Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Fotovoltaika pro domácnosti a virtuální baterie: efektivní řešení i s nižšími dotacemi

16.4.2024 Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) změnil od 15. února 2024 podmínky dotací na podporu fotovoltaických elektráren. Cílí na komplexnost, co největší využití elektřiny pro vlastní spotřebu a reaguje i na vývoj trhu. Pořízení fotovoltaické elektrárny se však vyplatí i po změně dotačních podmínek. Ukazuje to společnost E.ON, jeden z dodavatelů fotovoltaických systémů v ČR.

Omezení dotací a jeho důvody

Omezení velikosti přetoků maximálně na 50 % instalovaného výkonu dává smysl a má své opodstatnění. Veřejná podpora je k tomu, aby snížila energetickou náročnost budov. Energie by tedy měla být využívána v místě výroby, a to pro přímou spotřebu, a ne pro prodej přetoků do sítě. Toho se docílí vhodně zvoleným řešením pro domácnost.

Omezením rezervace příliš vysokých výkonů, které ale při vhodně zvoleném řešení stejně omezí množství přetoku elektřiny jen v řádech jednotek procent, reaguje Státní fond životního prostředí i na stav distribuční sítě, která už má po velikém boomu obnovitelných zdrojů řadu omezení a mohl by hrozit „stop stav“ v síti.

Dotační program NZÚ vedle omezení rezervovaného výkonu snížil i nejvyšší možnou dosaženou dotaci bez dalších bonusů na zateplení a využití fotovoltaických zdrojů pro ohřev vody z 200 000 Kč na 160 000 Kč, v některých podporovaných regionech jako je Moravskoslezský, Ústecký nebo Karlovarský kraj a ve vybraných obcích s rozšířenou působností na 176 000 Kč. Pokud bude fotovoltaika použita i pro ohřev vody, získá žadatel bonus 10 000 Kč.

I přes změnu dotace jsou ale vstupní náklady investice podle E.ON nižší než touto dobou v roce 2023. Je to hlavně díky sníženým cenám hardwaru až o 100 000 Kč a také díky nižší sazbě DPH na stavební práce, která se snížila z 15 na 12 % a kterou by si poctiví dodavatelé měli promítnout do celkové ceny řešení.

Modelový příklad efektivnosti fotovoltaického systému

Na modelovém příkladu čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi a roční spotřebou 7 MWh elektrické energie ukazuje E.ON, že pořízení FV elektrárny je stále výhodné i s nižší dotací.

Při zvažování možných instalovaných výkonů zařízení od 5,81 kWp přes 7,055 kWp až po 9,96 kWp, což je největší možný osazený zdroj s dotační podporou, se ukázala jako nejlepší návratnost celého systému u varianty s výkonem 5,81 kWp.

Při pořízení tohoto systému s využitím virtuální baterie E.ON se investované prostředky vrátí uživateli za méně než 6,5 roku, v případě prodejů přebytečné energie do sítě za 7,5 roku. Pokud by zákazníkovi nebylo umožněno posílat přetoky do distribuční sítě a nemohl by tedy využít ani prodej, ani virtuální baterii, bude návratnost takového systému kolem 8 let.

Oproti situaci přibližně před rokem je, podle E.ON, doba návratnosti v průměru o dva roky kratší. Vstupní náklady po odečtení dotace se snížily zhruba o 20 %. Řešení s virtuální baterií přitom výrazně zkracuje návratnost investice do fotovoltaiky. Zároveň je patrné, že jasný přínos má bezpřetokový zdroj.

Virtuální baterie alias Elektřina pro soláry

Zmíněnou virtuální baterií se rozumí služba E.ON, fungující na následujícím principu:

Dodavatel průběžně měří, kolik elektřiny posílá zákazník do sítě. Přesně takové množství si pak může odebrat zpět, kdykoliv je potřeba, přičemž platí pouze distribuční poplatky. Stav Virtuální baterie lze sledovat v aplikaci E.ON Energie24.

Principiálně shodnou službu nabízí u svých fotovoltaik pro domácnost také skupina ČEZ pod obchodním názvem Elektřina pro soláry.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Škoda Auto sází na fotovoltaiku

31.10.2023 Škoda Auto je jednou z průmyslových společností, které mají jako součást své strategie uhlíkově neutrální výrobu do roku 2030. Závod ve Vrchlabí, jako první ze tří závodů Škoda Auto, tohoto milníku dosáhl již v roce 2020. 


Jádro, obnovitelné zdroje a energetické úspory jako hlavní cesta k dekarbonizaci české ekonomiky: Vláda ČR schválila klimaticko-energetický plán

27.10.2023 Vláda ČR schválila v druhé polovině října 2023 návrh klimaticko-energetického plánu (dále „plán“). Ten nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Plán připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). 


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Fotovoltaické elektrárny, bateriové zásobníky a tepelná čerpadla bezpečně: doporučení od profesionálů, která mohou zachránit majetek i zdraví a životy

7.9.2023 Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal v posledních měsících v České republice vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru, a tím i kvalita instalací a servisu, je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Skupina ČEZ k tomu na začátku září 2023 zveřejnila některá důležitá doporučení, která ve výsledku mohou předejít škodám nejen na majetku, ale i na zdraví či životech lidí.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services