Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Rittal TS 8: vyrobeno již více jak deset milionů kusů

2.2.2015 V roce 1999, s mottem „nekonečné možnosti“, uvedl Rittal na trh systém rozváděčových skříní TS 8. V současné době se řadově spojitelné skříně TS 8, součást konceptu „Rittal – The System.“, staly zavedeným standardem pro řadu průmyslových odvětví po celém světě. S více než deset miliony doposud vyrobenými kusy je systém TS 8 považován za nejúspěšnější na světě.


S více než deset miliony doposud vyrobenými kusy je systém TS 8 považován za nejúspěšnější na světě.

 „Vysoká úroveň flexibility, efektivity, kvality a bezpečnosti: tyto vlastnosti pomohly TS 8 k celosvětovému úspěchu,“ vysvětlil Dr. Thomas Steffen, viceprezident pro výzkum a kvalitu společnosti Rittal. Skříně TS 8, jejichž desetimiliontý kus byl letos vyroben, se používá v 92 procentech z 1005 světových průmyslových odvětví, a tak během 15 let dobyly téměř každý průmyslový trh. Mezi klíčová odvětví patří strojírenství, výroba rozváděčů, automobilový průmysl, energetika, jakož i informační technologie a telekomunikace. Potravinářství a zpracovatelský průmysl jsou rovněž odbytišti pro robustní a úspěšný systém skříní.

Z výhod rozváděčového systému těží řada renomovaných firem, jako například Siemens Werk für Kombinationstechnik Chemnitz (WKC) Německo, jeden z předních dodavatelů do strojírenství. „Díky systémové platformě můžeme kombinovat skříně TS 8 s chladicími jednotkami a prvky pro rozvod proudu, čímž snadno splníme mnoho zákaznických přání," řekl Hans-Peter Kasparick, vedoucí výroby ve společnosti Siemens WKC.

Klíčovými faktory úspěchu TS 8 jsou vysoká úroveň flexibility a efektivity, vysoká kvalita a bezpečnostní standardy, stejně jako její celosvětová dostupnost.

Maximální flexibilita a efektivita

Jako součást platformy „Rittal – The System.“ zapadá tento modulární systém do řešení vytvořených pro distribuci elektrické energie, průmyslovou automatizaci, facility management a datová centra, a to díky optimální technické interakci mechanických částí, chlazení a napájení. Tváří v tvář široké škále aplikací již zákazníci nemusí spoléhat na různé typy rozváděčových skříní, ale vždy mohou těžit z výhod jednotné a univerzální systémové platformy a jednotné řady příslušenství.

„Naši zákazníci mohou realizovat individuální rozváděčová řešení v co možná nejkratším čase, a to díky globálně jedinečnému sortimentu příslušenství,“ vysvětluje Dr. Thomas Steffen. A dodává: „TS 8 má mnoho výhod: jednou z nich je, že téměř vše se instaluje a funguje intuitivně, protože všechny součásti jsou standardizované a jednoduché.“ Jako součást neustálého vývoje navrhl Rittal další příslušenství, jakým je například podstavec „Flex – Block“ s montáží bez použití nářadí. Chytré inovace v podobě polohovacích pomůcek, montáž jednou osobou bez použití nářadí pomocí upevňovacích klipů a zvětšený montážní prostor pro rychlejší montáž příslušenství rovněž šetří spoustu času a nákladů.

Kromě perfektní interakce s příslušnými komponentami chlazení a prvky pro rozvod proudu umožňuje systémová platforma TS 8 synergický efekt i s jinými typy skříní Rittal. Tímto způsobem lze dosáhnout významných časových a finančních úspor. Mezi tyto komponenty, jež spojuje jednotný systém příslušenství, patří: systém samostatně stojících skříní SE 8, kompaktní skříně CM, PC skříně  a systém TP Top-Pult

Nejvyšší kvalita a bezpečnost

Mezi další charakteristické vlastnosti skříní TS 8 jednoznačně patří vysoká úroveň ochrany proti korozi, stejná jaká se používá v automobilovém průmyslu. Tato třívrstvá povrchová ochrana je umožněna díky nano-keramické předúpravě, penetračnímu nátěru elektroforetické základní barvy a následnému práškovému nástřiku. Vlastní akreditovaná laboratoř v sídle společnosti Rittal v Herbornu zaručuje mezinárodní vysoké standardy kvality, a tím spokojenost zákazníků. Díky mezinárodní certifikaci našla skříň TS 8 svou cestu do prakticky všech odvětví průmyslu po celém světě.

