Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
RaDron umí účinně detekovat zdroje radioaktivity včetně pohyblivých, ve vnějším prostředí i v interiérech

27.11.2023 Na konci října 2023 byla odborná veřejnost seznámena s výsledky výzkumného projektu RaDron. Pokročilý autonomní dron z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT (viz foto), osazený unikátními částicovými detektory pražské společností ADVACAM, umožní účinně detekovat zdroje radioaktivity, včetně těch pohyblivých.

Záchyty neznámých zdrojů radiace    

Mezi široké kompetence ÚJV Řež patří i řešení záchytů neznámých zdrojů radiace. Detekce radionuklidových zdrojů přitom může být někdy velmi problematická. Rychlost jejich dohledání a zajištění je však klíčová pro ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí.

Řešení záchytů neznámých zdrojů radiace může souviset s běžnou radiační situací i s mimořádnými událostmi, například při požárech radiologických zařízení, pátrání po odcizených zdrojích radiace, nehodách při převozu radioaktivního materiálu nebo skenování rozsáhlých oblastí.

Následná identifikace radionuklidů, určení jejich aktivity a případná likvidace už se odehrává v bezpečném prostředí pracoviště ÚJV v Řeži. Nová metoda lokalizace může v budoucnu usnadnit i práci specializovanému týmu ÚJV Řež, který nálezy zdrojů ionizujícího záření řeší.

Projekt RaDron a jeho technologie

Cílem tři roky trvajícího projektu RaDron, financovaného Technologickou agenturou ČR, bylo ověřit novou metodu, jak co nejrychleji objevit stojící nebo i pohybující se zdroje radiace. V rámci projektu bylo experimentálně prokázáno, že detektor, připojený k autonomnímu dronu, zvládne na ploše 1000 m2 do dvou minut spolehlivě lokalizovat vzorek radioaktivního Cesia-137.

Důležitým partnerem projektu přitom byl, vedle výše uvedených organizací, také český metrologický institut ČMI, který poskytl zdroj ionizujícího záření pro všechny zkoušky. Zároveň prováděl nezbytné matematické simulace pro optimalizaci detektoru.

Jádrem technologie RaDron jsou čipy Timepix3, které poskytují systému kompletní sadu informací o každé zachycené částici radiace. To z nich dělá mimořádně účinný nástroj pro dozimetrii a pro popis radiačního pole.

Čip navíc může fungovat jako takzvaná Comptonova kamera, která dokáže určit směr, odkud částice na senzor dopadají. To znamená, že není třeba systematicky pročesávat celý prostor. Dron může zamířit rovnou k cíli.

Prototyp zařízení vyvinutý ve spolupráci s českými firmami je již hotový a připravený pro nasazení u koncového zákazníka.

Co dokáže RaDron

Oproti současným dozimetrickým systémům může RaDron s palubní umělou inteligencí využívat kombinaci malého rozměru a velké mobility, takže zdroj hledá velmi rychle i v obtížně přístupných terénech. Detekční technika je schopna zachytit a identifikovat jednotlivé částice záření v reálném čase. Díky tomu RaDron umožňuje naleznout zdroj záření výrazně efektivněji, než je to možné dnes, a to při nesrovnatelně nižších pořizovacích nákladech.

Na rozdíl od dnes běžné dozimetrické technologie umí tyto malé senzory určit nejen přítomnost radiace ale také směr, odkud záření přichází. Tato schopnost hledání násobně urychluje. Bylo také prokázáno, že možnost nasazení týmu spolupracujících dronů umožňuje přesně lokalizovat i pohybující se zdroj záření, což je se současnou technologií velmi obtížné a ve spoustě případů prakticky nemožné.

RaDron může být nasazen ve vnějším prostředí i v interiérech budov. Zde všude umí pomoci například při řešení následujících problémů:

•    nehody při převozu radioaktivního materiálu,

•    požáry na radiologických odděleních nemocnic,

•    jaderné havárie,

•    pátrání po ukradených zdrojích radiace,

•    systematické skenování zájmových oblastí a tvorba radiačních map,

•    identifikace typu zdroje radiace,

•    monitorování změn radiační situace.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © ÚJV Řež

Další informace zde

Přečtěte si také:

Evropsko-japonská mise EarthCARE pomůže lépe porozumět roli mraků při změnách klimatu

8.11.2023 ESA a japonská kosmická agentura JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) se připravují na vypuštění družice EarthCARE. Půjde o významný mezník v dálkovém průzkumu Země. O podrobnostech byla naše odborná veřejnost informována v listopadu 2023. 


Jako české ambiciózní vesmírné mise byly vybrány projekty AMBIC a QUVIK

6.10.2023 Rozhodl o tom ve druhé polovině září 2023 na Ministerstvu dopravy (MD ČR) výbor řídící Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poskytne vesmírným aktivitám z ČR. Právě v rámci tohoto projektu jsou připravovány české samostatné kosmické ambiciózní mise. Ambiciózní proto, že jde o řádově komplexnější aktivity, než ty, co byly dosud v ČR v oblasti kosmických aktivit realizovány. 


Dobrá praxe z Prahy: monitoring mikroklimatu a sdílení získaných dat na platformě Golemio

31.7.2023 Efektivnější plánování městské výstavby i snadnější údržba mobiliáře a zeleně díky sledování mikroklimatu v Praze. To je cílem pilotního projektu monitoringu mikroklimatických parametrů v městském prostředí, za kterým stojí městská společnost Operátor ICT (OICT). Výsledky měření nyní veřejně zpřístupnila v červenci 2023 v datové platformě Golemio pro všechny zájemce.


Vytvářejí obraz podzemí bez jediného kopnutí – moderní detekční metody v akci

27.6.2023 V červnu 2023 proběhlo v Birminghamu neinvazivní mapování pro prodloužení středoanglické lehké tramvajové dráhy West Midlands Metro. Mapování prováděla Colas Rail, mezinárodní společnost působící v oboru kolejové infrastruktury, pomocí detekční technologie izraelské inovační firmy Exodigo. Tato technologie stojí rozhodně za bližší pohled. 


HardPix: radiační detektor od české firmy byl vynesen na oběžnou dráhu

19.6.2023 Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynesla do vesmíru 12. června v 23:35 středoevropského času radiační detektor, spektrometr HardPix. Připojí se k detektoru SATRAM, který na oběžné dráze Země úspěšně funguje již vice než 10 let a na kterém také ÚTEF ČVUT spolupracoval s BD Sensors. 


Širokopásmová družice JoeySat: 5G ve vesmíru pro příští generace

6.6.2023 Do vesmíru se koncem května 2023 vydala pokročilá širokopásmová družice, která bude demonstrovat 5G připojení příští generace poskytováním vysokorychlostních internetových služeb. Družice schopná měnit vysílací pásmo, která je pojmenovaná JoeySat po klokaním mláděti, bude využitá pro spojení tisíců lidí na lodích na mořích, v letadlech nebo při dalekých cestách. 


Družice projektu Eurostar Neo dospěla na svoji operační dráhu pomocí elektrického pohonu

19.5.2023 První družice projektu Eurostar Neo postavená v rámci partnerského projektu ESA Neosat (Neosat Partnership Project) dokončila zvyšování oběžné dráhy pomocí elektrických motorů. V polovině května 2023 dosáhla své pozice na geostacionární dráze ve výšce nějakých 36 tisíc kilometrů nad Zemí. 


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services