Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Do průmyslového pole: Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci

13.6.2022 „Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům.“
Florian Holzmann, System Manager Switch-Mode Power Supplies & Buffer Modules, PU Automation + Power, Murrelektronik GmbH

V logistických centrech se decentralizované zdroje napájení používají všude: od kamerových aplikací až po pohony válců.

V minulosti se v průmyslových aplikacích používaly velké rozvaděče. Svůj domov v nich našlo mnoho komponent a funkcí. Dnes už tomu tak není. V posledním desetiletí hledají výrobci strojů a výrobní podniky větší flexibilitu a efektivitu. Brzy se ukázalo, že v modularizaci a decentralizaci klíčových komponent je obrovský potenciál. Rozdělením strojů a systémů do menších modulárních celků se mnoho komponent přesouvá z rozvaděče blíže, vlastně přímo doprostřed, procesu. Decentralizované jednotky také znamenají, že jako modulární subsystémy mohou být sestavovány, testovány a provozovány samostatně. To zjednodušuje mnoho procesů včetně uvádění do provozu a údržby.

Hybridní napájecí zdroje poskytují více funkcí v jednom zařízení: napájení, monitorování zátěžového obvodu a komunikaci.

Tato koncepce také umožňuje pozdější rozšiřování, modernizaci, případné stěhování nebo aktualizace, aniž by bylo nutné vynakládat čas a náklady na změnu celkové koncepce aplikace. To platí v zásadě pro všechny komponenty včetně spínaných napájecích zdrojů. Dříve se nacházely téměř výhradně v rozvaděči, nyní lze napájecí zdroj přesunout z řídicího systému do prostředí stroje. To je zřejmý posun z hlediska ztrát na vedení, protože čím blíže je napájecí zdroj k místu zatížení, ke spotřebiči, tím menší jsou ztráty.

Mezitím se pro systémy IO stalo standardem krytí IP67 (prachotěsnost a vodotěsnost). Je tedy logickým krokem přenést s tím spojené výhody do oblasti průmyslových zdrojů a v ideálním případě přidat pár specifických funkcí. Přeměna střídavého síťového napětí na stejnosměrné by měla probíhat přímo u spotřebiče, aby se minimalizovaly energetické ztráty. Vyměnitelné konektory mohou zkrátit dobu instalace až o 70 % ve srovnání s běžnými napájecími zdroji. Integrovaný komunikační standard IO-Link umožňuje rozsáhlé diagnostické možnosti. A v neposlední řadě kompaktní provedení spínaného zdroje s krytím IP67 šetří až 93 % místa (objemu). Pokud spínaný zdroj s IP67 obsahuje i ochranu proti zkratu a přetížení, není ve srovnání s řešením IP20 potřeba další kryt, montážní materiál nebo náklady. V porovnání se svorkovnicí se spínaným zdrojem a elektrickým řízením zátěžového obvodu ušetříte u spínaného zdroje IP67 s integrovaným jištěním zátěžového obvodu přibližně 30 % nákladů.

Spínané napájecí zdroje s IP 67 nabízejí další výhody v diagnostice a údržbě a zároveň usnadňují budoucí rozšíření.

V rozvaděči je poměrně teplo

Každý to ví, napájecí zdroje se mohou opravdu zahřát, protože se rozptylují provozní ztráty, a to není dobré. Každý ví, že napájecí zdroje mohou dostat pořádně zabrat. Je to proto, že ztráty při provozu musí být odváděny ve formě tepla.  To znamená, že při návrhu rozvaděče musíte myslet na koncepci odvodu tepla. Při použití decentralizovaného napájení to již není problém, protože skříň neexistuje a snížení výkonu obvykle není nutné. Vzhledem k tomu, že spínaný zdroj je mimo kryt, teplo se snadněji odvádí. Zároveň lze použít menší a levnější rozvaděč pro PLC, pohony a další komponenty rozvaděče. Dalšími pozitivy jsou nižší nároky na chlazení, delší životnost a nižší provozní náklady (např. náklady na elektřinu u klimatizačních jednotek). Zejména v létě, kdy vysoké teploty v neklimatizovaných aplikacích mohou vést k nuceným odstávkám napájecích zdrojů, nabízejí decentralizované zdroje s širokým teplotním rozsahem maximální dostupnost.

