Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pravidelný servis se vyplatí – RITTAL servisní služby

6.5.2024 Společnost Rittal, která se primárně zabývá prodejem rozváděčů, chladicích jednotek a dalších produktů určených především výrobcům řídicích rozváděčů, poskytuje v rámci svého bohatého portfolia také servisní služby. Záruční a pozáruční servis tedy neodmyslitelně patří ke společnosti Rittal s.r.o., a to již od roku 2002, kdy byla založena česká pobočka ve Zdibech. V počátcích byly servisní služby zajišťovány prostřednictvím servisních partnerů, kteří prováděli opravy chladicích jednotek dodavatelsky. Po nějakém čase se ale firma rozhodla pro zřízení vlastního kmenového servisního týmu. Bylo založeno servisní oddělení, které se rozrostlo až do dnešní podoby, kdy disponuje čtyřmi odborně vyškolenými servisními techniky. Ke své práci využívají plně vybavené servisní vozy, součástí výzbroje je také balík základních náhradních dílů pro zvýšení efektivity první návštěvy u zákazníka.

Servisní oddělení společnosti Rittal nabízí komplexní servisní služby s velmi širokým záběrem činností a pochopitelně celorepublikovou působností. Servisní služby se ovšem netýkají pouze chlazení, ale k jakémukoliv výrobku z produktového portfolia Vám může Rittal nabídnout autorizovaný servis.

Horko je nepřítelem elektroniky

Bezporuchový provoz výrobní linky je závislý na kondici elektronických komponentů v rozváděči. Zvýšením teploty o cca 10 K (Kelvin) se snižuje životnost těchto komponentů o polovinu a zdvojnásobuje se riziko selhání. 

Grafické znázornění vlivu teploty na spolehlivost a životnost elektronických komponentů

Pravidelné servisní prohlídky

Kvalitní a pravidelná údržba zvyšuje celkovou životnost chladicího zařízení. Prováděním pravidelných servisních prohlídek se tak riziko spojené s havarijním výpadkem chlazení a nechtěné odstávce chlazené technologie výrazně snižuje. Při profylaktické servisní prohlídce naši technici provádějí důkladnou kontrolu všech funkcí chladicí jednotky s důrazem na predikci závad. Současně se provádí čištění nasávacích mřížek, lamel kondenzátoru a výparníku a všech prostor, kudy musí bezproblémově proudit vzduch. Do každé jednotky by měl být nainstalovaný filtr, buď polyuretanový (do běžného prašného prostředí) nebo kovový (do mastného prostředí). Při profylaxi se provádí vyčištění nebo výměna těchto filtračních vložek. Dále se zjišťuje, zda je v chladicím okruhu dostatek chladiva, zda tedy nedošlo k úniku. Co se týká historie závad, jednotky je možno připojit k počítači a pomocí diagnostického programu vyčíst uložená chybová hlášení. To napomáhá snazší diagnostice případných závad a posouzení celkové kondice chladicí jednotky. V závěru servisní prohlídky technik provede kontrolu označení jednotky povinným identifikačním štítkem s přepočtem GWP dle nařízení Evropského parlamentu č. 517/2014, případně vylepí nový. Výstupem ze servisní prohlídky je přehledná tabulka s těmito informacemi: umístění jednotek na halách, typové označení, sériové číslo, datum výroby, chladicí výkon, množství a typ chladiva, popis stavu jednotky. Každá jednotka je označena číslem a tato číselná řada koresponduje s tabulkou. 

Při servisních prohlídkách se provádí také různá měření.

Revize úniku chladiva dle zákonných předpisů

Dle nařízení č. 517/2014 je povinností provozovatele provádět pravidelné revize úniku chladiva u zařízení, které podléhají tomuto nařízení, tedy obsahují stanovené minimální množství chladiva. Tyto zkoušky těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba. Jako certifikovaný poskytovatel služeb splňuje společnost Rittal všechny zákonné požadavky pro provádění těchto povinných zkoušek těsnosti. Jsou prováděny buď v rámci jednorázové údržby, nebo jako součást celkové servisní prohlídky.

Povinnost provádění pravidelných revizí úniku chladiva a vedení evidenčních knih je dáno množstvím chladiva v chladivovém okruhu jednotky. Pro každý typ chladiva platí jiné minimální množství, určující tuto povinnost.

Tabulka minimálního množství chladiva v okruhu, od kterého vzniká povinnost revizí

Komplexní servis chlazení – léty nabyté zkušenosti z pracovníků Rittal činí profesionály

Nejexponovanější oblastí servisního oddělení je servis průmyslového a IT chlazení. Pracovníci Rittal provádí pravidelné servisní prohlídky chladicích jednotek a chillerů, instalace a uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis. Odborně vyškolení technici provádí opravy buď přímo v provozu, nebo v servisním středisku Rittal.

