Přečtěte si:  Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII


Pozvánky na akce


Stalo se


Světová novinka Rittal RiMatrix S poprvé v České republice

25.4.2014 Světovou novinku v oblasti řešení datové infrastruktury RiMatrix S představila společnost Rittal poprvé na veletrhu CeBIT 2013. Dne 23. – 25. dubna 2014 měli možnost RiMatrix S shlédnout také odborníci v České republice, a to v rámci celoevropské roadshow, kterou společnost Rittal odstartovala začátkem dubna 2014.

RiMatrix S je kompletní a plně funkční datové centrum s krátkou dodací lhůtou pro co nejrychlejší výstavbu podnikové IT infrastruktury. Tato alternativa k individuální výstavbě datových center přesvědčí předkonfigurovanými a vzájemně sladěnými moduly s definovaným výkonem a vysokou energetickou účinností. Řešení bylo projektováno s ohledem na požadavky malých a středních firem (SME), které mohou profitovat z krátké dodací lhůty a možnosti snadného přizpůsobení stávající stavební infrastruktuře. Harmonicky sladěný celek tvoří rozváděče, chlazení, přívod a rozvod proudu i nezbytný monitoring datového centra. Díky využití standardizovaných modulů pro datová centra a dokonale sladěných komponent dosahuje RiMatrix S velmi nízké hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness), a to až 1,15.

Pro dosažení co největší možné hustoty serverových a síťových prvků vyvinul Rittal nový systém klimatizace nazvaný Zero-U-Space Cooling Systém (ZUCS), který je zapuštěn do dvojité podlahy. Tepelné výměníky vzduch/voda jsou umístěny pod serverovými rozváděči. Ventilátory tak ženou chladný vzduch otvory v podlaze přímo před servery. Standardní dveře a bočnice by bránily průchodu chladného vzduchu, proto se u RiMatrix S montují jen rámy rozváděčů. Oblasti proudění chladného a teplého vzduchu jsou důsledně odděleny pomocí příček mezi rámem rozváděče, stropem a 19″ rovinou. Vysoká spolehlivost je zajištěna i z pohledu chlazení, a to díky systému zálohování n+1.

Zaostřeno na potřeby zákazníků  

Také v oblasti záložního napájení se Rittal snažil vyjít co nejvíce vstříc potřebám zákazníků. Napájení a napájecí rozvody jsou v systému RiMatrix S předkonfigurovány. Zákazník může použít buď svoji vlastní UPS jednotku, nebo doinstalovat novou UPS. Rozvod napětí je navržen ve dvou větvích, A a B, větev B je zálohována. Použitá UPS má formu zásuvného modulu a vyhovuje principům zálohování n+1. Napájecí jednotka „Rittal PDU manager“ (Power Distribution Unit) umožňuje měření spotřeby až k zásuvce. Kompletní monitoring zajišťuje systém CMC III (Computer Multi Control III), který se skládá z jednotky procesoru a až 32 senzorů pro měření fyzikálních veličin, jako je teplota nebo vlhkost, a detektorů, např. pro výskyt kouře. Naměřené veličiny zobrazuje program RiZone. Prostřednictvím tohoto SW může také administrátor v případě potřeby zasáhnout. Volitelně lze dodat také hasicí přístroj pro serverové moduly.

Snadno sestavíte větší celky

Nejmenší varianta RiMatrix S s obchodním názvem Single 6 se skládá ze šesti rozváděčů pro umístění serverů a jednoho přídavného rozváděče pro síťové technologie. Větší varianta, Single 9 má devět serverových rozváděčů. Velmi důležitá je možnost snadné kombinace modulů s většími jednotkami: buď v zrcadlovém uspořádání, kde se vytvoří společné studené a teplé zóny, nebo za sebou do delších řad.

RiMatrix S je vhodný jak pro vytvoření datového centra v budovách, tak pro instalaci do terénu v kontejneru. Novinka společnosti Rittal umožňuje také snadné rozšíření stávajících datových center a umístění všech rozváděčů do jednoho zabezpečeného prostoru.

