Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Od problému k řešení pomocí IoT: příklad správy majetku Railrental ze Švýcarska

4.8.2023 Internet věcí (IoT), tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, nachází stále více uplatnění v rozmanitých oblastech průmyslu a služeb. Názorným příkladem je projekt správy železničních stavebních vlaků, jehož dodavatelem byla švýcarská telematická společnost Gothard Handels AG a příjemcem leasingová společnost Railrental. Tento projekt získal ocenění Mezinárodní projekt IoT roku 2022 a odborné veřejnosti byl blíže představen koncem července 2023.

Vymezení problému

Railrental provozuje leasing vozidel pro železniční stavební vlaky včetně motorových drezín (viz foto) a rozmanitých nákladních vagónů, ale nevlastní je. Jejich vlastníky jsou stavební společnosti, které je v daném okamžiku nepotřebují. Je tu tedy třístranný smluvní vztah mezi vlastníky vozů, jejich uživateli a společností Railrental.

Všichni tito tři partneři potřebují vědět, kde se tato vozidla právě nacházejí. Platí to zejména tehdy, kdy je třeba dohledat chybějící vůz. Tři nezávislé subjekty tedy potřebují svůj přístup k datům o sledování dopravních prostředků v reálném čase.

Po technické stránce je tato úloha komplikovaná ještě jedním aspektem: Nákladní vozy nedisponují vlastním zdrojem elektrické energie, který by napájel sledovací hardware.

Technické řešení

Jako první bylo třeba nalézt nejvhodnější systém konektivity propojených zařízení.

Jako nejvhodnější síť IoT zvolil Gotthard Handels AG síť LoRa provozovanou společností Swisscom, která pokrývá 97 % švýcarského obyvatelstva. LoRa (z anglického long range, tedy velká vzdálenost) funguje na principu rozptýleného spektra modulačních zařízení.

Síť LoRa používá nízkoenergetický komunikační protokol LoRaWAN, který umožňuje přenos dat na dlouhé vzdálenosti.

Po tomto definování systému konektivity bylo třeba zvolit vhodné technické vybavení pro sledování vozů – trackery. Za daných podmínek zvolil dodavatel trackery Comtac LoRaWAN. Tyto trackery jsou vybaveny bateriemi o provozní životnosti 4 – 5 let, což řeší problém dodávky energie pro vozidlový hardware, a jsou již integrovány do sítě Swisscomu.   

Data z trackerů jsou po výše uvedené síti přenášena do sledovací platformy Wialon. Pomocí této platformy je dnes ve světě sledováno cca 3,5 miliónu vozidel. Jejím charakteristickým rysem mimo jiné je, že je hardware-agnostická – lze k ní tedy přistupovat pomocí různých zařízení.

Vialon data z trackerů zpracuje a zobrazuje všem třem partnerům, tedy vlastníky vlaků, jejich uživatelům a společností Railrental. Intuitivní uživatelské rozhraní zde umožňuje získat okamžité informace z provozu. Sledování vozů v reálném čase přitom zajistí, že žádný z nich nechybí. Informace jsou rovněž zpracovávány ve formě reportů a upozornění. Platformu Vialon se všemi jeho funkcionalitami lze přitom využívat prakticky z jakéhokoli elektronického zařízení, stačí jen několik kliků myší nebo poklepů po dotykové obrazovce.   

Přínosy

Díky tomuto řešení využívajícímu internet věcí došlo ke zlepšení kvality služeb Railrentalu a zároveň k zlepšení transparentnosti, a tím zefektivnění, jeho podnikových procesů.

Všichni tři partneři nyní mohou rychle a jednoduše zjistit, kde se v každém okamžiku daný konkrétní vůz nachází. Není třeba si mezi sebou navzájem předávat dotazy na nenalezený vůz. Také není třeba riskovat, že některý vůz takříkajíc zmizí ze sítě, dokud ho někdo někde fyzicky neobjeví.

Tento projekt může být inspirující i pro jiné soukromé a veřejné organizace, provozující park dopravních prostředků a mobilních strojů, například stavební techniky.   

