Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Reclosery: automatické a dálkově komunikující vypínače v energetické síti pomáhají zákazníkům skupiny E.ON

9.11.2022 Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, každoročně investuje více než pět miliard korun do modernizace distribuční sítě. Čím dál tím větší objem prostředků přitom jde na tzv. „smart“ technologie, a to nejen na „chytré“ elektroměry nebo trafostanice. Jedním z takových prvků jsou i reclosery. S podrobnostmi byla odborná veřejnost seznámena ve druhé polovině října 2022.

Elektrárna Lipno

Co umí recloser

Reclosery jsou automatické a dálkově komunikující vypínače, které dokážou vypínat a zase zapínat části vedení dotčené poruchou, a pomáhají tak zvýšit spolehlivost a bezpečný provoz distribuční soustavy. Snižují počty zákazníků postižených poruchou, zkracují doby lokalizací poruch a tím snižují i časovou náročnost jejich odstranění a dobu potřebnou k obnovení dodávky.

V posledních letech společnost EG.D instaluje stále více takových prvků. V celé síti EG.D, která čítá přes 66 tisíc kilometrů vedení, je aktuálně přes 150 těchto vypínačů. Jen na jihu Čech a Pelhřimovsku jich je přitom přes šest desítek a během letošního roku se do provozu další desítky dostanou.

S instalací recloserů na distribučním území E.ON bylo započato zhruba před deseti lety, tedy kolem roku 2012. Tehdy se jednalo o pilotní projekt. Vzhledem k tomu, že se osvědčily, se v posledních letech jejich počet zvyšuje tak, aby EF.D co nejlépe zabezpečil dodávku elektrické energie zákazníkům.

Plány na další roky počítají s dalšími instalacemi těchto zařízení v řádech několika desítek ročně. Instalují se na vytipovaná místa kmenových linek, kde při výpadcích hrozí omezení většího počtu odběratelů nebo na místa, kde dochází častěji k poruchám – například při vichřicích nebo bouřkách. Cílem je, aby bylo distribuční území pokryto rovnoměrně.

Od rozvoden se vypínače přesunují do terénu

V minulosti byly vypínače a ochrany instalovány pouze v rozvodnách 110/22 kV a spínacích stanicích 22 kV. Nejmenší možný chráněný úsek vedení, který se při poruše vypínal, tak byl celý vývod linky vysokého napětí.

Nyní má E.ON v síti umístěny reclosery s ochranou vysokého napětí. To umožní oddělit a samostatně vyhledávat poruchu pouze v části vývodu vedení vysokého napětí.

Příklad z Lipenska

Linka vysokého napětí začíná v rozvodně Lipno pod hrází přehrady (viz foto) a napájí aglomeraci obcí Lipno nad Vltavou a Frymburk a dále pokračuje zalesněným územím až do Černé v Pošumaví. A právě v části mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví vznikají často poruchy.

Dříve, když byl spínací prvek s ochranou pouze na rozvodně Lipno, byli při poruše omezováni zákazníci na celém vývodu včetně obcí Lipno a Frymburk až do Černé v Pošumaví. Nyní je instalován recloser za obcí Frymburk a při poruše mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví už nejsou omezováni zákazníci z Frymburku a Lipna, kde je energie dále k dispozici. Porucha je přes tento prvek dispečerem vyhledávána pouze v úseku linky do Černé.

Elektrárna Lipno

Nasazením těchto prvků se tak snižují dopady poruch pro zákazníky a dispečerovi, který dohlíží na chod sítě, navíc přinášejí reclosery ještě další funkce jako měření napětí, činného a jalového výkonu v místě instalace nebo signalizace zemních směrových ochran.

Na Jindřichohradecku, Dačicku a Pelhřimovsku přibude 15 nových recloserů

Výrazný počet recloserů přibude do konce roku 2022 ve východní části Jihočeského kraje, kde společnost EG.D uvede do provozu 15 nových dálkových vypínačů. Tím se prakticky zdvojnásobí jejich aktuální počet v téhle oblasti.

S jejich instalací na vybraná místa bylo započato v roce 2019. Během roku 2022 se nové objevily například v okolí Studené, Slavonic, Kardašovi Řečice, Vlkova nebo nejnověji u Pluhova Žďáru.

Ačkoliv se nejedná o rozsáhlé stavby, instalace recloserů vyžaduje úzkou spolupráci více útvarů – techniků a montérů v regionu, pracovníků dispečinku, správy a provozu dispečerských řídících systémů a zhotovitelů. Právě instalovaný recloser u Pluhova Žďáru pomůže omezit dopady případných poruch obcím a odběratelům na severozápad od Jindřichova Hradce směrem na Soběslav, které jsou napájeny z Jindřichohradecké rozvodny.

