Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Ovíjení optických kabelů: pilotní projekt EG.D prověří zrychlení a zefektivnění přenosu dat po silovém vedení v náročném terénu

16.2.2023 Pro pilotní projekt datového propojení u Studené na Jindřichohradecku použila společnost EG.D, člen skupiny E.ON, v Česku stále ještě neobvyklou metodu ovíjení optických kabelů kolem vodiče. Tato metoda je vhodná pro vedení v dobrém technickém stavu, u nichž není v blízké době uvažováno o rekonstrukci. Odborná veřejnost byla s tímto postupem seznámena koncem ledna 2023.

Optické kabely zrychlují komunikaci

Společnost EG.D aktuálně rekonstruuje 42 linek, na které se instalují optické kabely. Jimi hodlá EG.D propojit primární rozvodny a zrychlit komunikaci mezi síťovými prostředky. Vlastní optická síť také umožní energetikům být nezávislí na externích dodavatelích.

Standardně společnost EG.D používá dva druhy instalace optických kabelů. Jedním z nich je podvěšení pod stávající vedení, a druhým je pak možnost instalace konzole typu čtyřvodič, která má jednu část připravenou právě pro optické kabely.

Metoda ovíjení

Při užití metody ovíjení je kabel ve speciální fólii ovinut kolem vodiče a nebude potřeba stavět žádné dodatečné stožáry, aby linka zátěž zvládla. Odpadá i případné projednávání stavebních úprav, které jsou s jinými postupy spojeny. Ve srovnání s ostatními způsoby instalace optického propojení je proto takovéto řešení efektivnější i ekonomičtější.

S ovíjením kabelů už má EG.D zkušenosti. V roce 2020 podobným způsobem propojila rozvodnu Hrušovany se spínací stanicí Hostěradice na Znojemsku. Na Vysočině se ale zaměřuje na složitější terén.

Stejně jako před třemi roky i nyní bude na práce dohlížet specializovaná společnost AFL z Velké Británie, která se podobnými instalacemi zabývá.

Využití ovíjení na lince mezi Telčem a Počátkami

Optický kabel je nyní instalován na lince vedení VN 22 kV mezi Telčem a Počátkami. Společnost EG.D chce pro tuto lokalitu, kde na 30 kilometrech linka vedení prochází těžkým terénem, překlenuje rokle a překonává i vodní překážky, zvolit inovativní metodu ovíjení.

Ovíjení optického kabelu společnost rozdělila do dvou etap. V té první si na zhruba 1,5 km dlouhém úseku vyzkouší chování tohoto typu instalace optických kabelů v náročném prostředí Vysočiny. Později během roku 2023 je v plánu nainstalovat zbylých 28,5 km. Data, která tím EG.D získá, budou do budoucna důležitá pro další rozšíření tohoto postupu.

Cílem tohoto projektu je lepší a bezpečnější propojení datových linek mezi východní a západní části distribučního území EG.D. Přitom bude ověřeno chování využité technologie ve vyšší námrazové oblasti a výdrž ovinutého kabelu při vyhřívání dané linky, které se k odstranění námrazy využívá.  

Investice do ovíjení se pohybuje kolem 19 mil. Kč.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Umělá inteligence včas rozpozná nebezpečí smyku na kolejích

10.2.2023 Listí na kolejích snad může laikovi připadat poetické. Ve skutečnosti však znamená významné ohrožení provozu a bezpečnosti jízdy vlaků kvůli nižší adhezi na styku kovového kola s kovovou kolejnicí. Pro předvídání a řešení takovýchto rizikových situací s využitím umělé inteligence probíhá v roce 2023 ve Velké Británii výzkumný projekt. 


Inteligentní veřejné osvětlení v Eichenzellu pro bezpečí, efektivnost i moderní technologie

9.2.2023 Veřejné osvětlení a jeho energetické hospodářství se nabízí jako víceúčelová infrastruktura pro inteligentní technologie v rámci smart cities. Příkladem je německé město Eichenzell, které má ambice se díky tomu stát chytrým městem připraveným na budoucnost. V prvních měsících roku 2023 zde byl realizován projekt, který díky inteligentnímu veřejnému osvětlení umožní městu širokopásmovou konektivitu pro využití internetu věcí (IoT) a do budoucna i 5G.