Spínaný zdroj uživateli: Jsem v pořádku

Vestavěná rozhraní IO-Link umožňují rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi napájecími zdroji a řídicí jednotkou. Napájecí jednotka tak může komunikovat jako zařízení IO-Link s nadřazeným zařízením IO-Link master pro účely diagnostiky a údržby, parametrizace, deaktivace a reaktivace kanálů.  Disponuje funkcemi pro preventivní údržbu a prostřednictvím diagnostiky poskytuje přesné informace o stavu zařízení. Pokud se například blíží dosažení očekávané maximální životnosti, zařízení odešle zprávu, aby mohlo být vyměněno během příštího cyklu údržby. Vyhnete se tak neplánovaným a nákladným prostojům.

Další informace, včetně spouštěcích procesů, vybavení vnitřní pojistky nebo proudových hodnot, lze v reálném čase odesílat prostřednictvím rozhraní IO-Link a vyhodnocovat pomocí vhodného softwaru. Díky tomu jsou napájecí zdroje s IO-Link důležitým stavebním kamenem Průmyslu 4.0.

Vidím to, co ty jinak vidět nemůžeš

Je zřejmé, že nevidím, co je ve skříni. To, co je v poli, někdy vidím na první pohled.

Proč tedy neinstalovat dobře viditelné stavové LED diody přímo na zařízení? LED diody jsou užitečné pro zobrazení provozního stavu zdroje, nicméně v tomto případě má větší smysl podívat se na dva kanály integrovaných sledovačů zátěžových obvodů 24 V DC. Ty umožňují elektronické monitorování zařízení a napájení sběrnicového modulu. To zvyšuje dostupnost zařízení, protože v případě poruchy jsou proudové cesty vypínány s přesností na kanál. Pomocí stavové LED lze na místě zjistit stav kanálu a odpovídajícím způsobem na něj reagovat. Rozdělení na kanály také snižuje prostoje. Pokud je například přerušeno napájení pohonu v důsledku zkratu, přetížení nebo přerušení kabelu, může být připojený modul sběrnice nadále napájen prostřednictvím jiného kanálu. Chybová hlášení a diagnostické informace jsou odesílány prostřednictvím IO-Link nebo digitálního alarmového kontaktu. To znamená, že lze okamžitě naplánovat servisní zásah. Odpadají vícenásobné výjezdy k odstranění poruch ve prospěch jednotlivých preventivních servisních intervalů. Tím se snižují nákladově náročné odstávky a zvyšuje se návratnost investic do zařízení.

Emparro67 Hybrid zajišťuje nejen zásobování v logistických aplikacích, ale také hlásí důležité provozní stavy pro účely údržby.

Napájecí jednotky řady Emparro67 od společnosti Murrelektronik jsou navrženy pro decentralizované napájení, pro které nabízejí mnoho důležitých výhod. Nevyžadují svorkovnici, lze je snadno instalovat v poli vedle zátěží, šetří místo, energii a náklady na instalaci. Použití kabelů s menším průřezem výrazně snižuje náklady na materiál, zatímco instalace Plug & Play zjednodušuje zapojení a prakticky eliminuje chyby v zapojení. Spínané napájecí zdroje s krytím IP 67 nabízejí další výhody z hlediska diagnostiky a údržby a zároveň decentralizovaná koncepce napájení usnadňuje případné rozšíření, které může být nezbytné. V neposlední řadě poskytuje komunikace IO-Link uživateli komplexní přehled o aktuálním stavu stroje nebo systému, zatímco integrované monitorování zátěžových obvodů zajišťuje maximální dostupnost a selektivitu stroje.

Logistika: Zajištění hladkého průběhu dodávek

Logistik musí vždy znát stav svého vybavení a polohu zboží. K tomu slouží řada zařízení, od snímače a řídicí jednotky až po kameru a pohon. Logistické centrum je velmi složitý aparát. Pro všechny je nutné spolehlivé napájení. V takto náročných aplikacích zajišťuje Emparro67 Hybrid nejen napájení, ale také hlásí důležité provozní stavy pro údržbu. Obousměrná komunikace umožňuje plánovat servisní intervaly a ještě před uvedením do provozu a během něj usnadňuje správný provoz.