Investice do instalací recloserů jedné etapy, která zahrnuje vždy několik kusů, se pohybují v jednotkách milionů korun a instalace těchto prvků je také součástí mezinárodního projektu  ACON Smart Grids, na kterém se společnost EG.D podílí dohromady se společností Západoslovenská distribučná.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů EG.D

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Co když se jaderná elektrárna octne bez elektřiny? Cvičení prověřilo řešení

3.11.2022 Elektřina je pro bezpečnost jaderné elektrárny velmi důležitá. Díky ní mohou čerpadla dodávat vodu důležitou pro chlazení reaktoru. Nesmí se tedy stát, že by v případě rozpadu přenosové sítě, tzv. blackoutu, zůstala jaderná elektrárna bez přívodu elektřiny zvenčí. V jaderné elektrárně Temelín existuje třináct zdrojů napájení bezpečnostních systémů. Dva z nich představují vodní elektrárny Lipno a Orlík. Funkčnost systému v případě blackoutu prověřilo cvičení na konci října 2022. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


ČEZ bude spolupracovat s kanadskou elektrárenskou společností Ontario Power Generation při uplatnění malých reaktorů

14.10.2022 ČEZ je jednou z elektrárenských společností, které se aktivně zabývají možným uplatněním malých reaktorů. Svědčí o tom i připravovaný Jihočeský jaderný park. Dalším důležitým krokem se stalo 12. října 2022 podepsání memoranda o porozumění (MoU) mezi ČEZ a kanadskou elektrárenskou společností Ontario Power Generation (OPG) s cílem spolupracovat na uplatnění jaderné technologie včetně malých modulárních reaktorů pro bezpečnou, čistou a spolehlivou výrobu elektrické energie. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


Modernizace zimní ochrany dukovanských věží vede k zefektivnění výroby elektřiny

29.9.2022 Přínos v podobě 2 385 MWh/rok navíc vyrobené elektrické energie získají energetici v Jaderné elektrárně Dukovany díky náhradě ručních armatur zimních ochran chladicích věží za elektricky a dálkově ovládané. Odborná veřejnost o tom byla informována koncem září 2022. 


Stabilitě německé přenosové sítě s množstvím obnovitelných zdrojů pomáhá STATCOM od General Electric

19.9.2022 Zhruba polovina elektrické energie v Německu je dnes vyráběna z obnovitelných zdrojů, pro něž je charakteristická nestálost. Udržení rovnováhy v přenosové síti a zabránění rozsáhlým výpadkům včetně tzv. blackoutu pomáhají zařízení pro jejich stabilizaci. Jedním z nich je STATCOM od General Electric, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v září 2022. 


Malé reaktory na postupu Evropou: noviny z Nizozemí a Estonska

31.8.2022 Malé modulární reaktory (SMR) jako jeden z perspektivních směrů v rozvoji jaderné energetiky jsou především doménou zemí, jako jsou USA a Kanada, s velkými vzdálenostmi mezi místy spotřeby a výroby v klasických elektrárnách. Tato technologie je ale významně podporována i v zemích EU, Českou republiku nevyjímaje. Ve druhé polovině srpna 2022 zaznamenaly významné milníky: malý reaktor Rolls-Royce v Nizozemí a malý reaktor VOYGR v Estonsku. 


Kanadská provincie Alberta investuje do malých reaktorů chlazených solí

25.8.2022 Kanada je se svými geografickými poměry předurčena k tomu, aby se právě zde rozvíjel koncept malých reaktorů a měl k tomu vládní podporu. Po nedávné zprávě o podpoře malých reaktorů v provincii Saskatchewan přichází v srpnu 2022 také provincie Alberta, která prostřednictvím své organizace Invest Alberta podepsala memorandum o porozumění (MoU) s výrobcem malých reaktorů Terrestrial Energy používajících technologii MSR. 


Na cestě ke komercializaci malých reaktorů: kanadská provincie Saskatchewan vybrala malý reaktor od GEH

27.7.2022 Malé modulární reaktory představují jeden z důležitých směrů v rozvoji jaderné energetiky, sledovaný i v České republice. Velký praktický význam mohou mít tyto reaktory v Kanadě s velkými vzdálenostmi mezi sídly a mezi místy výroby a spotřeby energie. Nepřekvapí proto informace, že energetická společnost SaskPower vybrala na konci června 2022 malý reaktor GE Hitachi Nuclear Energy's (GEH) pro potenciální nasazení v provincii Saskatchewan v polovině následujícího desetiletí. 