Satelitní navigace NavCom podpoří bezpečnost českých vlaků, samostatně i spolu s ETCS

12.1.2023 Česká společnost Betrian Group spolupracuje s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a s agenturou s EUSPA na vývoji technologií pro varování před nebezpečnými situacemi s využitím satelitních systémů. Na začátku roku 2023 byla odborná veřejnost seznámena s jejím systémem sekundárního zabezpečení vlaků NavCom, který může i v budoucnu vhodně doplňovat evropský zabezpečovací systém ETCS na celostátních tratích. 


Plzeňským hasičům pomůže s hašením v uzavřených prostorách dron

11.1.2023 Hašení v uzavřených prostorách je z řady důvodů pro hasiče komplikované. Pomoci by jim mohl speciálně vybavený dron. Na vývoji takovéhoto speciálního bezpilotního letounu spolupracují Drony SIT Správy informačních technologií města Plzně s odborníky z ČVUT a společnosti Fly4Future. Veřejnost s ním seznámily v prvním lednovém týdnu 2023.


Česká družice SOVA pomůže lépe předpovídat počasí

4.1.2023 Zpřesnit klimatické modely a předpovědi extrémního počasí, jako jsou přívalové deště, bouřky, silný vítr nebo tornáda, to je jedním z hlavních cílů nové české družicové mise SOVA, o níž byla odborná veřejnost informována na sklonku roku 2022. Satelit bude zkoumat procesy ve středních a vyšších vrstvách atmosféry, které dosud nebyly dostatečně studovány a popsány. Název mise SOVA je zkratkou pro družicové pozorování vln v atmosféře (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere). Jejím hlavním vědeckým cílem bude zkoumat procesy ve středních a vyšších vrstvách atmosféry 


Technologie LiFi v berlínské škole

11.11.2022  Technologie LiFi pro přenos dat pomocí světla nachází uplatnění mj. ve školách. Na začátku listopadu oznámil a společnost Signify (dříve Philips Lighting), která je hlavním protagonistou této moderní technologie, seznámila odbornou veřejnost s projektem LiFi v prestižní berlínské škole Freie Waldorfschule.


Indukční smyčky pomáhají nedoslýchavým v barcelonské městské dopravě

4.11.2022  Lidé, kteří kvůli špatnému sluchu musí používat elektronické pomůcky, čelí řadě složitých situací. Patří k nim mimo jiné špatná slyšitelnost při dálkové komunikaci přes mikrofon a reproduktor. Pro usnadnění cestování sluchově postiženým cestujícím barcelonské lehké městské železnice TRAM vybavuje dopravce Transdev ve spolupráci s městskou dopravní organizací ATM hlasová komunikační rozhraní indukčními smyčkami.


EVolution EMC®: Kabelová vývodka EMC s lisovaným kontaktem pro stínící pletenec kabelu zlepšuje instalace v elektrických vozidlech

17.10.2022 Požadavky na odolnost elektrických instalací proti elektromagnetickému rušení (EMC) nejsou v oboru elektrických dopravních prostředků novinkou. Nicméně výkon moderních hnacích ústrojí a jejich vysokonapěťové systémy výrazně zvyšují požadavky na používané EMC vývodky. Vstříc těmto požadavkům vychází kabelové vývodky EVolution EMC® od švýcarského výrobce AGRO AG, jejichž distributorem v ČR je společnost Schmachtl CZ. 


Evropskou misi na Měsíc podpoří přistávací kamera LandCam-X od inovačních firem

13.10.2022 Evropská vesmírná agentura ESA má při průzkumu Měsíce ambiciózní cíle. Jedním z nich je nachystat si půdu pro přistávací modul, který bude odkázaný na data z kamer a lidaru při analýze terénu. Má tak být zcela autonomně schopen vybrat nejlepší místo k přistání. Kamera je připravena, ale vzhledem k tomu, že nic nepřekoná skutečnou zkoušku, rozhodla ESA poslat ji do vesmíru. Odborná veřejnost o tom byla informována začátkem října 2022. 


Vícefrekvenční satelitní systém pomůže přesně určovat polohu pražských tramvají

27.9.2022 Polohu pražských tramvají pomohou s vysokou přesností zpřesňovat vícefrekvenční satelitní přijímače využívající různé družicové systémy, kromě GPS především Galileo. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je postupně instaluje do jednotlivých vozidel. Odborná veřejnost o tom byla informována v září 2022. Tento systém pomůže cestujícím, dispečerům i ekonomice provozu.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services