Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Žrouti nákladů v instalační technice   

4.10.2021 Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které navíc snižují náklady až o 30 %.

Tři scénáře jasně ukazují, že elektrická instalační technika se musí vědomě dostat do zorného pole konstruktérů a osob odpovědných za celkové náklady a nesmí být pouze vedlejším jevem.

V minulosti dominovala ve strojírenství klasická role elektrické instalace. Veškerá řídicí technika byla umístěna v rozvaděči a prostřednictvím velkého pole řadových svorek byly připojeny senzory i akční členy ve stroji. Mnoho jednotlivých komponentů, jejichž kompatibilita byla doprovázena náchylností k chybám systému, s sebou přinášelo náročnou montáž a uvedení do provozu, které představovaly velké náklady a opakovaly se od stroje ke stroji. Standardizované konektory byly vzácností, a pokud se vůbec vyskytovaly, musely být náročně manuálně sestavovány.

Včera byla samostatnými svorkovnicemi umístěna energie a data do periferie stroje. Klasické paralelní propojení tak bylo jednoduše přesunuto z rozvaděče do prostoru stroje. Náročnost montáže tím byla sice mírně zlepšena, zdroje chyb se však kvůli dalším připojovacím rovinám rozrostly. A kromě nepřehledného a časově náročného hledání chyb při zkratech a přetížení často docházelo k chybám v zapojení mezi rozvaděčem a periferií. Důsledkem byly dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Dnes se upřednostňuje přesunutí úrovně IO přímo do blízkosti procesu u senzorů a akčních členů, čímž se výrazně redukuje velikost rozvaděče. Výhody poskytují zásuvné systémové komponenty a testované zalisované konektory s variabilními délkami kabelů, které mají stupeň krytí IP67 a jsou odolné proti vibracím. Elektrická montáž se zjednodušuje a vyžaduje podstatně méně času. Chyby v elektroinstalaci jsou prakticky vyloučeny, což šetří celkově čas a nervy při uvádění do provozu.

A zítra? Bez ohledu na to, jak daleko do budoucnosti se díváte – je nemožné dosáhnout významných úspor nákladů, aniž byste zaujali systematický přístup a cíleně využívali instalační technologii. Koncepce a komponenty společnosti Murrelektronik šité na míru mohou nejen snížit celkové náklady až o 30 %, ale také umožnit systémům těžit z technologického pokroku včetně inovativních diagnostických funkcí -  ideální přidaná hodnota pro výrobce i obsluhu strojů.

Náklady na instalaci na příkladu sériového stroje

Již na začátku engineeringu jsou v konstrukci prováděna rozhodnutí, která z hlediska instalační techniky představují více než dvě třetiny nákladů. Velký potenciál je zde také u speciálních strojů. ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Správnou přípojkou lze vyloučit riziko vysokých nákladů

Všechny osoby odpovědné ve společnosti za náklady přispívají komplexními systémovými přístupy a cíleně používanou instalační technikou ke snížení celkových nákladů na elektrické připojení strojů – od nákupu, konstrukce přes elektrickou instalaci až po uvedení do provozu. Na každé pozici existuje potenciál, jak vidět instalační techniku jako klíčový prvek nákladové efektivity. Díky tomu je plánování, konstrukce a výroba flexibilnější, jednodušší a v konečném důsledku také efektivnější.

•    Existuje důvod pro instalaci typu „plug and play“ IP67 namísto nákladných svorkovnic? Umožňují někteří dodavatelé pomocí standardizovaných a předem sestavených komponentů přizpůsobené systémové řešení?

•    Lze IO moduly PLC nahradit decentrálními sběrnicovými IO moduly?

•    Je možné se vyvarovat nepřehledných kabelových svazků a kabelových tras pomocí rozvodných boxů v bezprostřední blízkosti senzorů a akčních členů?

•    Jsou na přípojných svorkách namísto jednotlivých vodičů projektovány zásuvné, těsně zalisované kabelové spoje, které umožňují rychlejší a bezchybnější postup montáže, servisu a údržby?

•    Jaký dopad má snadno interpretovatelná diagnostická koncepce na zvýšení disponibility zařízení pro provozovatele stroje?

Konektivita jako klíčová technologie

Murrelektronik nabízí odpovědi na tyto otázky a sofistikovaná řešení pro všechny zákazníky. Instalační technika strojů a zařízení může mít mnoho podob.

Efektivní instalační technologie plánovaná pro každou aplikaci a navržená se systémovým pohledem otevírá potenciál enormních úspor, což usnadňuje rozhodovací proces.

Systematický přístup určitě spadá do rozsahu odpovědnosti strojních inženýrů a techniků, ale také ukazuje manažerům a vedoucím pracovníkům, jak se vyhnout odlivu peněz.

Specialisté v Murrelektronik vidí nevyužité příležitosti a potenciál v systematickém myšlení.

Spolupráce se zákazníkem na identifikaci těchto potenciálů s sebou často přináší prostor pro zjednodušenou instalační technologii a chytřejší diagnostiku.

Podívat se na tyto systémové perspektivy se specialisty společnosti Murrelektronik, aby bylo možné systém otestovat a přesně zjistit, kde lze najít slíbené 30% úspory, stojí za to.

Nakonec odejdete s lepší představou, jak diskutovat o instalační technologii s vašimi elektrotechniky a instalatéry a jak sami optimalizovat nadcházející projekty.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Stáhněte si brožuru GO! „ Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE:


Stáhněte si WHITE PAPER „Efektivní náklady na instalace strojů“  ZDE: Přečtěte si také:

Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. 


Chytrá propojení v náročných podmínkách mobilních strojů

22.4.2021 V březnu roku 2020 založila skupina Murrelektronik společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat problémy propojení v náročných podmínkách mobilních strojů. Skupina Murrelektronik tak doplňuje sortiment svých výrobků o instalační řešení pro mobilní stroje. Podívejme se zde blíže na problém mobilních aplikací a jeho řešení pomocí výrobkového portfolia Data Panel. 


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 2

16.3.2021 V tomto článku si ukážeme další tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 1

9.3.2021 V tomto článku si ukážeme první tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


Konektory F&B Pro pro Kaesaro: Zralé řešení pro výrobu sýrů

12.10.2020 Švýcarská společnost Kaesaro používá pro připojení senzorů a pohonů ke svým robotickým zařízením v sýrařských sklepích konektory F&B Pro od Murrelektronik, přičemž s výhodou využívá možností jejich snadného čištění a delších intervalů údržby. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services