Od snímače a řízení po kameru a pohon je logistické centrum velmi složité prostředí.

Automobilový průmysl: Spolehlivá diagnostika v náročných průmyslových prostředích

V náročných automobilových aplikacích, jako je konstrukce karoserie, jsou vyžadovány robustní a odolné napájecí zdroje s krytím IP67. Musí být odolné proti vibracím a nárazům a musí být vždy zapnuté, jako napájecí zdroje řady Emparro67. Důležité jsou také krátké doby pro výměnu nástrojů a pro rychlé uvedení do provozu. Komplexní diagnostické možnosti zároveň pomáhají zkrátit nebo předejít drahým prostojům. Rozhraní IO-Link v Emparro67 Hybrid je důležitou funkcí pro konfiguraci široké škály hodnot prostřednictvím řídicího systému.

Při náročných úkolech v průmyslovém prostředí, jako je svařování při výrobě karoserií automobilů, Emparro67 spolehlivě napájí zařízení.

Florian Holzmann, System Manager Switch-Mode Power Supplies & Buffer Modules, PU Automation + Power, Murrelektronik GmbH (foto vpravo)

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o dalších produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Stáhněte si White Paper ZDE Přečtěte si také:

Dny rozvaděčů jsou sečteny – Murrelektronik představuje Vario-X  

3.5.2022 Společnost Murrelektronik rozšiřuje svoje produktové portfolio a představuje vám inovativní novinku – Vario-X. Jedná se o první automatizační platformu, která přináší senzory a akční členy do terénu bez rozváděčů a decentralizovaně. Navíc díky digitálnímu dvojčeti šetříte nejen náklady, ale i čas při plánování, instalaci, provozu a servisu. 


IO-Link od společnosti Murrelektronik – společně si rozumíme!

8.3.2022 Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud. 


IO-Link mastery s mnoha schopnostmi

22.2.2022 Murrelektronik rozšiřuje své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly poskytují diagnostické funkce a výstupní proud 4 A na každém portu. Jsou dostupné ve všech běžných protokolech a je možno je používat také nezávisle na sběrnici. 


Murrelektronik: Nově vstupujeme do světa Vision systémů!

7.2.2022 Systémy VISION jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Pokud jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemohou zde chybět průmyslové kamery pro zpracování obrazu. Společnost Murrelektronik nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Se společností Murrelektronik mají výrobci strojů a systémů po svém boku výkonného partnera, pokud jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. 


Žrouti nákladů v instalační technice   

4.10.2021 Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které snižují náklady až o 30 %. 


Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. 


Chytrá propojení v náročných podmínkách mobilních strojů

22.4.2021 V březnu roku 2020 založila skupina Murrelektronik společnost Data Panel GmbH s cílem vyřešit, případně eliminovat problémy propojení v náročných podmínkách mobilních strojů. Skupina Murrelektronik tak doplňuje sortiment svých výrobků o instalační řešení pro mobilní stroje. Podívejme se zde blíže na problém mobilních aplikací a jeho řešení pomocí výrobkového portfolia Data Panel. 


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 2

16.3.2021 V tomto článku si ukážeme další tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

Scénáře použití 1

9.3.2021 V tomto článku si ukážeme první tři scénáře, kdy správné switche pomohou zvýšit výkon průmyslové datové sítě.


Síťové technologie od Murrelektronik: Jak efektivně řídit datové toky v průmyslu

2.3.2021 Moderní technologie v automatizaci výroby mají stále větší požadavky na komunikaci strojů mezi sebou. K dosažení úspěšné digitalizace je nezbytná výkonná a spolehlivá síťová technologie. Společnost Murrelektronik, zkušený dodavatel komponentů pro průmyslové datové sítě, poskytuje svým partnerům podporu a rady při optimalizaci datových toků s pomocí účelně řešeného technického vybavení.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services