Přečtěte si:  10 let v internetovém prostoru: kulaté výročí portálu Proelektrotechniky.cz
Pozvánky na akce


Stalo se


 Přečtěte si:

Elektřina z mořských vln: představení elastomerové technologie

2.8.2013 Na konci července 2013 představilo projektové konsorcium EPoSil (electroactive polymers based on silicon for power generation) v laboratoři společnosti Bosch první demonstrační model získávání elektřiny z mořských vln pomocí silikonových materiálů – elastomerů. Projekt EPoSil, dotovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum je součástí programu „chytré materiály pro inovační produkty“, potrvá do roku 2015 a má rozpočet cca 2 mil. €. 


Analýza: elektrolýza vody a obnovitelné zdroje energie

28.5.2013 Odborný internetový časopis zaměřený na palivové články FuelCellToday, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil 22. května 2013 analýzu, zaměřenou na kombinaci elektrolýzy vody a obnovitelných zdrojů energie. Tyto technologie a související projekty sleduje náš portál průběžně v rubrice Obnovitelné zdroje. Jejich princip spočívá v tom, že elektřina z obnovitelných zdrojů slouží pro výrobu vodíku elektrolýzou vody. 


Nápověda k článkům 6

Víte, co to je a jak funguje ostrovní systém?

22.3.2013 Některé články v naší rubrice Výroba a přenos se zmiňují o tzv. ostrovních systémech. I když se v některém případě může skutečně jednat o energetiku na ostrově v moři (viz článek „Ecoisland: Projekt ostrovního systému na ostrově Wight“), ostrovní systémy často najdeme i ve vnitrozemí, Česko nevyjímaje. O jaké systémy tedy jde? 


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 8

Víte, jak funguje ekologická výroba tepla?

8.2.2013 S ohledem na zaměření portálu Proelektrotechniky.cz se Zelené taháky dosud zaměřovaly především na výrobu elektřiny. Pro úplnost však bude vhodné si ukázat i zařízení k využití dalších obnovitelných zdrojů energie, jejichž prvotním účelem je výroba tepla a elektřinu buďto spotřebovávají ke svému provozu nebo ji vyrábějí až následně v kogeneračních jednotkách (viz samostatný tahák). Do první kategorie spadají především tepelná čerpadla, často používaná v kombinaci se solárními kolektory, do druhé zejména spalování biomasy.  ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 7

Víte, jak funguje kogenerace?

1.2.2013 Kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení. Vyrobená elektřina slouží pro vlastní spotřebu nebo ji lze prodávat do rozvodné sítě. Při kogeneraci se využívá teplo, které se při výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách odvádí bez užitku  ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 6

Víte, jak funguje výroba elektřiny z gejzírů a z moře?

25.1.2013  Kromě výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách, popsaných v samostatném „taháku“, existují ve světě i jiné způsoby ekologického využití vody k výrobě elektřiny. Používají se v přírodních podmínkách, které se v ČR nevyskytují. Některé z nich jsou teprve ve stadiu úvah a výzkumů. Student či odborník na elektrickou energii se však s nimi může setkat v zahraničí nebo se o nich dočíst v odborné literatuře, proto není bez užitku se tu s nimi seznámit. ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 5

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

18.1.2013 Malými vodními elektrárnami rozumíme vodní elektrárny o výkonu menším než 10 MW. Používají se k výrobě elektřiny pro osobní potřebu, pro průmyslové účely i k dodávkám do rozvodné sítě. Na rozdíl od velkých vodních elektráren nepředstavuje jejich vybudování a provoz výrazný zásah do okolní přírody. Celkově se ve vodních elektrárnách v ČR ročně vyrobí cca 3000 GWh (cca 3 %) elektrické energie. Z toho v malých vodních elektrárnách (MVE) cca 1000 GWh. Přesný počet malých vodních elektráren není nikde zaznamenán. Podle různých statistik lze odhadnout, že v ČR je jich v provozu kolem tisíce. ...->


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 4

Víte, jak funguje fotovoltaický článek?

11.1.2013 Fyzikální podstatou fotovoltaického článku je fotoelektrický jev, který objevil Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839. Fotovoltaický jev je z fyzikálního hlediska charakterizovaný přímým vyražením elektronu z jeho oběžné dráhy fotonem slunečního záření. To umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. ...->
„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 3

Víte, jak funguje větrná elektrárna?

4.1.2013 Vítr vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. V blízkosti zemského povrchu je rychlost a směr proudění ovlivňována členitostí povrchu. ...->Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 2

Víte, jak funguje palivový článek?

20.12.2012 Palivové články slouží k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický proud.  Základem jsou elektrochemické procesy. Při chemické reakci vstupních látek – paliva a okysličovadla - se chemická energie přeměňuje na elektrickou energii.


„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 1

Pojmy, které je dobré znát

19.12.2012 Zde je shrnutý význam základních pojmů týkajících se energie, jejích zdrojů a šetrného využívání. Je rozdělený do tří oblastí:
a) práce, energie, výkon,
b) zdroje energie,
c) ekologie a hospodářství. 

 

Naše tipy
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services