IT technologie

Společnost Rittal už ovšem dávno není jen distributorem průmyslových rozváděčů a chlazení. Například v IT oblasti Rittal nabízí komplexní řešení od mikro datových center přes kompletně vybavené datové sály až po datová centra v kontejnerech. V oblasti IT poskytuje tyto servisní služby:

◾ CMC III monitorovací systém – instalace, nastavení, servis;

◾ Komplexní servis IT rozváděčů;

◾ Možnost odborné předmontáže – od instalace základního příslušenství až po předmontáž rozváděče složeného z několika polí.

Rittal Automatizační Systémy (RAS)

V souvislosti s produktovou nabídkou strojního vybavení, kterou naleznete pod označením RAS (Rittal Automatizační Systémy) je samozřejmostí, že společnost Rittal nabízí k těmto produktům servisní služby:

◾ Uvedení strojů do provozu (Perforex MT, Secarex AC18, Wire Terminal, Perforex LC);

◾ Kompletní poprodejní servis;

◾ Vzdálená správa, oprava stroje „na dálku“;

◾ Pravidelné servisní prohlídky;

◾ Kvalifikovaní servisní technici – komunikace v ČJ.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Více informací na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Micro Datová Centra (MDC) Rittal

3.4.2024 Asi každý si pod pojmem „datové centrum“ představí velkou budovu, která je od suterénu po střechu naplněna IT technologiemi a produkuje ohromné výpočetní výkony. Ano, toto jsou datová centra dnešní doby, která mohou sloužit pro využití mnoha společností jako centrální, případně jako redundantní datové centrum. Proč je zde tedy termín Micro Datové Centrum? K čemu jsou taková řešení vlastně dobrá? 


Nová generace ventilátorů s filtrem: Provozní bezpečnost rozváděčů

6.3.2024 Teplo je v rozváděči jen zřídka vítaným hostem. Proto je nezbytné nežádoucí teplo odstranit a zabránit dalšímu oteplování všude tam, kde je to možné, aby byl zajištěn bezproblémový provoz instalovaných komponent. Tento úkol je často řešen s pomocí ventilátoru s filtrem – způsobem chlazení, kterému byl přinejmenším v minulosti upřen zasloužený respekt a uznání. Rittal nyní nabízí novou generaci ventilátorů s filtrem Blue e+ s funkcí nouzového chlazení a mnoha dalšími inovativními funkcemi zaměřenými na inteligentní ovládání klimatizace. 


Rittal ePOCKET: Vaše digitální dokumentace – vždy dostupná a aktuální

6.2.2024 Nová cloudová služba poskytuje aktuální dokumentaci ke stroji a zařízení odkudkoli a kdykoli. Z pohledu Eplanu a Rittalu již není tištěná dokumentace strojů a zařízení v rozváděči vhodná – zvláště když jsou data dostupná digitálně, a lze je tedy používat centrálně. Sesterské společnosti proto společně vyvinuly moderní řešení: „Rittal ePocket“ – cloudovou digitální schránku na dokumentaci. Webová aplikace eliminuje záplavu papíru a také přispívá k ochraně životního prostředí. 


Edge hraje klíčovou roli v mnoha ohledech

6.9.2023 Pro odborníky v Rittalu edge značí určitou část IT infrastruktury, která je tzv. na okraji sítě (proto výraz „edge“). Je tím myšleno, že se jedná o poslední část IT infrastruktury, která společnosti zajišťuje provoz výrobního úseku, sběr dat, vyhodnocení a je schopna samostatně pracovat a řídit výrobní procesy. Až po vyhodnocení a vytřídění dat probíhá odeslání těchto dat do centrálního datového centra. Proč je tato část tolik důležitá v digitalizaci a průmyslu 4.0? Přečtěte si více


Kontejnerové datové centrum s technologií Blue e+

4.4.2023 Dnešní doba přináší stále vyšší nároky na energetické úspory bez ohledu na to, zda to bude mít nějaký vedlejší dopad. Zvyšování cen energií je tématem číslo 1 a tomu, bohužel, odpovídají požadavky koncových řešení. Musí se šetřit stůj co stůj. 


Plastové rozváděčové skříně AX – Extrém2

3.3.2023 Na otázku, zda může být produkt extrémně robustní a zároveň extrémně flexibilní, existuje jednoduchá odpověď. Ano je to skutečně možné, firma Rittal má v nabídce řadu plastových rozváděčových skříní AX. Tyto rozváděčové skříně spojují všechny výhody extrémně odolného materiálu a plné svobody při návrhu, pokud jde o vnitřní výzbroj skříně. 


Hygienický design skříní pro potravinářský průmysl

Zaručená mimořádná čistota

1.2.2023 Hygienická výroba je v potravinářském průmyslu absolutní nutností. Zejména v otevřených procesech musí být možné stroje, zařízení a jejich komponenty rychle a snadno čistit. Rozhodující vliv na čistitelnost mají použité materiály a konstrukce výrobních zařízení. Standardním krytem pro elektrické ovládací prvky se staly rozváděčové skříně Hygienic Design, které mají oproti běžným skříním řadu výhod, protože umožňují rychlé čištění a zabraňují tvorbě míst s nečistotami. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services