Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. Tento výpočet nebere v úvahu inflaci ani případné změny v cenách energie.

British Gas, který je předním dodavatelem energie v rámci Spojeného království, přijal strategické rozhodnutí zavést inteligentní měřidla do domácností a podniků co nejdříve. British Gas obsluhuje přibližně 12 milionů britských domácností – tedy téměř polovinu všech domácností – a poskytuje energii jednomu milionu britských podniků. Další informace najdete na stránkách www.britishgas.co.uk

British Gas a Landis+Gyr úzce spolupracovaly na vývoji nyní zaváděné infrastruktury inteligentního měření pro zákazníky British Gas s řadou partnerů, mezi něž patřili i poskytovatelé technologií Trilliant a GEO. Výsledky tohoto vývoje byly potom poskytovány pro účely dalších prací spočívajících v tvorbě specifikací a norem, na nichž bude založeno zavádění inteligentních měřidel v Británii. Všichni zúčastnění partneři nyní spolupracují s Ministerstvem pro energetiku a změnu klimatu a novými poskytovateli požadovaných služeb vybraných ministerstvem na tom, aby všichni účastníci programu inteligentního měření ve Velké Británii měli prospěch z jeho včasné realizace.

Vedle úspory energie kolem 5 % poskytnou inteligentní měřidla další výhody: Domácí displej zobrazuje spotřebu plynu a elektrické energie přímo v okamžiku jejich používání zákazníky – včetně ceny v librách i pencích, odečty měřidel se zasílají přímo dodavatelům energií, což znamená konec účtování na základě odhadů. Inteligentní měřidla jsou klíčovou součástí postupně budované inteligentní sítě. Umožní použití tarifů typu TOU, díky nimž mohou spotřebitelé dosáhnout nižších cen elektrické energie v době mimo špičku. Snižováním špičkového odběru se pro budoucnost také snižuje potřeba budování kapacit výroby energie. Inteligentní měřidla rovněž umožní využití mikrogenerace, například ze solární energie, a lokálního sdílení takto vyrobené energie.

Většinu z 16 milionů inteligentních měřidel pro British Gas dodává Landis+Gyr, který očekává v důsledku toho zdvojnásobení počtu svých britských zaměstnanců. Společnost British Gas vybudovala dodavatelský řetězec pro inteligentní měřidla, zajistila vlastní a kvalitnější provádění instalací měřidel a založila specializované operační středisko. Přitom vytvořila přímo v British Gas více než 1500 nových pracovních míst. Společnost British Gas provedla také více než 30000 pohovorů se zákazníky s cílem zajistit další zlepšování přínosu inteligentních měřidel. British Gas dlouhodobě zaznamenává o 40% vyšší úroveň spokojenosti zákazníků používajících inteligentní měřidla ve srovnání se zákazníky bez inteligentních měřidel. „British Gas je leaderem v zavádění inteligentních měřidel, což odpovídá našemu záměru přechodu energetického průmyslu do digitální éry. Nyní se budou zákazníci moci mnohem snáze orientovat ve své spotřebě energie a budou mít pod kontrolou své účty,“ řekl Chris Weston, generální ředitel British Gas.

Andreas Umbach, CEO, Landis+Gyr, k tomu dodal: „Se společností British Gas spolupracujeme celé tři uplynulé roky na vyvíjení inteligentních měřidel pro její zákazníky. Nyní se jedná o celosvětově největší transakci tohoto druhu, která zároveň ukazuje nový standard pro partnerskou spolupráci. Velký objem transakce nám umožňuje dosáhnout podstatných množstevních úspor při výrobě měřidel, rozšířit činnost ve Spojeném království a dále upevnit pozici Spojeného království jako jednoho z center rozvoje inteligentní energetiky. Přinášíme dobré zprávy pro celý obor i pro své zaměstnance.“

Společnost Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem produktů v oblasti integrovaného energetického managementu určených pro potřeby energetických společností. Prokazuje jedinečné schopnosti při dodávání skutečně komplexních a moderních měřicích řešení. Společnost dnes nabízí nejširší sortiment produktů a služeb v oboru měření energie a připravuje cestu pro příští generaci inteligentních sítí. S ročními tržbami přesahujícími 1,6 miliardy USD vyvíjí Landis+Gyr jako nezávislá platforma společnosti Toshiba Corporation (TKY:6502) a akcionáře Innovation Network Corporation of Japan s vlastnickým podílem 40% činnost ve 30 zemích v pěti světadílech a zaměstnává 5200 lidí. Jejím výhradním posláním je pomáhat lidem lépe hospodařit s energií.

Další informace najdete na stránkách www.landisgyr.cz  

Foto: Landis+Gyr

Tiskové materiály Landis+Gyr, redakčně upraveno

Přečtěte si také další související články v naší rubrice Smart Metering:

Demonstrační projekt smart grid v New Yorku dostane nový systém řízení poptávky

9.6.2014 Demonstrační projekt systému smart grid v americkém státě New York, který je veřejně soukromým partnerstvím zaměřeným na zlepšení kvality dodávek elektřiny, dostane významnou posilu v podobě řídicího systému pro odpověď na poptávku (Demand Response Management Systém – DRMS) od společnosti Alstom. Jak bylo oznámeno odborné veřejnosti začátkem června 2014, půjde o technologii založenou na systému Alstom e-terraDRBizNet 3.0. Jejím provozovatelem bude energetická společnost ConEdison, zásobující elektřinou 3,3 mil. obyvatel ve městě New York a regionu Westchester. 


Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Smart metering také v Turecku

15.10.2013 Koncept „smart metering“ (chytrého měření) jako součást systému smart grid se začíná rozvíjet i v Turecku. Začátkem října 2013 společnost Siemens uvedla do provozu pro Tureckou energetickou společnost Enerjisa Baskent EDASm zásobující elektřinou tři milióny obyvatel v okolí hlavního města Ankara. Technologie zahrnuje flexibilní, výkonné a zákaznicky orientované řízení energetické sítě a zároveň vyhovuje novým legislativním požadavkům. 


Zkušební „smart grid“ v Německu

6.2.2013 Politický požadavek pro německou energetiku na rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů energie, jejichž výkon je v kontinentálních evropských podmínkách velmi proměnlivý, vede k intenzivnímu vývoji koncepce „smart grid“. Uplatnění této koncepce v praxi se nyní zkušebně připravuje v osmitisícovém německém městě Wachtendonk na Dolním Rýnu. ...->
  


Komplexní řešení Gridstream pro Turku Energia

26.1.2013 Turku Energia Sähköverkot, jedna z prvních finských distribučních společností zavádějících smart metering, se rozhodla implementovat řešení Landis+Gyr Gridstream™ v rámci svého aktuálního projektu  

 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services