Celosvětová okamžitá dostupnost

Ačkoliv zpočátku byly skříně TS 8 vyráběny pouze v Německu, nyní jsou vyráběny ve čtyřech dalších zemích (Velká Británie, Indie, USA a Čína), a jsou tedy mezinárodně dostupné včetně svého příslušenství. Rozšíření po celém světě pomáhá i 64 dceřiných společností Rittal. Zákazníci oceňují okamžitou dostupnost z 90 skladových center po celém světě. Uvedením do provozu nového globálního distribučního centra v Haigeru a nového logistického centra v Koreji (In-cheon Songdo), Rittal stvrzuje svůj závazek dalšího rozšíření mezinárodního obchodu a své úsilí o dodržení dodacích lhůt a celosvětové dostupnosti skříní TS 8 na nejvyšší úrovni.

Z Herbornu až do New Yorku

Pokud by se deset milionů doposud vyrobených skříní TS 8 seřadilo vedle sebe (při šířce 600 mm), budou mít celkovou délku 6000 km, což zhruba odpovídá vzdálenosti z Herbornu do New Yorku.

Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Výroba rozváděčů z pohledu „Industry 4.0“

1.10.2014 Které části výroby jsou vhodné pro implementaci myšlenek a koncepce Industry 4.0? A jaká odvětví mají již dnes v této oblasti výsledky? Tyto otázky budou v příštích letech stále více diskutovány. Výroba řídicích a distribučních rozváděčů, kde je dnes stále ještě velký podíl výroby unikátních kusů a ruční práce, se nemusí jevit jako ideální příklad pro Industry 4.0. Avšak standardizace, jednotná správa dat v rámci celého end-to-end procesu od návrhu až po realizaci a nově také zavedení automatizace do této výroby budou mít značný vliv i na toto odvětví. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na Eplan a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Inteligentní koncepty klimatizace pro datová centra

1.8.2014 Nezávisle na své velikosti stojí každé datové centrum před stejnou výzvou. Energie, kterou servery, paměťové systémy a síťové komponenty potřebují k provozu, se přeměňuje na teplo, které se musí odvádět. Klimatizace se tak stává jednou z klíčových technologií pro účinný provoz datových center. Pro odhalení potenciálů efektivity v datovém centru je vhodný optimalizovaný koncept klimatizace. 


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. 


Požadavky pro návrh chlazení elektrických rozváděčů

3.2.2014 V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí


Nový systém podstavců pro rozváděčové skříně – montáž bez použití nářadí

29.10.2013 Montáž podstavců z ocelového plechu vyžaduje určitý čas. Výrazně vyšší tempo při instalaci rozváděčových skříní nyní přináší nový systém podstavců Flex-Block vyvinutý firmou Rittal. Novinka z odolného plastu je zajímavá především díky rychlé montáži bez použití nářadí. Rozsáhlé příslušenství navíc dělá z podstavce funkční prostor. 

 


Rittal – The System: Úspory energie v datovém centru

2.9.2013 V souvislosti s úsporami energie v datovém centru se čtenáři vybaví především vícejádrové procesory, SSD disky a Blade servery. Přitom stejně efektivní, ne-li dokonce účinnější, jsou jednoduché konstrukční změny v datovém sále v podobě uzavření tzv. mezirackové uličky. Správně umístěné stěny a stropní prvky dokážou snížit zatížení chlazení o více než 10 %. Společnost Rittal přichází s promyšleným konceptem Rittal – The System, který poskytuje řešení v oblasti IT infrastruktury, včetně jejího napájení a chlazení. 


Modulární sejfy RITTAL: systémově testovaná bezpečnost

1.8.2013 Rittal jako významný dodavatel IT infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti „Modulsafe Extend“ také nově navržený „Modulsafe Level B“ pro spolehlivou základní ochranu. Oba modulární sejfy představují bezpečnostní řešení ověřené nezávislými zkušebnami. V případě použití těchto sejfů není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Díky modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst.

Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services