Přečtěte si:  Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII


Pozvánky na akce


Stalo se


VUT v Brně: inovovaná výuka silnoproudé elektrotechniky

12.7.2013 Na VUT v Brně je těsně před plánovaným dokončením projekt „e-Power – Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky“, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je inovace prezenční a kombinované formy studia bakalářského oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a magisterského oboru Elektroenergetika, spočívající zejména ve zvýšení kvality studia silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky a jeho rozvoji v rámci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.  Projekt, který realizuje Ústav elektroenergetiky a Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky,byl zahájen 16. 9. 2010 a jeho ukončení se předpokládá ke 31. 8. 2013.

Východiskem projektu byla současná situace, kdy v oblasti elektroenergetiky v ČR dochází ke změnám, kterým je třeba přizpůsobit výuku této problematiky na vysokých školách. Při konzultacích se zaměstnavateli byly přitom zjištěny nedostatky v praktických dovednostech studentů, v jazykových znalostech a nedostatečné technické myšlení.

V prvním stupni je náplní projektu zatraktivnění a modernizace výuky předmětů profilujících oborové studium tak, aby se studium stalo pro studenty přitažlivější a počet studentů na oboru se zvětšil a více studentů se dostalo do magisterského stupně studia. Cestou k tomu je vyšší zastoupení počítačově a prakticky orientované výuky, podpoření iniciativy a samostatnosti a výuka zaměřená více na řešení praktických problémů ve spojení s průmyslem.

V magisterském stupni jde o integraci zahraničních přednášejících a odborníků z praxe do procesu výuky jak při tvorbě a inovaci učebních plánů, tak především při zadávání projektů, organizací praxí, exkurzí apod. Studenti jsou více zapojeni do průmyslových projektů, řešených na oborových ústavech, výzkumných záměrů a paralelně podávaných projektů v rámci OP VaVpl.

Hlavní etapy a činnosti v obou studijních programech zahrnují:

1. Inovace studijních plánů a náplně kurzů

2. Komplexní elektronická podpora studia (elektronické učební texty, multimediální pomůcky) v českém a částečně i anglickém jazyce

3. Inovace systému řízení výuky a zefektivnění práce oborových rad

4. Realizace výuky podle inovovaných studijních plánů

Výstupem projektu jsou tedy inovované studijní plány a inovované osnovy kurzů, studijní materiály, studenti vzdělaní podle inovovaných studijních plánů a inovovaný systém řízení studia obou oborů v prezenční i kombinované formě. Konkrétně to jsou:
•    inovované bakalářské kurzy v počtu 21,
•    inovované magisterské kurzy v počtu 16,
•    37 elektronických studijních textů v českém jazyce a 12 v anglickém,
•    vstupní a výstupní testy většiny kurzů,
•    132 laboratorních návodů.
Veškeré tyto výstupy jsou shodné pro denní i pro kombinované studium.

Projektové činnosti jsou realizovány na VUT v Brně prostřednictvím zaměstnanců Ústavu elektroenergetiky a Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky, odborníků z praxe a zahraničních odborníků na problematiku elektroenergetiky.

VUT v Brně, redakčně upraveno

Projekt REG. ČÍSLO CZ.1.07/2.2.00/15.0158 e-Power – Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky.

Přečtěte si také:

Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Nová laboratoř výkonové elektroniky pro studenty

12.11.2013 Dne 11. listopadu 2013 byla na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni otevřena nová laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci. Jde o zcela unikátní laboratoř v ČR, která bude využívána při výuce předmětů Průmyslová elektrotechnika a mechatronika, Aplikovaná teoretická elektrotechnika a Regulační technika. Nová laboratoř dává studentům možnost seznámit se komplexně s problematikou realizace moderních řídicích systémů, běžně používaných v průmyslových provozech. 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


Nová elektro-laboratoř pro studenty

8.10.2013 V září 2013 byla ve VOŠ a SPŠ dopravní v Masné 18 v Praze 1 uvedena do provozu nová elektro-laboratoř, která byla zcela rekonstruována během letních měsíců. Laboratoř je vybavena novými pracovními stoly s nástavbou, ve které jsou umístěny zejména laboratorní stejnosměrné a střídavé zdroje pevného a proměnného napětí. Měřicí technika je řešena externími přístroji. 


Evropský dopravní kongres podpořil inteligentní dopravní systémy i elektromobilitu

23.9.2013 Ve dnech 19. a 20. září 2013 proběhl v Národní technické knihovně v Praze Evropský dopravní kongres 2013. Poprvé ve své historii se tato vrcholná událost mezi odborníky na dopravu z Evropy i Ameriky konala v našem hlavním městě. Kongres byl pořádán Evropskou platformou dopravních věd (European Platform of Transportation Sciences) ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT, která při této příležitosti oslavila 20 let od svého založení. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services