Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jasoměr – neobyčejný „obyčejný foťák“    

11.12.2023 Technické sítě Brno (TSB) provádějí postupnou výměnu starých sodíkových světel za moderní LED zdroje. Ty napomáhají například bezpečnějšímu silničnímu provozu. Stará světla totiž obvykle osvětlují silně pouze jeden bod. Řidiči tak v noci neustále přejíždějí z šera do jasného světla, a jsou tak nuceni dokola přeostřovat. Moderní pouliční osvětlení však lze nastavit tak, aby byly zmíněné přechody co nejplynulejší.

Brno

Po výměně osvětlení se někdy občanům zdá, že LED žárovky září oproti starším sodíkovým světlům jasněji. Několikrát do roka tak přicházejí podněty Brňanů, kteří upozorňují na nadměrnou intenzitu osvětlení. K prověření těchto žádostí, ale i k běžným kontrolám zářivosti světel slouží pracovníkům Technických sítí Brno unikátní přístroj zvaný jasoměr, chcete-li přesněji jasový analyzátor LDA – LumiDISP.

Vyvinuli jej vědci z brněnského VUT, kteří jej nepřetržitě vylepšují už více než dvacet pět let a nad jeho vývojem strávili již tisíce hodin. Přístroj (foto níže) na první pohled vypadá jako obyčejný digitální fotoaparát. Je však vybaven speciálním vyhodnocovacím softwarem, který je schopný měřit jas a jeho distribuci v jakémkoli prostoru. Oproti běžným bodovým přístrojům dokáže tento systém změřit jas ve 21 milionech bodů, a to během několika sekund. Samotné vyhodnocení pak zabere půl hodiny až hodinu.

Jasový analyzátor LDA – LumiDISP

Jasoměr funguje na následujícím principu: Každý jednotlivý pixel snímače snímá určitý vybraný prostorový úhel, odkud přichází světlo. Snímek je tedy obrazem rozložení energie v daném prostoru a odpovídá rozložení jasu. Podstatné je však korigovat optické vady zařízení, zejména spektrálně přizpůsobit přístroj.

Pak už přicházejí na řadu algoritmy, které získaná data vizualizují. Při kontrole intenzity osvětlení se zároveň neměří svítidlo jako takové, ale jas povrchu komunikace. Technici obvykle provádějí na ulici jedno měření, pokud je uspořádání soustavy veřejného osvětlení stejnorodé. Pokud tomu tak není, je potřeba akci zopakovat vícekrát. Měření samotné nesmí být ovlivněno světlem aut či výskytem chodců v měřicím poli. V hustém provozu je tak mnohdy nutné čekat na vhodný okamžik až půl hodiny. Záleží však i na počasí. Nebytností jsou vhodné povětrnostní podmínky, nemělo by být rovněž mokro či mlhavo.

Když tedy žádná z výše zmíněných překážek právě nebrání v měření, lze díky tomuto pomocníkovi spolehlivě ověřit, zda parametry osvětlení odpovídají požadavkům platných norem. Pokud tomu tak není, mohou Technické sítě Brno požadovat nápravu u dodavatele svítidel. Pomocí měření se však rovněž nastavuje regulace na požadovanou hladinu jasu v nočních hodinách. To pomáhá snižovat náklady na provoz brněnského veřejného osvětlení.

Technici TSB mají navíc certifikaci České metrologické společnosti, jejich měření je tak možné využít v případě, že je potřeba doložit oficiální protokol o měření osvětlení příslušným orgánům státní správy.

Technické sítě Brno, redakčně upraveno

Foto © Technické sítě Brno

Ilustrační foto Brno © redakce Proelektrotrechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

RaDron umí účinně detekovat zdroje radioaktivity včetně pohyblivých, ve vnějším prostředí i v interiérech

27.11.2023 Na konci října 2023 byla odborná veřejnost seznámena s výsledky výzkumného projektu RaDron. Pokročilý autonomní dron z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT (viz foto), osazený unikátními částicovými detektory pražské společností ADVACAM, umožní účinně detekovat zdroje radioaktivity, včetně těch pohyblivých. 


Dobrá praxe z Prahy: monitoring mikroklimatu a sdílení získaných dat na platformě Golemio

31.7.2023 Efektivnější plánování městské výstavby i snadnější údržba mobiliáře a zeleně díky sledování mikroklimatu v Praze. To je cílem pilotního projektu monitoringu mikroklimatických parametrů v městském prostředí, za kterým stojí městská společnost Operátor ICT (OICT). Výsledky měření nyní veřejně zpřístupnila v červenci 2023 v datové platformě Golemio pro všechny zájemce.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Umělá inteligence včas rozpozná nebezpečí smyku na kolejích

10.2.2023 Listí na kolejích snad může laikovi připadat poetické. Ve skutečnosti však znamená významné ohrožení provozu a bezpečnosti jízdy vlaků kvůli nižší adhezi na styku kovového kola s kovovou kolejnicí. Pro předvídání a řešení takovýchto rizikových situací s využitím umělé inteligence probíhá v roce 2023 ve Velké Británii výzkumný projekt. 


Satelitní navigace NavCom podpoří bezpečnost českých vlaků, samostatně i spolu s ETCS

12.1.2023 Česká společnost Betrian Group spolupracuje s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a s agenturou s EUSPA na vývoji technologií pro varování před nebezpečnými situacemi s využitím satelitních systémů. Na začátku roku 2023 byla odborná veřejnost seznámena s jejím systémem sekundárního zabezpečení vlaků NavCom, který může i v budoucnu vhodně doplňovat evropský zabezpečovací systém ETCS na celostátních tratích. 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services