech 0–50 km/h. První generace takovýchto systémů by mohla přijít do sériové výroby již v roce 2014. Již dnes umí elektronika na automobilu sledovat rychlost vozidla před sebou a přizpůsobovat tomu svoji vlastní rychlost a vzdálenost mezi oběma vozidly. V kombinaci s protismykovým zařízením a s podporou kamer sledujících jízdní pruh a elektromechanickým zatáčením tak tvoří technický základ pro automatické řízení. Je doplněna softwarem, který vypočítá potřebné parametry pro bezpečnou jízdu.

Dalším funkčním krokem je možnost automatické změny jízdního pruhu. K tomu jsou třeba dvě další důležitá zařízení: radar na zádi vozu, který detekuje rychle se přibližující vozidla, a dynamická automapa, dostupná prostřednictvím mobilní komunikace a informující řidiče o aktuální provozní situaci na silnicích. Ačkoliv tedy řidič dále zodpovídá za provoz svého automobilu, je jeho role mnohem méně stresující, protože pouze sleduje činnost automatického řízení.

Pro všechny uvedené funkce automatického řízení společnost Bosch již dodává, nebo plánuje dodávat, potřebná technická zařízení. Patří mezi ně mimo jiné radarový senzor pro velké vzdálenosti schopný detekovat objekty ve vzdálenosti 250 m, nebo radarový senzor pro střední vzdálenosti detekující 160 m vzdálené objekty. Ten by měl být vyráběn od roku 2013 a mít natolik nízké náklady, aby byl zajímavý pro masový trh. Jiným takovýmto zařízením je již vyráběná videokamera s jedním senzorem nebo právě vyvinutá dvousenzorová videokamera detekující objekty ve třírozměrném zobrazení. Tyto kamery umožňují přesně spočítat vzdálenost a směr okolních vozidel, a tím zajistit plně prediktivní nouzové brzdění. A konečně jsou to i ultrazvukové senzory pro citlivé parkování v malých prostorách mezi odstavenými vozidly.

Nejbližším dalším krokem v automatizaci řízení automobilu, který se již technicky připravuje, bude jeho automatické řízení na dálnici, dokud toto řízení nepřevezme „dálniční pilot“ (viz též náš článek Inteligentní silnice v Kalifornii).

Jako výzva automatizační technice zatím stále zůstávají otevřené dvě úlohy: První je jízda mezi městy po regionálních silnicích, pro niž je charakteristický hustý provoz v obou směrech těsně vedle sebe. Druhou je koncepce systému, který by zajistil naprosto spolehlivé fungování automatického řízení v každém z nepřeberného množství dopravních situací, které na silnici mohou nastat.

redakce

Foto: Bosch

Další informace zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Automatizace dopravy:

Projekt DRIVE C2X se chýlí k závěru

28.5.2014 Oficiální prezentací výsledků ve dnech 16. – 17. července 2014 v Berlíně vrcholí evropský výzkumný projekt DRIVE C2X, zaměřený na testování systémů automatické jízdy silničních vozidel v reálných podmínkách. Tento projekt kombinuje komunikaci mezi vozidly (C2C) a mezi vozidly a pevnou technologickou infrastrukturou u silnice a v řídicím zázemí (C2I). Pods: automatická vozítka pro Milton Keynes

31.12.2013 Britské město Milton Keynes ohlásilo veřejnosti v polovině prosince 2013, že hodlá zavést pro dopravu cestujících v centru města plně automatickou technologii malých elektrických vozidel, označovaných anglickým výrazem „pod“ (lusk). Dvacet těchto podů by mělo být ve zkušebním provozu od roku 2015 a plný provoz stovky podů je plánován na rok 2017. Ačkoliv technologie pro pody nebyla zatím oficiálně vybrána, s největší pravděpodobností bude založena na konceptu EN-V společností General Motors a Segway (viz foto) 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Innovia Monorail 300: automatický monorail pro MHD

14.6.2013 Prvním dopravním systémem na světě, který v městské hromadné dopravě využívá technologii Bombardier Innovia Monorail 300 – monorail s provozem bez strojvedoucích, se stane linka 15 v Sao Paulu, nazývaná též Stříbrná linka nebo Expresso Tiradentes. Na světovém kongresu UITP v Ženevě na konci května 2013 bylo tomuto projektu uděleno ocenění „Intermodální inovace“ 

 


Testování automatického řízení automobilu na německých silnicích

8.5.2013 Jako další krok k praktickému uplatnění technologií pro automatické řízení automobilů (viz článek Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti v rubrice Automatizace dopravy) přikročila společnost Bosch k ověřovacím testům v provozu na německých dálnicích. Inteligentní silnice v Kalifornii

12.12.2012 Je známo, že propustnost jednoho silničního pruhu neroste monotónně s rychlostí v něm jedoucích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat mnohem větší rozestup mezi vozidly. V nedávné době se na University of California v Berkeley vynořila myšlenka zvětšit propustnost silničního pruhu tím, že řidič bude nahrazen automatickým zařízením, které bude udržovat směr a konstantní vzdálenost od předchozího vozidla. ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services