Návrh datového centra

Doposud byly návrh a výstavba datového centra záležitostí na několik měsíců. S modulárním standardizovaným datovým centrem RiMatrix S od Rittalu to jde mnohem rychleji. Uživatel si může sám pomocí konfigurátoru RiMatrix S Selector v pouhých sedmi krocích vytvořit konfiguraci svého nového datového centra a rovnou si ho objednat. Konfigurátor zahrnuje devět klimatických pásem, a je tak přizpůsoben požadavkům zahraničních klientů. Aplikace je dostupná pro operační systémy Android a iOS v angličtině a v němčině.  Je k dispozici na webové stránce RiMatrix S zde


Tahač s kontejnerem s vestavěným centrem RiMatrix S bude na cestě po Evropě až do listopadu 2014. Zhruba 17 000 km dlouhá trasa vede přes 16 zemí od Ženevského jezera ve Švýcarsku přes střední a východní Evropu do severských zemí a pak pokračuje na slunný jih. Na závěr sezóny v listopadu zavítá RiMatrix S do Irska. Návštěvníci v mnoha zemích včetně České republiky se tak mohou na vlastní oči přesvědčit, jak řešení sestavené ze standardizovaných modulů splňuje požadavky na bezpečnost investic, energetickou efektivitu a flexibilitu IT infrastruktury.

První objednávku standardizovaného datového centra RiMatrix S obdržela společnost Rittal ze zámoří. Zákazníkem je Orion, významný dodavatel elektřiny na Novém Zélandu, který hodlá využít nové datové centrum pro zajištění stabilnějších dodávek elektřiny obyvatelům oblasti Christchurch. Společnost Orion zásobuje elektřinou okolo 400 000 obyvatel. Provoz a řízení sítě už od roku 2011 zajišťuje IT infrastruktura od Rittalu. Pro další zvýšení spolehlivosti dodávek pro obyvatele oblasti Christchurch nyní Orion buduje záložní datové centrum. Vzhledem k tomu, že jde o seizmickou oblast, bylo pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu vybráno kontejnerové řešení RiMatrix S ve variantě Single 9, která zahrnuje osm serverových rozváděčů a jeden rozváděč pro síťové technologie. Chlazení využívá řešení Zero-U-Space Cooling System (ZUCS). Tepelné výměníky vzduch/voda jsou umístěny pod serverovými rozváděči do zdvojené podlahy, takže neubírají žádný prostor pro instalaci serverů.

Na český trh by datové centrum RiMatrix S mělo být uvedeno během dvou až tří měsíců 2014.

Rittal Czech, s.r.o. a redakce Proelektrotechniky.cz

Foto 3 a 4: Rittal

Foto 1 a 2: archiv redakce

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také další související články:

Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. Požadavky pro návrh chlazení elektrických rozváděčů

3.2.2014 V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí


Nový systém podstavců pro rozváděčové skříně – montáž bez použití nářadí

29.10.2013 Montáž podstavců z ocelového plechu vyžaduje určitý čas. Výrazně vyšší tempo při instalaci rozváděčových skříní nyní přináší nový systém podstavců Flex-Block vyvinutý firmou Rittal. Novinka z odolného plastu je zajímavá především díky rychlé montáži bez použití nářadí. Rozsáhlé příslušenství navíc dělá z podstavce funkční prostor. 

 


Rittal – The System: Úspory energie v datovém centru

2.9.2013 V souvislosti s úsporami energie v datovém centru se čtenáři vybaví především vícejádrové procesory, SSD disky a Blade servery. Přitom stejně efektivní, ne-li dokonce účinnější, jsou jednoduché konstrukční změny v datovém sále v podobě uzavření tzv. mezirackové uličky. Správně umístěné stěny a stropní prvky dokážou snížit zatížení chlazení o více než 10 %. Společnost Rittal přichází s promyšleným konceptem Rittal – The System, který poskytuje řešení v oblasti IT infrastruktury, včetně jejího napájení a chlazení. 


Modulární sejfy RITTAL: systémově testovaná bezpečnost

1.8.2013 Rittal jako významný dodavatel IT infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti „Modulsafe Extend“ také nově navržený „Modulsafe Level B“ pro spolehlivou základní ochranu. Oba modulární sejfy představují bezpečnostní řešení ověřené nezávislými zkušebnami. V případě použití těchto sejfů není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Díky modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst.

Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. 


Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 

 

 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services