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © DVV Media International

Další informace zde

Přečtěte si také:

REM v Montrealu: Další automatická městská rychlodráha s technologií CBTC zahájila provoz

1.8.2023 Technologie CBTC, která se předpokládá i pro novou linku pražského metra D, dnes představuje nejužívanější řídicí a zabezpečovací systém pro městské rychlodráhy, ať už s přítomností řidiče nebo plně bezobslužné. Nejnovější městskou rychlodráhou s tímto systémem je Montrealská Réseau Express Métropolitain (REM), česky Expresní metropolitní síť, jejíž první úsek byl uveden do provozu na konci července 2023. 


Dobrá praxe z Prahy: monitoring mikroklimatu a sdílení získaných dat na platformě Golemio

31.7.2023 Efektivnější plánování městské výstavby i snadnější údržba mobiliáře a zeleně díky sledování mikroklimatu v Praze. To je cílem pilotního projektu monitoringu mikroklimatických parametrů v městském prostředí, za kterým stojí městská společnost Operátor ICT (OICT). Výsledky měření nyní veřejně zpřístupnila v červenci 2023 v datové platformě Golemio pro všechny zájemce.


Ostrovní energetice Irska pomáhají české systémy v razantním zvýšení podílu obnovitelných zdrojů

27.7.2023 Ostrovní země Irsko hodlá být světovým lídrem obnovitelné energetiky. Do roku 2030 plánuje pokrýt 80 % spotřeby větrnými a solárními elektrárnami. Místní operátor přenosové soustavy EirGrid proto musí elektrickou síť včas připravit na tuto novou realitu. Jelikož Irsko dnes využívá energii z obnovitelných zdrojů (OZE) jen asi 40 %, musí během příštích 8 let podíl zdvojnásobit. K tomu napomohou systémy RESS a RMT od české společnosti Unicorn.


Plzeňské drony pomáhají záchranným složkám, ocenili je i němečtí partneři

25.7.2023 Letecké práce v terénu, možnosti bezpilotních letounů a především fungování vlastních aplikací předvedl ve druhé polovině července 2023 tým Drony SIT na instruktáži hasičům v Domažlicích. Zúčastnili se jí hasiči i z Bavorska, pro které to bylo první setkání s dronaři ze Správy informačních technologií města Plzně. 


První 5G síť pro železnici je v přípravě pro testování na soukromé trati AŽD Praha

20.7.2023 Společnost AŽD zahájila v červnu 2323 ve spolupráci s firmou CETIN stavbu první 5G sítě výhradně pro železnici na své vlastní trati Kopidlno – Dolní Bousov. Jde o vysokokapacitní datovou síť, která bude na takzvané Kopidlnce využívána především pro testování autonomního provozu vlaků bez strojvedoucích. Její zprovoznění je plánováno na přelomu září a října 2023.


Moderní metro uprostřed historie: stanice Venezia na lince C římského metra

3.7.2023 O Historické památky, muzea, archeologická výjimečnost, nepřetržitý tok turistů a hloubka až 45 metrů pod povrchem. To vše jsou výzvy, kterým čelí stavba stanice Venezia plně automatické linky C římského metra, která byla zahájena v červnu 2023. Stanice Venezia je součástí západního prodloužení automatické linky C.


Vytvářejí obraz podzemí bez jediného kopnutí – moderní detekční metody v akci

27.6.2023 V červnu 2023 proběhlo v Birminghamu neinvazivní mapování pro prodloužení středoanglické lehké tramvajové dráhy West Midlands Metro. Mapování prováděla Colas Rail, mezinárodní společnost působící v oboru kolejové infrastruktury, pomocí detekční technologie izraelské inovační firmy Exodigo. Tato technologie stojí rozhodně za bližší pohled. 


Nové vlaky vídeňského metra: příprava na provoz bez strojvedoucích, informace pro cestující v reálném čase

23.6.2023 Na linku U3 vídeňského metra provozovaného městským dopravním podnikem Wiener Linien vyjely v polovině června 2023 po více než dvou letech testování nové vlaky typu X-Wagen od Siemens Mobility. V provozu bez strojvedoucích využívajícím technologii CBTC by se měly objevit v příštích letech na nově budované lince U5.


Město Kroměříž sází na diesel-hybridní pohon autobusů ve fázi před plnou elektrifikací

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services