Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Aliro: snadné řízení přístupu přes internet pro malé a střední podniky

31.10.2014 Společnosti Siemens uvádí na trh nový systém kontroly vstupu Aliro, který se vyznačuje jasně strukturovanou systémovou architekturou s uživatelsky přátelským softwarem a mobilními aplikacemi. Díky své flexibilní koncepci obsluhy může být systém ovládán v podstatě z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu.

Každé dveře v systému Aliro mají jednu jednotku kontroly vstupu (přístupový bod). Pro firmy je tak mnohem snazší navrhnout strukturu systému a odhadnout náklady na pořízení. Přístupové body se navíc mohou používat jako záznamové stanice. Systém Aliro je vhodný pro malé až středně velké podniky, jako jsou maloobchodní prodejny, zdravotnická střediska, kanceláře apod., vyžadující jednoduchý systém kontroly vstupu, který může spravovat až 512 dveří, 10 000 uživatelů a 100 000 karet.

Systém Aliro může využívat stávající IP síť u dveří, nebo jej lze kabelově připojit do struktury RS485. V případě potřeby může firma provádějící instalaci snadno upravit standardní konfiguraci systému kontroly vstupu tak, aby bylo možné vyhovět specifickým uživatelským požadavkům. Pokud však uživatel nevyžaduje přizpůsobení, jsou přístupové body při dodání přednastaveny, aby bylo zajištěno co nejrychlejší uvedení do provozu.

Systém Aliro využívá nejmodernější generaci čteček karet MiFare od společnosti Siemens. Ty jsou vybaveny integrovaným OLED displejem, na kterém se zobrazují aktuální hlášení a instrukce podle oprávnění uživatele, což umožňuje přímou interakci s držitelem karty. Uživatelské rozhraní je k dispozici v jedenácti evropských jazycích. Systém Aliro je kompatibilní se všemi běžnými technologiemi čteček karet na trhu. Podporuje nejen lokální integraci s PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), ale obsahuje také ochranné funkce bránící zneužití.

Software Aliro funguje na bázi internetové aplikace, stačí jej nainstalovat jen na jeden počítač. Programové vybavení automaticky detekuje zařízení a protože je instalace založená na IP, přiřazuje jim síťové adresy. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je konfigurace programového vybavení rychlá a snadná.

Oprávnění uživatelé mohou monitorovat a spravovat systém Aliro odkudkoli pomocí standardního webového prohlížeče. K dispozici jsou také speciální aplikace pro chytré telefony. Tyto mobilní aplikace mají moderní, intuitivní uživatelské rozhraní a podporu pro všechny hlavní funkce, jako je monitorování dveří a alarmových systémů, odblokování dveří a správu uživatelů.

Siemens, redakčně upraveno

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Inteligentní prostředí pro špičkové výpočetní centrum v Curychu

18.7.2014 Curyšské kompetenční centrum pro IT (OIZ) sídlí v budovách, které se pokládají za nejmodernější, nejbezpečnější a co do energetické náročnosti nejdokonalejší zařízení svého druhu v Evropě. Bezpečnost lidí i vybavení v nich zajišťuje ucelený systém dodaný kompletně společností Siemens, který integruje snadno ovladatelné systémy protipožární ochrany, zabezpečení a automatického řízení technických zařízení v budově. S podrobnostmi tohoto řešení seznámil Siemens v červenci 2014 i českou odbornou veřejnost. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Horrem: první evropská uhlíkově neutrální železniční stanice v provozu

14.7.2014 Nové nádraží ve čtvrti Horrem města Kerpen v německém Porýní-Vestfálsku se na konci června 2014 stalo první uhlíkově neutrální železniční stanicí v Evropě. Jeho energetické hospodářství bylo vybudováno v rámci programu DB – Německých drah s názvem Grüner Bahnhof (Zelené nádraží). 


Dvojité detektory pohybu Siemens snižují riziko falešných poplachů

7.7.2014 V červnu 2014 představila společnost Siemens odborné veřejnosti detektory pohybu řady Magic PDM-IXx12/T a PDM-IXx18/T. Zvláštností těchto detektorů je, že kombinují pasivní infračervené a mikrovlnné signály, čímž dosahují značné přesnosti detekce pohybu v kontrolované zóně a snižují riziko falešných poplachů. S pomocí zdokonaleného algoritmu Siemens Matchtec jsou přijímané infračervené a mikrovlnné signály od pohybujících se objektů vyhodnocovány multikriteriální analýzou 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


Odolné čtečky karet pro kontrolu vstupu do budov

27.12.2013 Společnost Siemens představuje nové čtečky karet AR10S-MF/AR40S-MF, které jsou určeny pro systém kontroly vstupu SiPass integrated. Tyto čtečky jsou kompatibilní s kartami Mifare Classic, Mifare Plus a Mifare DESFire EV1. Při použití v kombinaci s kartami Mifare Classic a Mifare DESFire EV1 je při komunikaci mezi kartou a čtečkou využívána pokročilá metoda šifrovaní. Šifrována může být i veškerá komunikace mezi čtečkou a hostitelským systémem, díky tomu lze dosáhnout skutečně mimořádně vysoké úrovně zabezpečení. Čtečky karet jsou také připraveny k použití standardů NFC (Near Field Communication). 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Průlom v bezpečnostní technice: kamera citlivá na 6 tisícin luxu

26.4.2013 Průlomová řešení v bezpečnostní technice představují kamery DINION starlight HD 720p a FLEXIDOME starlight HD 720p RD, které v dubnu 2013 představil jejich výrobce, společnost Bosch Security Systems. Tyto kamery jsou konstruovány pro fungování při extrémně nízké intenzitě osvětlení. Zobrazují ostrý obraz v barvách při intenzitě osvětlení 0,017 lx a černobílý obraz při intenzitě osvětlení 0,0057 lx. Jednoduše řečeno, tyto kamery ukazují barevný obraz tam, kde jiné jsou schopny zobrazit pouze černobílý, a černobílý obraz, kde jiné nezobrazí vůbec nic. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services