HI-HEAT: originální zásobník energie ukládá přebytečnou elektřinu do páry pro dálkové vytápění

8.7.2022 S originálním řešením, jak uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů nebo z jiných přebytků v energetické síti, přišla na začátku července 2022 americká společnost Holtec International, v ČR známá jako jeden z výrobců malých jaderných reaktorů. Její technologie s označením Hi-HEAT umožňuje tyto přebytky elektřiny ukládat do páry pro centrální zásobování teplem nebo pro jiné využití. 


Posílení energetické bezpečnosti: Temelín dostane jaderné palivo z USA a Francie

1.7.2022 V posledním červnovém týdnu 2022 uzavřela skupina ČEZ smlouvy se společnostmi Westinghouse a Framatome na dodávky palivových souborů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Stvrdil tím důležitý krok směřující k dalšímu posilování energetické bezpečnosti České republiky. Oba dodavatelé, americký a francouzský, byli vybráni ve výběrovém řízení v dubnu 2022. Dodávky souborů na více než 10 let začnou v roce 2024. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard Kč. 


Posouzení životního cyklu elektřiny v jaderných elektrárnách: jádro „čistší“ než obnovitelné zdroje

21.6.2022 Jako významný příspěvek k diskusím o ekologických přínosech jaderné energetiky provedl provozovatel francouzských jaderných elektráren, společnost EdF, posouzení životního cyklu (LCA) výroby elektřiny ve svých jaderných elektrárnách. V porovnání s jinými zdroji elektřiny, včetně obnovitelných, vychází jaderná energetika v tomto ohledu jako klimaticky nejšetrnější. S výsledky byla odborná veřejnost seznámena v červnu 2022. 


Pro rozvoj malých jaderných zdrojů v ČR vznikne Jihočeský jaderný park

31.5.2022 Společnost ČEZ v březnu 2022 oznámila, že první pilotní projekt malých jaderných zdrojů by měl vzniknout v areálu současné Jaderné elektrárny Temelín. Na základě toho Jihočeský kraj, společnost ČEZ a její dceřiná firma ÚJV Řež koncem května 2022 podepsali memorandum o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park). 


Malý reaktor VOYGR od NuScale na postupu: Doosan Enerbility začíná s výrobou součástí reaktoru

12.5.2022 Uplatnění malých jaderných reaktorů v praxi zaznamenalo v posledním dubnovém týdnu 2022 důležitý milník: Americký výrobce malých reaktorů NuScale podepsal smlouvu s korejskou strojírenskou firmou Doosan Enerbility na výrobu součástí jeho modulárního reaktoru VOYGR.  Malé modulární reaktory jsou malé stavební jednotky (moduly), které se vyrábějí v továrně a následně se převážejí na vybrané místo, kde se sestavují. Díky variabilnímu výkonu se od nich očekává, že budou moci vhodně doplňovat a zálohovat obnovitelné zdroje energie, především pak větrné a fotovoltaické elektrárny. Podle Mezinárodní agentury pro jadernou energii se za malý modulární reaktor považuje elektrárna s výkonem do 300 MWe. 


Svařování elektronovým paprskem (EBW): důležitý milník k výrobě malých modulárních jaderných reaktorů

22.4.2022 Přivést malé modulární jaderné reaktory od konstrukčních nákresů a experimentálních zařízení do komerční nabídky znamená mimo jiné vyvinout metody, které by při jejich výrobě umožňovaly přiměřeně vysokou produktivitu práce. Důležitým milníkem v této oblasti se udál na konci března 2022, kdy společnost Sheffield Forgemasters svařila elektronovým paprskem dva díly malého atomového reaktoru britské společnosti Rolls-Royce silné 200 mm. 


Projekt Pele: Prvním reaktorem IV. generace v USA bude mikroreaktor pro armádní účely

21.4.2022 Americký projekt mikroreaktoru Pele se nejspíše stane prvním reaktorem IV. generace uvedeným do provozu v USA. Reaktor bude instalován v areálu Idaho National Laboratory (INL). Vyplývá to z rozhodnutí amerického Úřadu pro strategické obranné schopnosti – Defense Strategic Capabilities Office (SCO), vydaného v polovině dubna 2022. 


V areálu elektrárny Temelín vznikne prostor pro malý modulární reaktor

7.4.2022 V areálu Jaderné elektrárny Temelín vyčlenila společnost ČEZ speciální prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v České republice. ČEZ o tomto rozhodnutí informoval koncem března 2022 americké společnosti NuScale a GE Hitachi a v poslední březnový den 2022 s ním seznámil představitele Jihočeského kraje i zástupce další americké společnosti Holtec International. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services